Tribuna
European Best Destinations
Împreună pentru promovarea cercetării ştiinţifice
*Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu şi Fundaţia de Perfecţionare Profesională în Administraţia Publică Sibiu susţin cercetarea ştiinţifică în domeniul administraţiei publice europene printr-o serie de acţiuni.*
Principala activitate ştiinţifică a celor două entităţi este participarea la proiectul "EU Strategy for the Danube Region" (Strategia Dunării). În acest sens, moment, se realizează, în colaborare cu universităţi din zece ţări europene, componentele formării profesionale continue comune în ţările care compun această regiune. Pentru administraţia din România, contribuţia Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu şi a Fundaţiei la "Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, aria de prioritate 10", constă în elaborarea "Syllabus - Curricula: Dezvoltarea sustenabilă pentru autorităţile publice locale şi regionale", lucru care va duce la ilustrarea cu noi studii de caz din spaţiul dunărean.
De altfel, în paralel cu acest proiect, în luna februarie, au organizat, alături de RFSC - Bruxelles, primul seminar practic privind implementarea în sistemul european de monitorizare a progreselor realizate în dezvoltarea sustenabilă la nivel local, în spaţiul european. Tot în această perioadă, Fundaţia de Perfecţionare Profesională în Administraţia Publică Sibiu - România a organizat workshop-ul "Train of trainers", în Sibiu, unde s-a pus accent pe formarea de formatori în domeniul sistemului integrat de management în administraţia publică locală şi regională, la care au participat reprezentanţi ai administraţiei publice din Regiunea 7 Centru, respectiv ai autorităţilor publice din Sibiu şi judeţele alăturate, precum şi reprezentanţi ai Fundaţiei Bodensee şi ai Fundaţiei de Perfecţionare Profesională în Administraţia Publică din Republica Moldova. "Consorţiul îşi propune să realizeze transferul modelului creat şi implementat pe parcursul ultimilor 20 de ani cu sprijinul şi cooperarea Institutului Naţional de Cercetări Economice <<Costin C. Kiriţescu>> al Academiei Române şi Universităţii <<Lucian Blaga>> din Sibiu. Pe baza acestuia urmează să se elaboreze un model pentru raioanele, comunele şi satele din ţara vecină, astfel încât procesul de implementare a Sistemului Integrat de Management să fie accelerat şi la nivelul autorităţilor locale şi regionale", au spus organizatorii. Reprezentanţii proiectului au fost primiţi de Ioan Cindrea, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, şi Constantin Oprean, preşedintele Senatului ULBS.
În plus, pe 4 martie, la Alba-Iulia, au fost prezentate principiile şi etapele proiectului. Totodată, Fundaţia a solicitat cuprinderea în "Strategia UE în domeniul cercetării - Orizont 2020" şi a revitalizăruu zonelor istorice din Regiunea 7 Centru în vederea utilizării de noi tehnologii în renovarea vechilor clădiri în paralel cu optimizarea consumurilor energetice. (A. M.)
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia