Tribuna
PNL
Evenimentul „Ziaristul român – promotor al Marii Uniri” a celebrat 100 de ani de jurnalism profesionist (I)
Evenimentul „Ziaristul român – promotor al Marii Uniri” a celebrat 100 de ani de jurnalism profesionist (I)
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a organizat, în parteneriat cu Radio România şi cu susţinerea Guvernului, celebrarea unui veac de existenţă a organizaţiei, printr-o manifestare de amploare şi de referinţă, demnă de prestigioasa aniversare.

În Sala de concerte a Radiodifuziunii Române, în data de 26 septembrie 2019, evenimentul care marchează centenarul U.Z.P.R. a reunit peste 600 de participanţi – oficialităţi ale statului român, reprezentantul bisericii ortodoxe, diplomaţi din cadrul Ambasadelor acreditate la Bucureşti, instituţii partenere şi sponsori tradiţionali ai U.Z.P.R., membri ai altor Uniuni de creaţie din România, reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale.
În cuvântul de deschidere, preşedintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan a transmis următorul mesaj:

˝ Mulţumesc tuturor celor care au răspuns invitaţiei noastre. Mulţumesc Guvernului României, reprezentat aici de domnul ministru Toni Greblă, pentru susţinerea acestui eveniment.
Mulţumesc partenerului nostru – SRR, gazda manifestării.
Mulţumesc excelenţelor lor ambasadori în România – din partea Federaţie Ruse, Belarus, Danemarca, Estonia, Irlanda, Muntenegru, Serbia, Slovacia şi Cipru, precum şi reprezentanţilor ambasadelor la Bucureşti din – Cehia, Polonia, Grecia, Marea Britanie şi Irlanda de Nord şi Republica Moldova.
Mulţumesc foştilor preşedinţi ai U.Z.P.R. în perioada postdecembristă (Sergiu Andon, Mihai Băcanu, Sorin Roşca Stănescu, Ştefan Mitroi, Romeo Nădăşan şi Mihai Miron, prezenţi aici) care au făcut ca uniunea să reziste într-o societate tumultuoasă.
Mulţumiri se cuvin adresate şi tuturor partenerilor Uniunii, sponsorilor care ne sunt alături şi acelor Uniuni de creaţie care îşi exprimă solidaritatea cu uniunea noastră.

Ne aflăm într-un moment emoţionant, celebrarea unui secol de existenţă a U.Z.P.R., o sărbătoare pe care o transferăm întregii bresle ca un omagiu adus jurnalismului profesionist din România reîntregită.
Am traversat 3 perioade importante din istoria României, interbelică, comunistă şi a deplinei democraţii în care ne aflăm.
În tot acest interval, jurnaliştii au constituit o importantă categorie implicată în viaţa socială, culturală, economică, dezbătând cum este şi firesc, dintotdeauna, curentele politice ale timpurilor.
Cred cu tărie că presa şi slujitorii ei au avut un aport considerabil în evidenţierea realităţilor, chiar dacă uneori sau poate chiar deseori, extremele abordate s-au aflat în disonanţă.

În ceea ce priveşte U.Z.P.R. – de astăzi – prin membrii ei, tot mai numeroşi, aceasta se doreşte a fi componentă importantă a societăţii române. Drumul pe care îl avem de parcurs nu este uşor, dar printr-o conjugare a bunelor intenţii, percepţii şi printr-o concentrare a eforturilor pot fi depăşite bariere, obstacole, impedimente de tot felul.
Avem numeroase împliniri prin activităţile pe care le desfăşurăm, din iniţiative individuale sau colective, care se bucură de o bună şi largă audienţă. Constatăm că eforturile noastre şi ale filialelor din întreaga ţară şi din diasporă, sunt răsplătite prin participarea tot mai numeroasă a publicului la manifestările noastre. Toate acestea sunt reflectate în publicaţiile pe care le realizăm – Cronica Timpului, Certitudinea, Revista profesională UZP, dar şi pe site-ul nostru. Ne bucură numărul tot mai mare al jurnaliştilor, scriitorilor, al altor oameni de cultură, care trimit spre lumina tiparului, lucrările, creaţiile lor – sub egida editurii UZP. Pe de altă parte o nouă iniţiativă a uniunii, de a face cunoscute marile personalităţi ale jurnalismului din toate timpurile, inclusiv cel prezent, sub forma unor Convorbiri Jurnalistice atrage o audienţă tot mai mare.
Rămânem preocupaţi pentru condiţii tot mai bune în viaţa jurnaliştilor şi deopotrivă de găsire a unor forme prin care să ridicăm calitatea profesională a tinerilor jurnalişti şi nu numai, căutând, prin formule de parteneriat realizarea acestora.

Cuprinderea unui număr tot mai mare de jurnalişti, crearea unităţii în interiorul breslei sunt deziderate spre care tindem.
Cred cu toată convingerea că toate gândurile bune pe care le avem vor fi împlinite într-un orizont nu prea îndepărtat.
Viaţă lungă într-o bună înţelegere şi împlinire a năzuinţelor comune.˝

Invitat pe scenă, de către prezentatorul Răzvan Onesa, consilierul patriarhal Nicolae Dascălu, directorul publicaţiilor Lumina, a dat citire Mesajului Preafericirii Sale, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Valorile creştine şi jurnalismul de responsabilitate socială

În societăţile moderne, sistemul mass-media, cu paleta sa largă de dezbateri şi idei construite pe fondul libertăţii de exprimare şi al responsabilităţii faţă de comunitatea pe care o însufleţeşte, reprezintă o componentă esenţială a procesului de conservare a valorilor perene, de transparenţă instituţională şi de înnoire civică. De aceea, profesia de jurnalist are o importanţă aparte în funcţionarea organismului social, prin asumarea rolului de liant comunitar, imparţial şi independent, dar aşteptat să fie constructiv în spaţiul public, traversat adesea de furtuni şi incertitudini.
Vocaţia Bisericii în lume este fiinţial legată de promovarea valorilor spirituale, de cultivarea relaţiei omului cu Dumnezeu şi de căutare a Împărăţiei cerurilor prin credinţă, speranţă şi fapte bune. În plan social, ziariştii se concentrează îndeosebi asupra detaliilor, faptelor şi evenimentelor care influenţează viaţa de fiecare zi a oamenilor. Însă, există întotdeauna puncte de întâlnire şi întrebări ale omului aflat sub presiunea acestui veac şi aspiraţiile sale spirituale.
Istoria presei româneşti cuprinde multe mărturii despre familiaritatea dintre oamenii Bisericii, vestitorii Cuvântului lui Dumnezeu în lume, şi evoluţia rapidă a mijloacelor de comunicare socială. Chiar în acest an în care aniversăm Centenarul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi când se împlinesc 190 de ani de la apariţia Curierului Românesc (Bucureşti, 1829) şi a Albinei româneşti (Iaşi, 1829), aniversăm şi 180 de ani de la întemeierea Vestitorului Bisericesc (Buzău, 1839). Este bine cunoscut faptul că Telegraful Român, gazetă politică, industrială, comercială şi literară fondată de Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna la Sibiu, în anul 1853, rămâne cea mai longevivă publicaţie periodică din ţara noastră, cu apariţie neîntreruptă până în prezent. Anul Marii Uniri găsea Telegraful Român la datorie, într-o simbioză a slujirii bisericeşti cu munca ziariştilor patrioţi din mai multe oraşe ale ţării, truditori jertfelnici, prin darul meseriei lor, la însufleţirea poporului şi la făurirea idealului de unitate naţională.
Despre rostul presei şi despre misiunea ziariştilor în societate, Părintele Academician Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului XX, el însuşi redactor responsabil al Telegrafului Român mai mult de un deceniu, scria în 1944: „Ziarul trebuie să aibă orizontul larg, armonios şi să respecte temeliile morale, absolut necesare pentru existenţa sănătoasă a mulţimilor. Poate se va ajunge odată la acea stare, când cel ce vrea să devină ziarist va trebui să fi dat probe puternice nu numai de destoinicie stilistică, ci de credinţă tare şi de moralitate neclintită”.

După anul 1989, Biserica Ortodoxă Română a dezvoltat, alături de slujirea social filantropică şi de cea cultural- educativă, o lucrare misionară şi civică prin intermediul propriilor instituţii media, în vederea intensificării comunicării cu întreaga societate românească şi a cultivării limbii şi tradiţiilor naţionale în rândul diasporei române de pe toate meridianele lumii. Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (radio, televiziune, agenţie de ştiri, publicaţii periodice), împreună cu celelalte instituţii media bisericeşti promovează în rândul tinerei generaţii valorile credinţei creştine, istoria şi virtuţile neamului românesc. Totodată, privim cu respect către toţi jurnaliştii de la instituţiile media publice sau private care îşi fac datoria cu onestitate şi profesionalism. Prin intermediul Biroului de Presă şi Relaţii Publice, Patriarhia Română menţine o legătură permanentă cu toţi cei care doresc să cunoască, de la sursă, proiectele şi activităţile Bisericii.
Apreciem eforturile Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România de a aduna într-un cadru asociativ jurnalişti din diferite generaţii şi de a cultiva demnitatea şi responsabilitatea unei profesii care a avut şi poate avea o contribuţie majoră la bunul mers al societăţii.
Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să binecuvânteze pe toţi organizatorii şi participanţii la lucrările acestei întruniri şi să le dăruiască bucuria de a cultiva în universul mediatic dinamic din zilele noastre valorile care nu se învechesc niciodată.


† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Au urmat discursuri emoţionante rostite pe scenă, susţinute de personalităţi de anvergură ale mass-media din ţară şi din diasporă, s-a evocat contribuţia ziariştilor profesionişti români la evoluţia societăţii în toate etapele sale istorice, s-a făcut apel de suflet, la exemplul marilor înaintaşi ai presei din România, s-au susţinut continuitatea şi unitatea breslei şi a fost relevat, în toată plenitudinea, parcursul actual fast, dinamic, al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, continuatoarea de drept a celei mai vechi organizaţii de breaslă din ţară.
Evenimentul a fost punctat de momente artistice de înaltă ţinută (susţinute, printre alţii, de Andrei Păunescu, Ducu Bertzi, Sergiu Cioiu, Tudor Gheorghe), care au smuls aplauze îndelungi şi, de asemenea, a fost un preţios prilej de a-i aduce laolaltă pe reprezentanţii mai vechi şi mai noi ai breslei dedicate interesului public, oameni ai condeiului din ţară şi de peste hotare, care fac parte din organizaţia de creaţie care este U.Z.P.R.. La evenimentul găzduit de Casa Radio au fost prezenţi, din partea Filialei Sibiu a U.Z.P.R., Mircea Biţu, preşedinte şi Nicolae Ivan.
Redat pe larg de canalele de informare în masă, evenimentul care a marcat 100 de ani de jurnalism profesionist în România s-a constituit într-un moment de excepţie, reper al statutului trecut şi actual al organizaţiei care îi reuneşte încă de la înfiinţare pe unii dintre cei mai redutabili gazetari ai României.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

Comunicat de presa Miodent srl

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia