Tribuna
Evidenţa persoanei îşi prelungeşte programul înaintea alegerilor locale
Evidenţa persoanei îşi prelungeşte programul înaintea alegerilor locale

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, precum şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale municipiilor, oraşelor şi comunelor (Dîrlos, Laslea, Orlat, Slimnic, Turnu Roşu) din judeţul Sibiu şi-au stabilit un program special de lucru pentru primiri/eliberări documente, atât în ziua premergătoare, cât şi în ziua desfăşurării alegerilor, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.
Ca atare, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor coordonate de această instituţie, vor funcţiona astfel:
* Sâmbătă, 4 iunie 2016, între orele 08:00 – 16:00;
* Duminică, 5 iunie 2016, între orele 07:00 – 21:00.
Cetăţenii judeţului se pot prezenta la sediile instituţiilor sus-menţionate pentru a solicita noi acte de identitate, necesare exercitării dreptului la vot.
"Aducem la cunoştinţă faptul că, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate deţinut, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care arondează pe linie de evidenţă a persoanelor localitatea de domiciliu, respectiv localitatea de reşedinţă. Nerespectarea dispoziţiilor legale amintite constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei, în temeiul prevederilor art. 43 lit. b) din O.U.G. nr. 97/2005", se arată în comunicatul de presă.
Documentele pe care, potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 1375/2006, titularul sau reprezentantul său legal are obligaţia să le prezinte cu ocazia solicitării unei noi cărţi de identitate sunt:
a) cererea-tip pentru eliberarea actului de identitate;
b) actul de identitate;
c) certificatul de naştere, original şi copie;
d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
e) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);
j) documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (5 lei).
În situaţia în care titularii cererilor pentru eliberarea actului de identitate nu pot prezenta toate documentele necesare emiterii cărţii de identitate, serviciile de profil vor elibera solicitanţilor, după caz, cărţi de identitate provizorii.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Tribuna

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
ARTMANIA
Licitatie publica