FITS 2024
Tribuna
"Filozofie şi bună dispoziţie" - fragmente
(continuarea din 21 ianuarie, paragrafe din cartea "Filozofie şi bună dispoziţie", scrisă de profesorul Ioan Bogdan)
n O doamnă se adresează, într-o societate, lui Mark Twain, cu întrebarea: "Aveţi noroc sau ghinion în dragoste?". "Mare ghinion, doamnă-răspunde scrii­torul - singura care mă iu­beşte este măritată!". Apro­piindu-se cu interes şi cu spe­ranţe, doamna întreabă: "Cu cine?". "Cu mine, doamnă", răs­­punse râzând, marele scriitor.
n "Cunosc totul despre ea, mai puţin adevărul".
n Bărbaţii trebuie să fie atenţi că "Femeile rele au câteva calităţi, iar cele în­cântătoare câteva defecte".
n "Femeile nu trebuie lă­sate singure. Totul le împinge spre lumea bărbaţilor. Dacă nu ne ocupăm de ele, se ocupă alţii".
n Anunţ către muncitoare: "Dacă purtaţi fuste prea lungi, feriţi-vă de maşini. Dacă le purtaţi prea scurte, feriţi-vă de maiştri".
n Oricum: "Tuturor femeilor, respectul şi admiraţia  noastră pentru tot ceea ce fac ca viaţa să  ne fie frumoasă. Dragostei şi căldurii cu care ne încon­joară, o dragoste înzecită. Să le fie viaţa senină şi frumoasă ca o primăvară".
Iar, acum,  la scurtă vreme de la aniversarea a 95 de ani de la marele act istoric de la
1 decembrie 1918, câteva re­flecţii cu mare încărcătură sentimentală, patriotică:
n "Frumoasă eşti, ţara mea: munţi şi dealuri, o feerie, râuri şi pârâuri – o splendoare: câmpii întinse şi mănoase; sate, cu case, oameni, costu­me, obiceiuri- adevărate nestemate".
n "Dar, ce nu ai tu, Patria mea? Fluvii? Mare? Tu le ai pe toate. O, măreaţă şi neasemuită Patrie a românilor, ţie îi datorăm viaţa noastră, pe care ţi-o închinăm  să te apărăm în faţa oricui".
n "Ce popor minunat! Să nu vrea nimic de la alţii, să aibă repulsie de ce nu-i aparţine, să restituie tot ce găseşte p[­gubaşului! Ce oameni! Aproa­pe fiecare poartă în el (sau cu el) <<un pachet>> de calităţi, cum rar se găsesc înmă­nun­cheate la un loc: hărnicie, cinste, demnitate, ospitalitate, vitejie, inventivitate, ca să nu mai vorbim de altele!".
n Scump pământ româ­nesc, udat cu sângele moşilor şi strămoşilor noştri care, parcă frizând magia, căci altfel nu ne putem explica cum au rezistat vremurilor, lăsându-ne nealterată fiinţa naţională. Fiecare, în felul său, a fost un erou, iar viaţa lui o carte de istorie".
n Nicolae Iorga: "Prin stră­moşii săi, poporul român are rădăcini de patru ori milenare. Aceasta este mândria şi pu­terea noastră".
n Mihai Eminescu: "Inde­pendenţa reprezintă suma vieţii noastre istorice, pe care am consfinţit-o cu arma în mână şi am sigilat-o cu sân­gele nostru".
n Antonie Plămădeală:"Am înfruntat pericole. Dar toate au trecut cum se strecoară apa prin stâncile de granit. Au trecut peste noi hunii, gepizii, avarii, pecenegii, cumanii, tătarii şi alţii, dar noi am rămas pentru că eram ai acestui pământ".
(va urma)comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica