Tribuna
SEVIS
Locuitorii din Săcădate şi Glâmboaca îşi vor alege delegatul pe lângă Consiliul Local Avrig
Dan FRÂNCU
754 vizualizari
Locuitorii din Săcădate şi Glâmboaca îşi vor alege delegatul pe lângă Consiliul Local Avrig

În urma desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020, niciun ceăţean cu domiciliul în satele Săcădate şi Glâmboaca nu a fost validat ca şi consilier în Consiliul Local al oraşului Avrig. Ca urmare, pentru a da posibilitatea locuitorilor din cele două sate de a-şi face cunoscute problemele şi doleanţele, în cel mai oficial mod, dar şi pentru ca aceştia să poată solicita informaţii despre activitatea administraţiei locale a oraşului direct de la reprezentantul lor, au fost demarate acţiunile pregătitoare pentru desfăşurarea scrutinurilor locale în vederea alegerii delegaţilor săteşti din aceste localităţi. Astfel, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, primarul orașului Avrig, Adrian Dumitru David, a convocat adunări sătești în vederea alegerii delegaților sătești pentru localitățile aparținătoare Săcădate și Glâmboaca. Alegerile pentru delegaţii săteşti se vor desfăşura duminică, 31 ianuarie, între orele 10 şi 12 (la Săcădate – Şcoala Primară), respectiv între orele 14 şi 16 (la Glâmboaca - Şcoala Primară). Pentru a candida la funcţia de delegat sătesc, doritorii trebuie să aibe cel puţin 23 de ani (împliniţi până în ziua alegerilor) şi fie domiciliaţi în satul în care se desfăşoară alegerile. Candidaturile pentru funcția de delegat sătesc se depun la registratura Primăriei orașului Avrig, până la data de 27 ianuarie 2021, ora 13, iar dosarul de candidatură va cuprinde, în mod obligatoriu, o cerere privind înscrierea candidaturii, o copie a cărţii de identitate şi cazier judiciar al candidatului. La alegerile pentru delegatul sătesc pot vota persoanele care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerii, și care au domiciliul sau reședința în satul respectiv. Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. Votul alegătorilor este secret și se exercită în cabine de vot amenajate prin grija Primăriei orașului Avrig, fiecare alegător prezentând actul de identitate funcționarului împuternicit cu această atribuție, urmând să primească buletinul de vot în baza semnăturii în lista electorală. Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local și este asimilat aleșilor locali. Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare. Rezultatul alegerilor se va consemna într-un proces verbal care va fi înaintat secretarului general al oraşului Avrig, în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale referitoare la exercitarea mandatului delegatului sătesc.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Electrica Furnizare

publicare anunturi

Somarest

Q-House

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
Licitatie publica

accentmedia