Tribuna
GAL microregiunea Hârtibaciu - un nou început
I. BÂRSAN
1762 vizualizari

Înfiinţat în urmă cu şase ani, la indicaţiile Ministerului Agriculturii, pentru atragere de fonduri europene pe axa Leader, Grupul de Acţiune Local[, "Microregiunea Hârti­baciu" a aflat, în sfârşit, că a fost selectat. Urmează să mai îndeplinească o serie de formalităţi juridice şi să prezinte la Ministerul Agriculturii documentele afe­rente doveditoare, precum şi nişte angajamente pentru a  putea primi liber la finan­ţarea proiectelor prevăzute în Planul de Dezvoltare.
În acest sens a avut loc, la primăria din Agnita, şedinţa Adunării Generale a mem­brilor Grupului de Acţiune Local[ Microregiunea Hârti­baciu, pentru a se analiza noile condiţii în care aso­ciaţia îşi va desfăşura acti­vitatea. S-a aprobat execuţia bugetară pe anul 2010, a fost aprobată primirea de noi membri, a fost validată Comisia de selectare a proiectelor, s-au propus şi aprobat modificări ale statutului, conform cu Planul de Dezvoltare aprobat  şi a fost ales noul Consiliu Director.
Discuţiile au fost ample, deoarece conform ghidului după care s-a elaborat Planul de Dezvoltare, a fost necesar să se ţină cont de o serie de condiţii care au vizat mai mult forma şi nu fondul proble­melor asociaţiei. Atât Consiliul Director cât şi Comisia de selectare au trebuit încadrate în anumite criterii impuse.
Preşedintele asociaţiei, Bârsan Ilarion, a informat Adu­­­narea Generală că da­torită dificultăţilor de comu­nicare cu Ministerul Agricul­turii, a mandatat un grup repre­zentativ al GAL-urilor din toată ţara care urmează să  ia legătura cu această instituţie. Grupul este format din doi membri ai societăţii civile, doi membri ai unor Gal-uri selectate şi un membru al unui GAL ne­selec­tat. Grupul urmează să prezinte MADR problemele GAL-urilor, iar acestora punctul de vedere al respec­tivei instituţii cu care până în prezent s-a comu­nicat unila­teral, adică numai de sus în jos.
La şedinţă au participat din partea Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Sibiu, Valentin Tudorache, un efi­cient susţinător al GAL-urilor din judeţ, şi Gheorghe Bu­drală, director al DADR Sibiu. Acesta a solicitat sprijin din partea GAL Microre­giunea Hârtibaciu, pentru reorgani­zarea târgului tradiţional din oraşul Agnita. Având în vedere amenajările făcute de Pri­măria oraşului în târg, DADR vrea să vină în sprijinul micilor producători agricoli şi ai realizatorilor de produse tradiţionale, pentru o mai bună valorificare a muncii acestora.comentarii
1 comentarii

Numai sedinte si povesti in rest nimic de sase ani! Vorbe,vorbe si iarasi vorbe!!!!!!!
hartibacean
29.06.2011 09:46
Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

Grant pentru capital de lucru TURTHA & SAVOURY SRL

Comunicat_de_Presa_Fagus ROM

Comunicat_de_Presa_ELLIXIRZ BAR

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia