Tribuna
PNL
Filateliştii din Sibiu şi străinătate expun la Primărie
Andra MARINESCU
979 vizualizari
46 de "ingrediente" va avea Expoziţia Filatelică Naţională, cu participare internaţională, din incinta Primăriei Municipiului Sibiu. Ea va fi vernisată miercuri, 25 iunie, ora 16.
Asociaţia Filateliştilor din ju­deţul Sibiu, în colaborare cu Primăria Municipiului Si­biu, organizează, în peri­oada 25 - 29 iunie, Expoziţia Fila­telică Naţională, cu partici­pare internaţională, sub pa­tronajul Societăţii A­mericane de Aerofilatelie. Aceasta va avea loc în in­cin­ta Primăriei Sibiului şi este ocazionată de aniver­sarea a 120 de ani de la naş­terea marelui savant si­bian, "pă­rintele navigaţiei spaţiale", Hermann Oberth, şi a 60 de ani de la înfiinţarea TAROM. Expoziţia cuprinde 46 de pie­se, dintre care 13 sunt din SUA, Germania (Mu­zeul "Her­mann Oberth"), Ce­hia, Slovacia şi Ungaria. În plus, la clasa "literatură", sunt patru participanţi, iar la clasa de machetatori sunt doi. Ex­ponatele vor fi pre­zen­tate pe 200 de feţe de panou, împăr­ţite în două mari grupe, res­pectiv "Cosmos" şi "Avia­ţie".
Vernisajul de la ora 16 se va bucura - spun organi­za­torii - şi de prezenţa primului cosmonaut român, Dorin Du­­mitru Prunariu. Pentru a­cest eveniment, Asociaţia Fi­la­teliştilor din judeţul Sibiu, în colaborare cu Primăria Si­biu, va realiza o medalie, un catalog, două viniete, două plicuri şi două ştam­pile spe­ciale, una dedicată aniver­sării lui Hermann O­berth şi una pentru TAROM. Mate­ria­lele vor fi distribuite tuturor expozanţilor.
De asemenea, pe 28 iu­nie, cu o zi înaintea închiderii expo­ziţiei, se va organiza şi o şe­dinţă de schimb filatelic, în in­cinta restaurantului "Valea Au­rie", începând cu ora 7.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Comunicat de presa final

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia