Tribuna
E.S. Andreas Huber promovează mediul de afaceri slovac în Sibiu
Adrian POPESCU
2313 vizualizari
E.S. Andreas Huber promovează mediul de afaceri slovac în Sibiu

În cursul zilei de 20 iulie 2018, Consulul Onorific Andreas Huber a primit vizita Excelenţei Sale, Karol Mis­trik, Ambasadorul Extraordi­nar şi Plenipotenţiar al Re­publicii Slovacia în România. Dom­nia sa a fost însoţit de Exce­lenţa Sa Miroslav Ia­bloncsik, Consulul General al Repu­blicii Slovacia la Oradea. În cadrul dialogului diplomatic desfăşurat la sediul Consu­latului Austriei de la Sibiu, E.S. Ambasador Karol Mistrik a prezentat intenţia domniei sale de a susţine şi de a dezvolta re­laţiile economice, schimbu­rile comerciale, relaţiile cul­turale, ştiinţifice şi educa­ţionale dintre cele două ţări. Un spaţiu mai larg a fost rezervat unor domenii de interes comun, anume: re­laţiilor de comerţ dintre cele două ţări, oportunităţile din turism şi din spectrul culturii. În cadrul acestui dialog au fost aduse în discuţie şi per­spectivele dezvoltării relaţiilor bilaterale, existând speranţa de a se concretiza cât mai grabnic, cât mai multe componente din ariile de cooperare slovaco-ro­mâne, judeţul Sibiu fiind inclus în această proiecţie bilaterală. În cadrul acestei întrevederi punctuale Con­su­lul Onorific Andreas Huber şi-a exprimat disponibilitatea de a organiza dar şi de a mijloci o între­vedere între mediul de afaceri din Slo­vacia şi cel din România, care să fie găz­duită chiar în oraşul Sibiu. Actanţii au convenit să stabilească coordonatele acestei întru­niri, dar şi alte detalii tehnice. Întrevederea s-a încheiat într-un tonus optimist şi constructiv, părţile nutrind convingerea că Sibiul oferă un cadru propice pentru astfel de contacte diploma­tice. Oaspeţii din Republica Slovacia au apre­ciat că a­ceastă întrevedere, alături de dialogul purtat cu doamna Astrid Fodor, prima­rul muni­cipiului Sibiu pre­cum şi cu doamna Christine Manta-Klemens, vicepre­şedintele Consiliului Jude­ţean Sibiu, au fost benefice / fructuoase, fiind catalogate ca parte din temelia dez­voltării relaţiilor diplomatice, economice şi cultural-educaţionale dintre partea slovacă şi partea română.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Q House

Comunicat de presa

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Magazin
Licitatie publica

ACCENT MEDIA