Tribuna
Avrig
Liceul "Gheorghe Lazăr”, extins şi modernizat
Dan FRÂNCU
2342 vizualizari

În urmă cu puţin timp, Consiliul Local al oraşului Avrig a anunţat public începerea implementării proiectului “Extindere, mansardare corp B și refacere șarpantă corp A la Liceul Teoretic <<GHEORGHE LAZĂR>> Avrig, str. Horea nr. 27 și asigurarea dotărilor necesare”.
După realizarea acestei deosebit de ample lucrări, oraşul Avrig va deţine una dintre cele mai importante şi moderne instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţ, şcoală ce va putea asigura derularea procesului educaţional pentru o mare parte din copiii cu vârstă şcolară din Avrig şi localităţile limitrofe.
“Obiectivul general al proiectului de la liceul avrigean este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii de educaţie, a dotărilor unităţilor de învăţământ, a procesului educaţional, pentru crearea unor premise necesare asigurării unor servicii esenţiale populaţiei, care vor contribui la dezvoltarea socio-economică a ţării şi astfel, la atingerea obiectivului european de convergenţă, de coeziune economică şi socială.
În mod particular, prin realizarea proiectului se va extinde şi moderniza capacitatea unităţii de învăţământ Liceul Teoretic “Gheorghe Lazăr” Avrig, în vederea facilitării accesului la educaţie a populaţiei oraşului Avrig şi a populaţiei din zonele limitrofe. (Elevii care studiază la acest liceu provin şi din alte localităţi: Bradu, Mârşa, Porumbacu, Scoreiu, Arpaşu.)
De asemenea, prin proiectul “Extindere, mansardare corp B și refacere șarpantă corp A la Liceul Teoretic „GHEORGHE LAZĂR” Avrig str. Horea nr. 27, și asigurarea dotărilor necesare” se urmăreşte îmbunătăţirea dotărilor şcolii, necesare creşterii calităţii serviciilor de învăţământ, obţinându-se astfel, printr-o pregătire profesională adecvată nivelului actual de dezvoltare al ţării, o creştere a nivelului vieţii.
Proiectul se înscrie în axa prioritară 3 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul de intervenţie 3.4. - „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice pe care le vizează această axă prioritară, şi anume: îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii educaţionale din învăţământul obligatoriu, creşterea spaţiilor de învăţământ, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare.
Investiţia este în concordanţă cu obiectivele axei prioritare, având în vedere că îşi propune extinderea capacităţii spaţiului actual de desfăşurare a activităţii şcolare, reabilitarea acoperişului clădirii existente, precum şi echiparea noilor spaţii cu echipamente didactice şi echipamente IT. Extinderea şi dezvoltarea spaţiului actual al liceului se va face prin crearea de clase suplimentare, amenajarea unor laboratoare corespunzătoare desfăşurării orelor de specialitate: fizică, chimie, biologie, facilitarea accesului elevilor la o bibliotecă şcolară, crearea unui centru de documentare şi informare, crearea unor spaţii de desfăşurare a orelor de sport în aer liber, precum şi de petrecere a timpului liber, crearea unor cabinete didactice pentru profesori, în vederea pregătirii orelor, a gestionării corespunzătoare a suporturilor de învăţământ. Realizarea tuturor acestor lucrări presupun o consolidare a actualei infrastructuri existente la liceu, care va permite elevilor să beneficieze de o pregătire corespunzătoare unor standarde normale de învăţământ, va permite participarea elevilor la olimpiade şi concursuri printr-o pregătire sporită în condiţii în care se vor crea funcţiuni care nu au existat până în prezent, sau care, dacă au existat, ofereau condiţii improprii de studiu şi documentare.
Creşterea calităţii educaţionale în Avrig poate fi realizată prin îmbunătăţirea dotărilor actuale din învăţământul local, prin creşterea posibilităţii de a atrage un număr mai mare de copii în educaţie şi formare. Creşterea capacităţii Liceului Teoretic “Gheorghe Lazăr” Avrig şi crearea unor funcţiuni necesare, dar inexistente sau cu folosinţă precară până în prezent, presupun realizarea unei extinderi a spaţiilor existente, realizarea unor amenajări de teren şi dotarea corespunzătoare a funcţiunilor rezultate”, ne-au informat surse din cadrul Biroului de Implementare Proiecte de Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei oraşului Avrig.
Proiectul are o valoare totală de 6,263859 milioane lei, din care 6,229691 milioane lei constituie finanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Perioada de implementare este de 27 de luni. Procedura de achiziţie publică pentru această lucrare a fost demarată, în acest moment fiind în curs de definitivare evaluarea celor cinci oferte primite. Până la sfârşitul acestei luni, va fi desemnat câştigătorul (executantul lucrării), urmând a fi încheiat contractul de execuţie şi, dacă lucrurile nu vor întâmpina greutăţi, începerea lucrărilor. Managerul acestui proiect este viceprimarul Avrigului, ing. Gheorghe Frăticiu. Extinderea şi modernizarea liceului din Avrig este un deziderat mai vechi al directorului acestei instituţii de învăţământ, prof. Marius Novac, acesta având un merit important pentru realizarea proiectului.
comentarii
1 comentarii

n-am avut rabdarea sa citesc toata imensitatea asta de articol... Sunt curios cine va castiga licitatia pentru lucrarile de executie
eu
12.10.2010 14:22
Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia