Tribuna
Despre un om şi despre un muzeu
Despre un om şi despre un muzeu

În urmă cu vreo două luni semnalam apariţia unui volum cu tematică istorică despre Sibiul anului 1916, o traducere din limba germană semnată de Liliana Maria Popa. Acum am privilegiul de a scrie despre un altul, lucrat în acelaşi burg de pe Cibin, prin strădania celeilalte părţi a cuplului de neosteniţi mânuitori ai condeiului, Ioan-Nicolae. Prin acesta, autorul se întoarce la universul satului Lupşa de pe Valea Arieşului, în atmosfera căruia fuseserăm purtaţi prin intermediul neobişnuitei cărţi Comoara de pe Arieş, un pertinent şi incitant studiu despre colecţia de carte chirilică descoperită de soţii Popa la Muzeul etnografic din Lupşa.

Noul volum se intitulează Viaţa unui om, istoria unui muzeu şi se bazează pe o suită de scrisori trimise de învăţătorul lupşean Pamfil Albu intelectualului din Cluj Ioan Chindriş, transformate de ziarist în serial radiofonic. Scrisorile, mărturii autobiografice, surprind drumul vieţii modestului dascăl de ţară devenit ctitor al unuia dintre cele mai interesante muzee săteşti din Transilvania, fiind relevante pentru istoria constituirii instituţiei şi pentru cunoaşterea profilului psihologic al unui om stăpânit de ideea salvării de la distrugere a mărturiilor culturale materiale ale neamului său. Textele celor cinci ample epistole constituie o lectură agreabilă şi pilduitoare pentru oricine, dar mai ales pentru urmaşii celor despre care scrie Pamfil Albu, zecile de nume ale oamenilor de la care a obţinut zecile, devenite sute, apoi mii de obiecte din tezaurul actual al muzeului.

Important mi se pare a fi studiul introductiv, textul pe care ni-l oferă profesorul sibian ca sprijin în orientarea într-o lume relativ greu de înţeles, îndepărtată geografic şi istoric. Dincolo de precizările de natură biografică, de corijarea erorilor din grăbite scrieri despre învăţătorul Pamfil Albu, de un interes aparte mi s-au părut comentariile despre lucrurile nespuse în scrisori, bazate pe cunoaşterea atmosferei politice din vremuri trecute, pe elemente pe care autorul le-a cunoscut, le-a trăit. Profesorul Ioan-Nicolae Popa s-a dovedit încă o dată a fi un documentarist dedicat şi un înzestrat analist, iar prin stil, un abil mânuitor al cuvintelor. Nu mă îndoiesc, şi această carte va fi bine primită de cititori şi va fi salutată cum se cuvine de cei de pe Valea Arieşului de unde şi Domnia sa a pornit a rătăci prin lume.

 

Ioan I. LAZĂR

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Infinity Ink. Photography

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia