Tribuna
Jidvei
Hotarele fiilor unei comune unde spiritul românesc domneşte pe vecie
Adrian POPESCU
1300 vizualizari
Hotarele fiilor unei comune unde spiritul românesc domneşte pe vecie
În ziua celebrării Sfântului Prooroc Ilie, dar şi în ziua următoare, fiii satului din Răşinari ”şi-au înlănţuit mâinile” pentru a reitera ataşamentul lor faţă de rădăcinile străbune, faţă de vechile hotare ce sunt leagănul tradiţiei şi spiritului românesc.

 

 În această cheie ancestrală Primăria Răşinari, în colaborare cu asociaţiile: Turismul Sibian, Fiii Satului şi Pensiunile Agroturistice Răşinari au conceput un program atractiv din care nu au lipsit prelegerile ştiinţifice (n.n. despre ofertele I.I.A.R. şi EDEN, prezentate de reprezentanţi din: Şcheii Braşovului, din Horezu, Dealurile Târnăveni şi Mărginimea Sibiului), lansări de carte, spectacolul de teatru popular ”Nunta Ciobănească”- susţinut pe uliţele satului, Corul reunit al răşinărenilor, parada portului popular, spectacolul Căluşerilor de la Răşinari sau reprezentaţiile ansamblurilor din: Domneşti de Argeş, Rîu Sadului şi Vaideeni. Totul a fost încununat de prestaţia soliştilor Traian Jurchela şi Mariana Deac, de Luminiţa Maria Dejan, de recitalul lui Lele Crăciunescu şi formaţia, dar şi de prezenţa Ozanei Bara­ bancea. Nu putem omite standurile cu produse alimentare sau demonstraţiile gastro­ nomice, precum şi prestaţia bucătarului Alin Baraban­ cea care i-a cucerit pe cei prezenţi cu prepara­ tele sale. Răşinărenii au arătat că dincolo de hotare ei mai sunt legaţi de credinţă, de res­ pectul faţă de înaintaşi şi faţă de eroii comunei. Dincolo de agenda culturală ofertantă -încheiată cu un splendid foc de artificii- notăm interesul, dar şi aplecarea răşinărenilor pentru educaţie, evlavia ce o poartă pentru elitele culturale şi spirituale locale (comune şi României), dar şi pentru istoria naţiunii. În acest context, se cuvine a menţiona prezenţa cercetătorilor Ela Cosma, Vasile Rus, Victor Vizaner şi Mihaela Popa-Andrei, de la Institutul de Istorie George Bariţiu al Academiei Române din Cluj – Napoca , care în colaborare cu grupul Gal – condus de Marina Bogdan, au devoalat primele cercetări legate de un document de o valoare inestimabilă, aflat în custodia Casei Episcopale Răşinari. Este vorba despre ”Transmissinales in causa Po­ sse­ sioonis Resinar contra Liberam Regiam­ que Civitatem Cibiniensem”, scris în latină, din care rezultă că ”împăratul Iosif al II-lea a declarat localitatea ca fiind sat liber crăiesc”. În finalul relatării menţionăm prezenţa şi intervenţia primarilor din Domneşti de Argeş, Rîu Sadului, Miercurea Sibiului, dar şi a deputatului Nicolae Neagu. În opinia acestuia evenimentul de la Răşinari a evidenţiat puterea şi unitatea acestei comunităţi ”care a dat naţiunii noastre remar­ cabile personalităţi culturale, economice, ştiinţifice şi clericale, dar şi valoroşi actanţi în me­ diul decizional din sfera administraţiilor locale, o comunitate pentru care, educaţia, tra­ diţia şi istoria stau la temelia ctitoriei lor spiri­ tuale, înnobilată în zilele noastre cu acţiuni care conferă strălucire şi reputaţie Răşinariului.” Cu aleasă modestie, primarul Bogdan Bucur - amfitrionul reuniunii frăţiilor răşinărene de pre­ tutindeni, dar şi al invitaţilor - a mulţumit comunităţii şi celor care au sprijinit activitatea pentru: ”rodnicia acestor zile frumoase şi plăcute, atât nouă cât şi bunului Dumnezeu, pentru exemplul de armonie spirituală şi de unitate demnă a înaintaşilor noştri, care aşa cum ştiţi, după ani de înfăţişări în faţa instanţelor regale, au dovedit cu arma legii hotarele noastre şi continuitatea noastră ”.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia