Tribuna
File de calendar: Sfânta Cuvioasă Parascheva
File de calendar: Sfânta Cuvioasă Parascheva

 

În ziua de 14 octombrie este sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva ale cărei moaşte-trupul neputrezit se află în Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

Această fericită Cuvioasă Parascheva a fost de neam trac din sudul Dunării şi s-a născut din părinţi creştini după anii 1000 de la Hristos. La vârstă fragedă mergea la Biserică în satul Epivat, unde locuia cu părinţii. A fost surprinsă de cuvintele spuse de Mântuitorul Iisus Hristos: "Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie" (Marcu 8,34).  De multe ori fugea la Biserică îmbrăcată în haine preţioase, iar când se întorcea spre casă le dezbrăca şi le dăruia copiilor necăjiţi. Părinţii au certat-o şi de multe ori au şi bătut-o. Copila Parascheva a fugit de acasă cu gândul să se facă urmaşă a Sfintelor despre care auzise la Biserică. A ajuns la Constantinopol, apoi a mers în Ţara Sfântă unde în Ierusalim a mers pe urmele pe care călcase cu blândele picioare Mântuitorul Iisus Hristos. A vieţuit într-o Mănăstire de călugăriţe din preajma Iordanului. "Băutură întrebuinţa apa de izvor şi din aceasta foarte puţină; trebuinţa aşter­nutului o împlinea cu rogojină, iar îmbră­cămintea era o haină şi aceasta foarte zdrenţăroasă. Cântarea pe buze o avea neîncetată, lacrimile de-a pururea şi peste acestea înflorea dragostea, iar vârful bunătăţilor care este smerita cugetare, le cuprindea pe toate". - am citat din "Vieţile Sfinţilor" de la pagina 200.

Aşa a petrecut Parascheva până la vârsta de 25 de ani; într-o noapte în timp ce se ruga un înger i s-a arătat şi i-a spus să se întoarcă în ţara natală pentru că peste 2 ani sufletul ei va trece la ceruri. S-a întors în satul Epivat unde şi-a încredinţat sufletul în mâinile îngerilor
care l-au ridicat în ceruri. Trupul fericitei Cuvioase a fost îngropat la margine de cimitir. Dar iată că Dumnezeu o descoperă prin minune astfel: "era un pustnic aproape de locul acela, unde era îngropată cuvioasa, care petrecea pe stâlp. Şi s-a întâmplat că, un corăbier bolnăvindu-se de o boală cumplită, a murit; şi fiind aruncat acolo, a început din trupul lui a ieşi un miros nesuferit, încât nu putea nimeni ca să meargă pe calea aceea. Chiar şi pustnicul nu putea să rabde mirosul acela şi a fost nevoit, din pricina mirosului nesuferit, să se pogoare de pe stâlp. Şi a poruncit unor oameni ca să sape o groapă adâncă şi să arunce acolo trupul cel nesuferit. Când au săpat oamenii groapa, au aflat după rânduiala lui Dumnezeu, un trup nestricat zăcând în pământ, şi s-au mirat toţi de nestricăciunea trupului aceluia. Însă fiind nepricepuţi, au trecut cu vederea lucrul ce li se întâmplase, socotindu-l ca un lucru mic şi neînsemnat. Pentru că ziceau între dânşii: "Dacă ar fi fost trupul acesta sfânt, l-ar fi descoperit Dumnezeu cu oarecare minuni". Apoi iarăşi
l-au acoperit cu pământ, aruncând tot acolo şi trupul cel împuţit şi s-au dus la casele lor. Într-o noapte unul dintr-înşii, pe nume Gheorghe, om iubitor de Hristos, se ruga în casa lui Dumnezeu, şi adormind spre ziuă, a văzut o vedenie: i se părea că vede o împărăteasă şezând pe un scaun prealuminat şi mulţime multă de ostaşi stând împrejurul ei; pe care văzându-i omul cel iubitor de Hristos s-a cuprins de frică şi s-a aruncat la pământ, neputând să vadă lumina şi frumuseţea aceea. Iar unul din acei luminaţi ostaşi, luându-l de mână, l-a ridicat, zicându-i: "Gheorghe, pentru ce aţi trecut cu vederea trupul cuvioasei Parascheva şi aţi îngropat lângă Sfânta un trup urât mirositor? Asemenea şi o femeie binecredincioasă cu numele Eftimia a avut o vedenie, dar ea crezând a pornit cu lumânări la moaştele Cuvioasei fiind însoţită de oameni credincioşi. Şi au pus bărbaţi să dezgroape comoara de mult preţ. Au dus moaştele sfintei în Biserica Sfinţilor Petru şi Pavel din satul Epivat." (Vieţile Sfinţilor, p. 201).

Multe minuni se săvârşeau pentru cei credin­cioşi care veneau şi se rugau la atingerea raclei în care au fost puse moaştele Cuvioasei Parascheva. Într-o vreme au fost duse în oraşul Târnovo, fostă capitală a ţarilor bulgari. Apoi au fost strămutate la Belgrad şi de acolo la Constantinopol. Aici au rămas mult ascunse în Biserica Ortodoxă, de vreme ce turcii stăpâneau deja Constantinopolul, cucerit în 1453.

Domnul Moldovei, binecredinciosul Vasile Lupu, a cerut de la Patriarhul Constantino­polului Partenie, moaştele Sfintei Parascheva, pentru că voia să le aşeze în Biserica cea nouă zidită de el la Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi. A plătit multe pungi de aur pe care Patriarhia le datora ca impozit vistieriei Sultanului. A mai plătit şi alte pungi pentru ca moaştele să poată fi purtate de la Constan-t­inopol până la Iaşi, pentru că era legea mahomedană conform căreia niciun trup de om mort nu era îngăduit să fie mişcat mai mult de 3 mile, în Imperiu Otoman, afară de trupul Sultanului.

Deci, Sfânta Parascheva a venit la Iaşi în
13 Iunie 1641, într-un convoi impunător condus de 3 mitropoliţi greci, de mulţi preoţi şi poporeni. Se făceau rugăciuni la multele opriri şi mulţi bolnavi se tămăduiau. Dimitrie Cantemir, Domnul Moldovei, ne-a lăsat o relatare amănunţită a acestui eveniment.

În urma incendiului din 1888 care a cuprins Biserica Trei Ierarhi, incendiu în care s-a topit racla de argint, dar racla de lemn şi Sfintele Moaşte nu au ars, mai mare au fost credinţa şi evlavia poporului în puterea minunată a moaştelor Sfintei Parascheva.

În cărţile "Vieţile Sfinţilor" precum şi în Patericul românesc sunt relatate multe minuni şi faceri de bine săvârşite de Sfânta Parascheva, care este cea mai iubită şi căutată din Biserica noastră Ortodoxă română. Pelerinajele la Iaşi de sărbătoarea de
14 octombrie mişcă mulţimi de credincioşi români din ţară şi de peste hotare.

Multe Sfinte Biserici din ţara noastră au hramul Cuvioasei Parascheva, una dintre ele fiind Biserica veche din Răşinari şi Gura Râului. Drept urmare avem şi alte creş­tine botezate cu numele Parascheva. În acest an, 2021, în zilele de 1-3 octombrie ne-am învrednicit şi noi cu un grup din Răşinari şi am ajuns de ne-am închinat şi am sărutat Sfintele Moaşte ale Cuvioasei Parascheva. Pe o vreme însorită şi doar după două ore de stat la rând.

Sfântă Cuvioasă Maică Parascheva, roagă-te pentru noi şi ne ajută să trecem cu bine peste această încercare pandemică.

 

Preot Nicolae Streza

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia