Tribuna
Luna curăţeniei la Avrig
Dan FRÂNCU
2079 vizualizari

Pentru a demonstra că sunt interesaţi cât de curat şi frumos este oraşul lor, pentru că îşi doresc să elibereze na­tura, mediul de gunoaiele diverse “ui­tate” de unii semeni în locuri total nepo­trivite, pentru că, nu în ultimul rând, doresc să demonstreze tuturor că le pasă, elevii şi cadrele didactice de la cele două insti­tuţii de învăţământ liceal din oraşul Avrig- Liceul Teoretic “Gheor­ghe Lazăr” şi Liceul Tehnologic Mârşa, s-au alăturat, ca parteneri, campaniei “Luna curăţe­niei la Avrig- aprilie, 2014”, iniţiată de SC Gospodărire Orăşeneas­că Avrig SA (operatorul regional de salubritate) şi Primăria oraşului Avrig.
Pornind de la sloganul “Viitorul unui om, ca şi al unei lumi, se construieşte, nu se visează”, cei implicaţi în cam­panie îşi propun să ofere semenilor un exem­plu de comportament eco-civic.
“Situaţia nu este încurajatoare. Nu ne place să vedem gunoaie peste tot şi vrem să facem ceva ca să atragem aten­ţia asupra acestui fenomen. Curăţenia mediului în care trăim ne priveşte pe toţi. Credem că fiecare dintre noi tre­buie să se implice activ şi să contribuie la cură­ţenia pe care dorim să o avem. Totodată, vrem să sensibilizăm locuitorii din Avrig, turiştii şi autorităţile locale, cu privire la protejarea mediului şi la păs­trarea cură­ţeniei”, menţionează organi­zatorii cam­paniei într-un comunicat.
Astfel, pe lângă avertizarea cetăţe­nilor din Avrig în legătură cu pericolul poluării mediului, provocat[ de depo­zitarea necorespunzătoare a gunoiului şi con­ştientizarea importanţei colectării selective a deşeurilor, proiectul îşi propune să determine autorităţile locale să ia măsuri de sancţionare a persoa­nelor care în­calcă legea privind curăţe­nia în spaţiul public şi, în acelaşi timp, să creeze un spaţiu special amenajat pentru depo­zitarea gunoaielor, cu colectare selectivă. Participanţii au în vedere atragerea cât mai multor tineri în acest demers, în spe­ranţa că vor exista mai mulţi susţinători ai ideii de civism în spaţiul public, încer­cându-se şi schimbarea mentalităţii lo­cui­torilor din Avrig şi a turiştilor aflaţi tem­porar în aceasta zonă, cu privire la pro­tejarea mediului în care trăiesc. Practic, elevii, cadrele didactice, angajaţii Primă­riei Avrig şi ai SC Gospodărire Orăşe­nească Avrig SA (GOA), împărţiţi în echi­pe, vor acţiona pentru igienizarea zonelor cu probleme (identificate în prealabil).
Sacii menajeri, mănuşile de lucru şi celelalte materiale necesare vor fi asi­gurate de GOA.
Cea de-a doua componentă a cam­paniei “Luna curăţeniei la Avrig”, cea edu­­caţională, va consta în distribuirea de fluturaşi care îndeamnă populaţia ora­şului dar şi turiştii, să colecteze selec­tiv deşeurile, să recicleze, să-şi schimbe com­portamentul ce aduce prejudicii me­diului. Pe lângă cei 150 de voluntari de la instituţiile de învăţământ şi anga­jaţii entităţilor organizatoare, la campa­nie sunt invitaţi să adere şi alţi repre­zentanţi ai unor instituţii locale, ONG-uri, firme private şi locuitori ai oraşului. Vor fi igieni­zate zone din interiorul localităţilor, pre­cum şi din extravilanul acestora. Progra­mul exact al activităţilor este în curs de elaborare.comentarii
2 comentarii

Da,Primaria si GOA,au ofrit si ofera facititati de intretinere a curateniei,dar ramane mentalitatea de gica contra,eu cu cal caruta,deversez nimicul in locuri care ti se par inacesibile,mentalitate dar se pot pune sanctiuni.Din cate vad sunt camere de supravehere pe toate iesirile,le vede cineva?,exista cineva cu responsabilitati de mediu?,e politie comunitara,da nu amenzi,ca sunt greu sai imposibil platibile,ci igenizarea unui spatiu poluat sub supravegherea stricta a POLITIEI LOCALE.Nu poti cu slogan sa constientizezi,masuri aspre.DA,resturi vegetale,cca 40 m de igenizare rauri sau parauri,pt plastic sau neregenerabile 200 m,NU O SA PUTEM SA FACEM ORDINE,cu slogane,nu putem sa punem copii sa repare nimicia si infatuarea unor nimeni.
Ispas Nicolae
21.03.2014 10:02
FELICITARI PENTRU INITIATIVA,DAR CE FACEM CU MIROSUL DE LA PORCARIA DIN AVRIG.DIMINEATA ,LA PRINZ SI SEARA NICI NU POTI RESPIRA.CHIAR NU SE AUTOSESIZEAZA NIMENI
elena
21.03.2014 21:23
Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

Medialcare24

A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA