Tribuna
Eficienţa energetică, o provocare şi o experienţă unică
Eficienţa energetică, o provocare şi o experienţă unică
Cine suntem noi? Elevii clasei a IV-a A ai şcolii cu nume de regină şi, la fel ca eroina ale cărei fapte ne inspiră şi ne motivează, încercăm să fim în fiecare zi mai determinaţi, mai buni cu oamenii care ne înconjoară şi cu mediul natural.

 

Pe parcursul acestor ani de şcoală am fost implicaţi în diverse proiecte de pro­tejare a naturii, însă cea mai incitantă provocare a fost propunerea primită la mijlocul lunii martie de a participa la evenimentul ,,Viitorul energiei în viziunea copiilor - un exerciţiu de eficienţă energetică", ediţia a III-a. Acesta a marcat Ziua Mondială a Eficienţei Ener­getice şi îşi propune să spo­rească gradul de conştientizare a elevilor asupra impactului pe care îl au măsurile de eficienţă energetică din sectorul clădirilor asupra mediului.

Cum credeţi că am primit provocarea? Cu entuziasm, dar şi cu emoţii pentru că ştiam că nu va fi uşor. Am început să ne documentăm şi am făcut echipă cu profe­sori şi stu­denţi de la Uni­versitatea ,,Lucian Blaga" Sibiu care împreună cu doamna învăţătoare ne-au răspuns la întrebări, ne-au stimulat creativitatea şi ne-au îndrumat în crearea ma­chetelor care urmau să fie prezentate în cadrul expo­ziţiei de la Palatul Parla­mentului din Bucureşti. A fost un efort pe care l-am făcut cu pasiune pentru că este ceva inedit pentru noi.

Tot ceea ce a urmat în ziua evenimentului ne-a copleşit: uimire, emoţie, satisfacţie, fericire, sunt doar câteva cuvinte simple prin care încercăm să descriem amalgamul de emoţii trăite. La standul nostru s-au perindat repre­zentanţi ai comisiilor de specialitate ale Parlamen­tului, oficiali guverna­men­tali, autorităţi locale, amba­sadori şi reprezen­tanţi ai ambasadelor, alături de experţi din mediul aca­demic, sectorul privat şi al asociaţiilor non-guverna­mentale, studenţi din Sibiu, elevi din Bucureşti şi Teleorman.

Nu ştim noi să  numim toţi oamenii importanţi   în faţa cărora am pus în funcţiune eolienele din machetele noastre sau am pornit circuite electrice im­presionându-i cu infor­maţiile pe care le deţinem pe această temă şi cu munca depusă, dar vă asigurăm că i-am înţeles chiar şi atunci când şi-au exprimat admiraţia şi uimirea în limba engleză! Am simţit o bucurie enor­mă şi mândrie de fiecare dată când am auzit în dis­cursurile lor numele ora­şu­lui nostru alături de cel al şcolii pe care o repre­zentăm. La final ne-am bucurat din plin de răspla­tă: am admirat uimitoarea clădire în care ne aflam într-un tur oferit de gazde la finalul evenimentului.

Prof. înv. primar
Lică Claudia

Prof. Bradosu Diana  

Director, prof.
Savu Alexandra Manuelacomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
adi eco

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA