Tribuna
PNL
O nedumerire
De ce a refuzat Filip tronul României?
N. I. DOBRA
2772 vizualizari

Răsfoind o ediţie mai veche a operelor lui Grigore Alexandrescu, am găsit, între poeziile tipărite numai în periodice, una intitulată "Ziua de 11 februarie 1866", pe care o reproduc: "Sus pe deal la Catedrală/Văz mulţimea alergând/Văz armata, - a ţării fală/Steagul tricolor purtând/Căci în sfârşit a sosit/Ziua care am dorit/Fiii lui Ştefan cel Mare/Şi ai lui Mihai cel Brav/Întruniţi în cugetare/Au zdrobit lanţul de sclav!/Căci în sfârşit a sosit/Ziua care am dorit/Tot ce ei au fost odată/Noi d-acum a fi putem/Dacă inima-nfocată/Pentru patrie avem/Căci în sfârşit a sosit/Ora care am dorit/La braţ arma şi-nainte/Cerul noi să-l invocăm/Făcând semnul crucei sfinte/Pe duşmani să-i alungăm/După cum aţi alungat/Pe tiranul desfrânat/Căci în sfârşit a sosit/Timpul care am dorit/Trăiască contele Filip/Suveranul cel dorit/Trăiască Locotenenţa/şi ministerul iubit".
Până a citi acest "versuri", aveam o părere mai bună despre fabulistul nostru, dar nu despre asta-i vorba. Dacă "tiranul desfrânat" este Alexandru Ioan Cuza, care la acea dată (11 februarie 1866) fusese obligat să abdice, n-am înţeles cine-i "contele Filip, suveranul cel dorit". Am cercetat mai multe opuri de istorie, dar n-am găsit referiri la acest Filip decât vagi: se pare (?) că era conte de Flandra, fiul al lui Leopold I, regele Belgiei şi spre el s-a îndreptat, mai întâi, atenţia locotenenţei domneşti alcătuite ad-hoc din Lascăr Catargiu, moldovean şi conservator, generalul Nicolae Golescu, muntean şi liberal, colonelul Nicolae Haralambie, reprezentând armata şi a guvernului provizoriu condus de Ion Ghica, prim-ministru şi ministru de Externe. Nici scrupulosul Ioan Lupaş nu spune nimic de episodul "Filip", proclamat, la 16.II.1866, domn al României, care, iniţial, ar fi acceptat, după care s-a retras - sărind direct, din februarie în aprilie, când "la stăruinţa şi îndemnul prevăzătorului bărbat de stat Ioan C. Brătianu (1821-1891) poporul român proclamă domnitor pe prinţul Carol de Hohenzollern (8 aprilie 1866)".
Întrebările sunt: de ce a refuzat Filip tronul României, fiindcă pe cel al Belgiei se urcase, deja din 1865, fratele său, Leopold al II-lea? De ce istoricii noştri ignoră acest moment?
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia