Tribuna
Ion Hanzu, Versuri din Marele Război, ediţie îngrijită de Rodica Brad şi Dumitru Cîmpean, Sibiu, Tehno-Media, 2018, 206 p
Ion Hanzu, Versuri din Marele Război, ediţie îngrijită de Rodica Brad şi Dumitru Cîmpean, Sibiu, Tehno-Media, 2018, 206 p

Luni, 17 iunie 2019, la Centrul Cultural "Ioan Macrea" din Gura Râului, în prezenţa unui public avizat, a avut loc lansarea cărţii Ion Hanzu, Versuri din Marele Război, volum îngrijit şi editat de colega mea, conf. univ. dr. Rodica Brad şi de fostul meu student, profesorul Dumitru Cîmpean - doi prieteni dragi pe care i-au unit dragostea şi ata­şamentul faţă de locurile natale, faţă de Gura Râului şi de oamenii săi. Volumul adu­ce în atenţia noastră Marele Război din 1914-1918, confla­graţia mondială în urma căreia s-a constituit, la
1 Decembrie 1918, România Mare, "România dodoloaţă", cum a numit-o atât de frumos Lucian Blaga. Astfel prelun­gim, aici la Gura Râului, Cen­tenarul Marii Uniri care, în rea­litate, acoperă răstimpul dintre 27 martie 2018 şi 1 au­gust 2019 când se împlinesc 100 de ani de la eliberarea Timi­şoarei de sub ocupaţia sârbă.

Volumul Ion Hanzu, Versuri din Marele Război, îmi prile­juieşte totodată o insolită întâlnire cu profesorul Gh. Pa­velescu - predecesorul meu de la Catedra de Folclor a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, primul cercetător important care a scris un stu­diu despre poetul Ion Hanzu.

Ediţia apărută la Tehno-Media restituie definitiv şi integral personalitatea lui Ion Hanzu, îndeosebi prin cele două studii introductive ale editorilor, Rodica Brad şi Dumitru Cîmpean, dar şi prin textele publicate în acest volum. De-acum înainte, Ion Hanzu face parte din iden­titatea localităţii Gura Râului, dintre personalităţile care au marcat viaţa culturală a aces­tei comunităţi: preoţii Ioan Manta şi Ioachim Mun­teanu, învăţătorii Nicolae Hanzu şi fiica sa Florica, orientalistul Aurel Decei, creatoarea populară Maria Hanzu, coregraful Ioan Macrea ş.a.

Coordonatele vieţii şi activi­tăţii lui Ion Hanzu (1893-1971) reies, cu multă claritate, din Cuvântul înainte al Rodicăi Brad: poet cunoscut şi recu­noscut de întreaga comuni­tate, cântăreţ de strană vreme de trei decenii, bun cunos­cător al plantelor medicinale (de leac), conştiinţă clară de poet şi patriot.

Poezia lui Ion Hanzu, originală sau populară (culeasă) trebuie privită în contextul activităţii susţinute a Asociaţiunii "Astra", dar şi al apariţiei condeierilor ţărani, fenomen specific Banatului, care îmbracă însă interesante forme în spaţiul transilvan: caiete de versuri, jurnale de război, însemnări zilnice etc.

Structura volumului Cân­tece de Război (p. 67-165), Cântece culese (166-189), Texte inedite (190-204) - a permis editorilor realizarea unei antologii reprezentative pentru creaţia lui Ion Hanzu. Cartea se încheie cu câteva cugetări culese de editori dintre manuscrisele lui Ion Hanzu, din care reproducem două: "Nu de unde ai pornit înseamnă vrednicie, ci unde ai ajuns prin puterea şi priceperea ta", sau "Prietenia omului nu se poate arăta prin vorbe, ci numai prin fapte". Sunt cugetări reprezentative pentru modul său de a trăi sau de a gândi.

Prin tipărirea acestui volum, Rodica Brad şi Dumitru Cîmpean aduc un omagiu profund şi discret creatorului de frumos Ion Hanzu, dar şi localităţii pe care Blaga a numit-o cu reală îndreptăţire "Gură de Rai".

Ilie MOISE

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

ADR CENTRU

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Pastravaria Laita
Licitatie publica

accentmedia