Tribuna
PNL
Gânduri pentru Regele Mihai
Gânduri pentru Regele Mihai

În nesfârşitul şir de poveşti ale copilăriei multora dintre românii peste care anii s-au scurs umbriţi de nedreptăţi ale istoriei şi ciudate capricii ale oamenilor şi-au făcut loc, spuse în şoaptă şi în tihna nopţii, şi cele despre un tânăr Rege - bun şi drept - obligat să trăiască departe de poporul său.
Crescut în cultul credinţei stră­moşeşti şi al profundului respect datorat valorilor perene ale fiinţei umane şi tradiţiilor de o inco­men­surabilă frumuseţe ale obiditului şi ale atât de încercatului neam ro­mânesc, mi-a fost dat să aflu încă din pruncie cât de mult a însemnat pentru înaintaşi ruga neîncetat înălţată înspre Dumnezeu şi ajutorul primit de ei din Cer, prin voievozi, domni, domnitori şi regi, pentru a-şi putea păstra neîntinate demnitatea, liniştea şi unitatea, ca şi bruma unor bunuri mereu râvnite şi dorite de alţii.
Chiar şi departe fiind, Majestatea Sa Regele Mihai mi-a însoţit toţi anii în care alături de familie am crezut cu tărie că va veni un ceas al reîntoarcerii Sale printre ai săi. Cu atât mai mare şi mai intens trăit în plan personal a  fost acel moment, fiindu-mi dat ca în zilele Învierii anului 1997 să mă aflu printre cei care l-au întâmpinat Acasă.
Vremelnic prefect al judeţului Sibiu, am fost onorat ca alături de soţia mea, dar şi alături de familia avocatului Samoilă Teofilat- liberal dintre cei din seminţia Brătienilor şi fost deţinut politic-, să ne regă­sim printre numeroşii sibieni care au fost de faţă la întâmpinarea Regelui Mihai şi a Reginei Ana în ţinutul în care la răscrucea drumu­rilor dintre Orient şi Occident dăi­nuie semnele unei veşnicii înveş­mântate în alb-negrul superbului port popular al mărginenilor.
Momentul s-a petrecut la Miercurea Sibiului, împlinit fiind de o scurtă slujbă religioasă oficiată de preoţii localităţii în care odinioară Ilie Măcelaru scria pagini din povestea Unirii, deopotrivă la fel de plină de jertfe şi măreţie. A urmat agapa de la Miercurea Băi, una în care în jurul bucatelor pascale cu iz românesc am putut înţelege şi cei născuţi în zodii comuniste cât de mult ne-a fost dat să suferim cei ce nu am avut parte de bene­ficiile monarhiei constituţionale şi cât de normali şi măreţi în natura­leţea lor sunt Regele şi Regina tuturor românilor.
Întâlnirea de la Prefectură şi ofi­cierea slujbei de mulţumire - Te Deum - de la Catedrala Ortodoxă din Sibiu, cu participarea vredni­cului de pomenire Mitropolit Antonie Plămădeală şi a unui impresionant sobor de preoţi, au fost momentele care au adus în sufletul familiei mele şi al multora dintre cei atunci de faţă o nemărginită bucurie, ce a întregit-o pe cea adusă deja de Învierea celui născut în umila iesle din Betleem, şi dovada palpabilă că între poveştile din copilărie des­pre Regele Mihai şi imaginea Sa reală nu mai era loc decât pentru regretul de a nu fi putut face mai mult - un popor unit în fervoarea de a ne păstra fiinţa şi demnitatea - pentru revenirea la normalitatea istoriei. Una în care Regii Româ­niei au scris povestea Indepen­den­ţei şi a Reîntregirii, a respectului purtat Bisericii Ortodoxe şi celor­lalte Biserici, a dragostei fără de margini pentru întregul neam românesc.
Dacă noi nu am ştiut sau nu am putut să facem cu mult mai împli­nită dovada că nu îi ignorăm şi nu îi uităm pe cei ce  s-au străduit, ne­voit şi jertfit pentru noi, fie ca, din Împărăţia Cerurilor, Regele Mihai să vadă că nimic din sacrificiul Său nu a fost în zadar, iar exemplul de credinţă, răbdare şi dragoste îi este urmat de un popor unit şi împlinit în năzuinţe! Şi să ne îngăduie, în marea Sa bunătate, greşeli şi lu­meşti neputinţe!
Dumnezeu să Vă aibă în pază şi de-a dreapta Sa, Majestate!
Tiberiu Dumitru Costăchescu
Sibiu, 12 decembrie 2017

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

anunt de intentie consultanta

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia