Tribuna
Mai multe proiecte pe Măsura 141
Ioan VIDRIGHIN
1970 vizualizari
* Sesiunea de depunere a proiectelor pe Măsura 141 se prelungeşte până la 13 iulie 2012 *
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a decis prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pen­tru Măsura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-sub­zistenţă, până la data de 13 iulie 2012, din cauza dificultăţilor întâmpinate de beneficiari în obţinerea unor documente.
„Am decis prelungirea sesi­unii de depunere a pro­iectelor pentru Măsura 141 pentru că potenţialii benefi­ciari au întâmpinat dificultăţi în obţinerea unor documente obligatorii pentru întocmirea cererii de finanţare. Am ţinut foarte mult ca ministerul să asi­gure această facilitate, pen­tru ca niciun potenţial beneficiar să nu rămână în afa­ra proiectului”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dez­voltării Rurale, Daniel Con­stantin.
Astfel, fermierii sibieni de subzistenţă interesaţi în obţi­nerea finanţării comunitare mai pot depune proiecte până în 13 iulie 2012. Măsura 141 este cuprinsă în Pro­gramul Naţional de Dez­vol­tare Rurală (PNDR) şi bene­ficiază de o alocare de 112,739 milioane de euro.
Iniţial, data limită de depu­nere a proiectelor era 29 iunie 2012, iar până la data de 26 iunie 2012 au fost depuse 13.170 proiecte în cadrul actualei sesiuni de depunere începute pe 15 mai 2012.
Ghidurile solicitantului şi formularele pot fi găsite pe adresa de internet : www. madr.ro / dezvoltare rurala, ne informează Mircea Teuceanu, director adjunct  OJPDRP Sibiu.
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Pistele pentru biciclete

Medialcare24

Targul de Craciun

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA