Tribuna
Investiţii de peste 2.700.000 de euro în digitalizarea AFT
Adrian POPESCU
519 vizualizari
Investiţii de peste 2.700.000 de euro în digitalizarea AFT
Planul de acţiune pentru educaţia digitală (2021-2027) este o iniţiativă politică reînnoită a Uniunii Europene (UE) de sprijinire a adaptării sustenabile şi eficace a sistemelor de educaţie şi formare ale statelor membre ale UE la era digitală. Prin acest demers se oferă o viziune strategică pe termen lung, pentru o educaţie digitală europeană de înaltă calitate, incluzivă şi accesibilă. Noile provocări globale au dus la utilizarea fără precedent a tehnologiei în scopuri de a adapta educaţia la era digitală, de acces la tehnologiile digitale.

Pentru atingerea acestor obiec­tive, două domenii sunt  prioritare: Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educaţie digitală de înaltă performanţă
Acest lucru include: "Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de edu­caţie digitală de înaltă performanţă" şi..."Dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor digitale relevante pentru transformarea digitală".

 AFT, în trendul UE şi în ritmul cerinţelor NATO

Academia Forţelor Terestre “Nico­lae Bălcescu” din Sibiu continuă procesul de digitalizare prin imple­mentarea proiectului „Digital Army Academy: Integrarea proce­selor educaţionale digitalizate în Academia Forţelor Terestre”, cu o valoare to-
tală de peste 2.700.000 Euro (13.417.837,86 lei) din fondurile destinate apelului de proiecte „Gran­turi pentru digitalizarea univer­sităţilor”.
Finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al Româ­niei (PNRR) acest proiect va contribui la modernizarea infra­structurii educa­ţionale şi perfec­ţionarea compe­tenţelor digitale avansate a cadrelor didactice şi studenţilor militari, con­form cadrului european pentru com­petenţe digitale şi are ca obiective principale:dezvoltarea unui centru de date; im­ple­mentarea de servicii infor­matice pentru transformarea digi­tală a proceselor care implică relaţia cu studenţii; modernizarea a zece la­boratoare cu echipamen­te hard­ware şi software de ulti­mă ge­neraţie care să per­mită utilizarea metodelor ino­va­tive digitale de predare-învăţare.

Declaraţia Rectorului

„În contextul actual, când tranziţia spre digitalizare trebuie făcută în toate domeniile de activitate, suntem încântaţi să avem oportunitatea de a continua procesul de modernizare a academiei prin implementarea de tehnici şi metode inovative de ins­truire, respectiv predare şi învăţare. O resursă umană cu competenţe digi­tale corespunzătoare, comple­tată de o infrastructură software şi hard­ware adecvată ca suport, ne permite formarea şi pregătirea ofiţerilor de la baza carierei militare pentru provocările mediului opera­ţional aflat într-o continuă schim­bare.” (Gl.bg. prof.univ.dr.ing. Ghiţă Bârsan, rectorul Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu).

Demersul naţional

Potrivit Ministerului Educaţiei, proiectele depuse pentru realizarea de investiţii în infrastructura digitală şi formarea de competenţe digitale avansate a 61 de universităţi de stat şi particulare din România vor fi fi­nanţate prin Investiţia 16 – Digi­talizarea universităţilor şi pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului, din Planul Naţional pentru Redresare şi Rezi­lienţă al României (PNRR), valoarea totală solicitată în interiorul acestui apel fiind de 223 milioane euro.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

Transportul Public Sibiu

Comunicat de presa

Comunicat de presa

A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Tursib S.A
Sibiu Blues Nights 1st Edition
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA