Tribuna
Apa Canal
În vizită la TRIBUNA, ca să "fure" meserie pentru revista lor
Andra MARINESCU
2473 vizualizari
În vizită la TRIBUNA, ca să
Elevii Şcolii Gimnaziale "Matei Basarab" din Turnu Roşu ne-au vizitat recent, ca să ne spună că le suntem model şi că vor să facă o revistă. Pentru asta au nevoie de sfaturi. Aşa că au trecut pragul TRIBUNEI.
Au aflat despre istoria celor 130 de ani ai cotidianului TRIBUNA, despre felul cum un eveniment ajunge o ştire, despre ce înseamnă mese­ria de redactor, cum se face macheta unei pagini şi cum se păstrează legătura cu cititorii. Toate astea - şi nu nu­mai - le-au aflat de la Mircea Biţu, directorul general al Casei de Presă şi Editură TRIBUNA. Cei 11 elevi ai ~colii Gimnaziale "Matei Basarab" din Turnu Roşu fac parte din Clubul de Presă, un atelier dezvoltat prin pro­iectul "~coala viito­rului - inovaţie şi performanţă în dezvoltarea competenţelor pentru o viaţă de succes". Şcoala din judeţul Sibiu este partener al Şcolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu" din Târgu Mureş, având ca obiectiv for­marea competenţelor trans­versale necesare societăţii bazate pe cunoaştere. În cadrul pro­gramului, opt cadre didac­tice ale şcolii din Turnu Roşu au participat, în perioada iunie-septembrie, la cursurile de formare în do­meniile Curriculum Inovativ, Consilie­re şi Orientare, Antrepre­noriat şi de Utilizare a Plat­formei Educaţionale Moodle. Întorşi acasă, profe­sorii au demarat, apoi, activităţi la care participă circa o sută de elevi ai ~colii "Matei Basarab". Printre acestea, se regăsesc, alături de Clubul de Presă, şi Micii Antreprenori, Voluntarii Ce­tăţii Verzi, E-şcoală, Resur­se Regenerabile şi Dez­voltare Personală. Oaspeţii noştri, din clasele a II-a, a IV-a, a V-a, a VI-a şi a VII-a, vor să creeze o revistă în care să publice noutăţi despre şcoala lor, articole de divertisment şi materiale referitoare la personalităţile locului. "Am vrea să apară măcar o dată pe lună. Am venit la TRIBUNA ca să învă­ţăm mai multe despre scris, despre ce înseamnă a fi ziarist. Considerăm că e un ziar-model", a spus prof. Carmina Volanin. După ce au ascultat po­veţele directorului general, elevii au vizitat întreaga re­dacţie, văzând şi tipografia de la subsol, unde paginile ziarului prind viaţă.
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Astra Film Festival

Sibiu Open

Pefoc
A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Compa
Comunicat Scoala Jina
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA