Tribuna
În pădurea Tălmaciului înmugureşte primenirea
Dan FRÂNCU
985 vizualizari
În pădurea Tălmaciului înmugureşte primenirea

Cum se întâmplă în cazul majorităţii structurilor silvice de la noi din ţară şi la Regia Publică Locală Ocolul Silvic Tălmaciu RA (societate subordonată Consiliului Local Tălmaciu), sosirea primăverii înseamnă reluarea activităţilor specifice deosebit de importante pentru asigurarea continuităţii unui ciclu forestier eficient şi sustenabil.
Adminsitratorul fondului forestier al oraşului Tălmaciu desfăşoară activităţi cu specific silvic în funcţie de sezonul din timpul anului, dar cu prioritate în perioada numită generic "Luna Pădurii",  execută lucrări necesare regenerării pădurii.
Responsabilii ocolului silvic privat din Tălmaciu ne-au informat că, în perioada 15 martie-15 aprilie, personalul specializat execută atât lucrări pentru producerea de material forestier necesar lucrărilor de împădurire, cât şi lucrări de regenerare a pădurii, prin împăduriri, respectiv completarea regenerărilor deja existente.
"În primăvara anului 2019, se vor scoate din cele trei solarii ale ocolului un număr de 237.600 bucăţi puieţi (223.000 bucăţi puieţi specia molid, respectiv 14.600 bucăţi puieţi specia larice), ce vor fi repicaţi, în funcţie de necesităţi, în pepinierele proprii, unde, prin lucrări de întreţinere, vor fi ajutaţi timp de doi ani de zile să se dezvolte pentru a fi apţi pentru plantat. Ulterior, executăm lucrări de pregătire a solariilor pentru înfiinţarea de noi culturi, lucrări care se finalizează cu semănarea seminţelor de răşinoase din specia molid, respectiv larice, în scopul producerii de puieţi apţi pentru repicat.
Concomitent, se desfăşoară lucrări specifice în pepinierele aflate în administrare, lucrări care constau în scoaterea unui număr total de 104.050 bucăţi puieţi specia molid pentru plantat, executându-se apoi lucrări de pregătire a terenului pentru înfiinţarea de noi culturi silvice.
Lucrările propriu-zise de regenerare a pădurii au ca scop înfiinţarea de noi plantaţii în suprafeţele de pe care s-a extras masa lemnoasă, prin intermediul lucrărilor de exploatare forestieră impuse de tratamentele silvice prevăzute în amenajamentul silvic în vigoare.
Astfel, în primăvara 2019 vor fi executate în fondul forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. lucrări de împădurire integrală pe suprafaţa de 10,7 ha, respectiv completarea regenerării naturale pe suprafaţa de 0,2 ha. Totodată, se vor executa, conform normelor silvice în vigoare, lucrări de completări curente în regenerările deja existente, pe o suprafaţă de 13,68 ha.
Necesarul de puieţi pe specii, folosit în cadrul acestor lucrări, s-a stabilit având în vedere compoziţia de regenerare ce trebuie utilizată în suprafeţele respective, astfel încât să se realizeze compoziţia recomandată de amenajamentul silvic în vigoare. Astfel, în această primăvară se plantează în fondul forestier proprietatea oraşului Tălmaciu, un număr total de 114.900 bucăţi puieţi (104.050 bucăţi puieţi de molid, 3.350 bucăţi puieţi de larice, 1.600 bucăţi puieţi de brad, 800 bucăţi puieţi de paltin de munte, 4.500 bucăţi puieţi de fag, respectiv 600 bucăţi puieţi de stejar pedunculat).  
Toate aceste lucrări ce se desfăşoară în sezonul de primăvară sunt însoţite de alte categorii de lucrări pe parcursul anului, lucrări ce au menirea de a favoriza o dezvoltare normală în condiţii optime a puieţilor din solarii, pepiniere, respectiv din plantaţii, pentru a  obţine într-un timp cât mai scurt posibil culturi sănătoase şi viguroase, astfel încât ecosistemul numit pădure să-şi îndeplinească integral funcţiile de protecţie, de producţie, precum şi recreative, atât de necesare societăţii", ne-au informat responsabilii Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Tălmaciu RA.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Infinity Ink. Photography

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia