Tribuna
Franţa - O inimă care a bătut pentru Marea Unire
Franţa - O inimă care a bătut pentru Marea Unire

Profunde sentimente de respect pentru tot ce a reprezentat şi reprezintă Franţa în istoria românilor ca şi recunoştinţa datorată generalului Henri Mathias Berthelot şi Misiunii sale Militare, prezentă în România în cursul Primului Război Mondial, au stat la originea evenimentului de excepţie organizat de către Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu- director: dr. Silviu Borş-; Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale ale României- director: dr. Alexiu Tatu-; Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu- director: prof. Laura Dumitru-; Primăria Oraşului Sălişte- primar: Horaţiu Răcuciu-; Şcoala Gimnazială ,,Aurel Decei” Gura Râului- director: prof. Dumitru Cîmpean-; Grădiniţa Nr. 5 Sibiu- director: prof. Doiniţa Costăchescu- în zilele de 1 şi 2 noiembrie a.c. Invitaţi de onoare la manifestările ce au debutat în Sala Festivă a Bibliotecii înălţate din iniţiativa Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român au fost membrii Academiei de Litere, Ştiinţe şi Arte din La Rochelle- Franţa (fondată în anul 1732)- Pascal Even, preşedinte, paleograf, conservator general al Patrimoniului; Marc Chesnel, geograf; Jean-Claude Quéro, oceanograf; Jacques Berlioz-Curlet, scriitor, comisar de divizie-, preşedintele Asociaţiei ,,La Maison Roumaine” din Paris- Excelenţa Sa Alexandru Herlea-, directorii Serviciilor Judeţene ale Arhivelor Naţionale ale României din Cluj- dr. Ioan Drăgan- şi Iaşi- dr. Florin Cântic.

În prezenţa unui public select, din rândurile căruia nu au lipsit universitari de marcă, arhitecţi, responsabili judeţeni ai Culturii şi Învăţământului, slujitori ai Bisericii Ortodoxe şi ai Şcolii, reprezentanţii Prefecturii, ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, ai Academiei Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu”- de remarcat plutonul elevilor ofiţeri, admirat pentru ţinută şi atitudine-, consilieri judeţeni etc, Reuniunea Română de Cântări din Sălişte a intonat sub bagheta profesorului Florin Soare imnul Deşteaptă-te române, iar Corul Colegiului ,,Octavian Goga” a interpretat, dirijat fiind de prof. Alina Morcan, La Marseillaise.

Simpozionul omagial în cursul căruia au fost evocate momente ce au îngemănat istoria României cu cea a Franţei, marcând destinul ţărilor şi al oamenilor, a debutat cu o rugăciune rostită, întru slava lui Dumnezeu şi propăşirea neamurilor, de Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Ardealului, dr. Laurenţiu Streza, membru de onoare al Academiei Române şi membru corespondent al Academiei de Litere, Ştiinţe şi Arte din La Rochelle.

Intervenţiile celor ce s-au adresat în română şi în franceză auditoriului- pe lângă invitaţii veniţi din depărtate colţuri de ţară sau lume conferenţiind şi ing. Dan Mihai Banciu, prof. dr. Ioana Creţu, prof. Adrian Neamţu, prof. Dumitru Cîmpean, prof. dr. Rodica Brad, prof. Marius Boromiz- se aflau deja publicate in extenso în cartea purtând titlul Franţa- O inimă care a bătut pentru Marea Unire, tipărită împreună cu volumul având acelaşi titlu în care a fost evocată contribuţia Franţei la împlinirea milenarului vis al românilor. Lucrările- oferite la intrarea în sală- au fost editate, prin grija directorului Silviu Borş, la Armanis & Mega, fiind tipărite cu contribuţia Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Generoasă gazdă, domnul Borş a rostit, împreună cu doamna Laura Dumitru şi domnul Alexiu Tatu, calde cuvinte de întâmpinare; din partea oaspeţilor răspunzând cu eleganţă şi într-un stil academic vicepreşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, prof. Christine Manta-Klemens.

Moderat de dr. Ioana Ciocan şi de semnatarul prezentelor rânduri, simpozionul omagial a fost împlinit de momentele artistice ale Reuniunii Române de Cântări, de cele ale Grupului folcloric ,,Floare de bujor” din Gura Râului- coordonat de prof. Paraschiva Cîmpean- şi de măiastra reuşită a domnişoarei Cătălina Benghea, de la Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”, care a interpretat la vioară Balada lui Ciprian Porumbescu. La final, prof. dr. ing. Doina Banciu a oferit în numele Institutului Naţional de Cercetare în Informatică, înfiinţat în urmă cu cinci decenii cu sprijinul Franţei, diplome de apreciere şi gratulare domnilor Pascal Even, Alexandru Herlea şi Silviu Borş.

A doua zi a unui eveniment cu profunde reverberaţii a fost marcată de reuşita de excepţie a tuturor celor ce fac din Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” din Sibiu un punct de referinţă pe harta Învăţământului românesc. Un spectacol de înalt nivel, care a provocat o emoţie greu de descris în cuvinte unui public format din elevi, profesori, părinţi şi invitaţi, a devenit o lecţie deschisă de istorie şi patriotism, de preţuire şi recunoştinţă, ce i-a făcut pe oaspeţii sosiţi la Sibiu din Franţa, spaţiul culturii şi luminii mereu difuzată înspre întreaga omenire, să aprecieze că Europa trebuie să rămână una a diversităţii trăirilor umane şi una în care profunzimea sufletului românilor să ocupe un loc de frunte, fiind un model de urmat. Încă de la primirea cu pâine şi sare, pe care tineri în port popular le-a rezervat-o celor ce au trecut vineri, 2 noiembrie 2018, pragul prestigioasei instituţii sibiene, totul a fost în mod impecabil pus la punct, în cele mai mici amănunte, de profesorii Laura Dumitru, Georgeta Luca, Mihaela Chioar, Carmen Jinariu, Mirela Istrate-Mateescu, dr. Lidia Pircă, Alina Morcan, Minodora Beza, Ramona Vişan, Adrian Neamţu. De fapt, lângă ei au fost toate cadrele didactice ale Colegiului care a fost prima şcoală românească de fete de pe cuprinsul Transilvaniei şi a ajuns astăzi punctul de pornire în viaţă pentru strălucite generaţii de absolvenţi.

Profesori şi elevi de toate vârstele- în marea lor majoritate în port popular românesc- au reuşit să aducă, în faţa celor prezenţi într-o sală prea puţin încăpătoare pentru toţi cei dornici să vibreze la momente ce au redat Unirea de acum un secol, ceva din sacrificiile şi dramele ştiute şi neştiute ale unui neam ce a luptat cu fervoare şi demnitate pentru împlinirea unui vis milenar. Expoziţia Chipurile şcolii, chipurile familiei, chipurile ţării ca şi Galeria personalităţilor Marii Uniri au întregit un eveniment şi un spectacol cum rar se poate vedea, unul în care fiecare spectator a putut regăsi adevărata Românie, cea pe care mulţi dintre cetăţenii ei au decis- din păcate- să o părăsească.

Înainte de a-şi invita oaspeţii, dintre ei nelipsind doamnele Christine Manta-Klemens, Mirela Iancu, Cristina Munteanu- reprezentante ale Consiliului Judeţean, Inspectoratului Şcolar şi Prefecturii, şi soţiile celor veniţi din Franţa, într-o încărcată de simboluri Horă a Unirii, pe scenă au mai evoluat- îmbrăcaţi tot în alb-negrul minunatului costum românesc- şi micuţii de la Grădiniţa Nr. 5, pregătiţi de prof. Dorina Ţelea, care prin entuziasmul, candoarea, puritatea vocilor lor şi frumuseţea spectacolului prezentat au smuls ropote de aplauze. Mesajele finale le-au aparţinut cercetătorului Alexiu Tatu, absolvent al Colegiului, care le-a amintit tinerilor cât de mult înseamnă trecutul atunci când în faţă stă viitorul, şi profesorului scriitor Titi Damian, de la Colegiul Naţional ,,Grigore Moisil” din Urziceni, care a probat cu măiestrie, talent şi eleganţă câtă nobleţe cuprinde în Ea însăşi Limba Română.

Prin frumuseţea şi acurateţea ei, prin profunzimea mesajelor şi prin interpretarea textelor în limbile lui Eminescu şi Voltaire, prin armonia vocilor şi talentul celor tineri, prin emoţia provocată şi prin căldura cu care au fost primiţi oaspeţii de aproape şi de departe, manifestarea de la Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” a căpătat un caracter de unicitate. Căci unic e să-i poţi face pe părinţi şi copii să răspundă la unison solicitării unor profesori de excepţie, profesori ce ştiu a transmite cunoştinţe, dar mai ales ştiu a insufla cu tact şi mândrie sentimentul Dragostei de Ţară şi pe cel al Recunoştinţei. Tuturor, felicitările, mulţumirile şi admiraţia noastră!

Evenimentele comemorative au continuat la Sălişte, acolo unde Sala Primăriei a vibrat atunci când Reuniunea Română de Cântări a deschis ceremonia dedicată rememorării prezenţei generalului Berthelot în localitate, în ziua de 2 ianuarie 1919. După cuvintele de întâmpinare ale primarului Horaţiu Răcuciu, strănepotul vrednicului gospodar şi primar liberal Dumitru Răcuciu, cel care a reprezentat comuna Sălişte inclusiv la funeraliile de la Paris ale lui Georges Clemenceau, a urmat mesajul academicienilor din La Rochelle, prezentat de domnul Pascal Even, şi apoi cel al ministrului şi ambasadorului prof. univ. dr. Alexandru Herlea, fiu al Săliştei. Înainte de dezvelirea unei plăci comemorative- pe care au fost inserate cuvintele: Henri-Mathias Berthelot (1861-1931). General francez, şef al Misiunii Militare franceze în România, a contribuit la organizarea Armatei române, cetăţean de onoare al României, membru onorific al Academiei Române, participant la eliberarea României (1916-1918). ,,Pe 2 ianuarie 1919 facem o plimbare cu maşina într-un sat de munte, Sălişte, renumit pentru frumuseţea localnicelor. Aici primire entuziastă şi defilare de grupuri de săteni.” ,,L-am iubit şi l-am venerat. A fost al Franţei, dar a fost şi al nostru. Icoana lui va rămâne neuitată în cronicile românismului, atâta timp cât amintirea lui va trece din generaţie în generaţie. Ca o moştenire de glorie a naţiunii.”- profesorul Marius Boromiz, directorul liceului ce poartă numele academicianului Ioan Lupaş, a vorbit cu elocvenţă în faţa elevatului public despre ce a însemnat Franţa şi eroii ei în destinul României.

Continuată vreme de trei zile, vizita distinşilor musafiri din Franţa a fost un model de cooperare între instiuţii sibiene şi oameni, mai ales oameni, care au înţeles că a-ţi iubi ţara înseamnă şi a o face cunoscută în profunzimea valorilor ei. E ceea ce au ştiut şi reuşit să facă pe deplin instituţiile care au generat ideea manifestărilor, din anul centenar, dedicate aportului Franţei la Marea Unire. Au făcut-o cu aceeaşi căldură şi Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, preotul Ioan Ciocan, familia ing. Adrian şi Ioana Creţu, prof. dr. Vasile Tabără, familia prof. Dumitru şi Paraschiva Cîmpean, prof. Marius Boromiz, economist Simona Morariu, prof. Claudia Mihăilescu, familia Ari şi Anca Kanusis. Fără disponibilitatea lor de a arăta că România unui veac de existenţă e una de care fiecare dintre noi trebuie să fie mândru, manifestările nu ar fi fost la fel de bine împlinite. Cu siguranţă, a contat şi felul de a primi cu căldură şi ospitalitate al colaboratorilor domnului Gheorghe Popa, de la Complexul hotelier ,,Best Western-Silva”, ca şi omenia şi căldura celor de la Academia Sâmbăta de Sus şi de la Pensiunea ,,Maria”, ori profesionalismul angajaţilor restaurantelor ,,La Dobrun” şi ,,Casina”.

Franţa- O inimă care a bătut pentru Marea Unire a fost suma trăirilor şi experienţelor unor români ce au înţeles patria ca pe o parte din sufletul lor, în care e loc întotdeauna de dragoste şi recunoştinţă pentru ceea ce alţii ne-au lăsat moştenire. Şi a avut şi ceva din dorinţa firească fiecăruia de a dovedi că şi în lipsa unor organisme şi instituţii îndrituite, oamenii obişnuiţi rămân capabili de gesturi şi acţiuni administrative, diplomatice, academice şi patriotice.

Tiberiu Dumitru COSTĂCHESCU


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
SEVIS

E-pneu

PARCUL MEMORIAL  MULTICULTURA

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Muzeul Astra
codul postal
VISA MEDICA
Licitatie publica

accentmedia