Tribuna
Consiliul Judeţean al Elevilor Sibiu solicită respingerea OUG 51/2019: „Limitează accesul la şcolarizare"
Consiliul Judeţean al Elevilor Sibiu solicită respingerea OUG 51/2019: „Limitează accesul la şcolarizare
Consiliul Judeţean al Elevilor Sibiu atrage atenţia asupra stării de urgenţă cu privire la transportul elevilor din România, susţinând demersurile pe care Consiliul Naţional al Elevilor le-a înaintat pentru a împiedica Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 51/2019, ce presupune scoaterea transportului din sfera serviciilor publice şi scăderea drastică a echităţii acestuia.

 

"Tragem un semnal public de alarmă alături de colegii noştri din toată ţara, pentru a determina parla­mentarii să respingă pro­iectul de lege ce ar putea să limiteze accesul la şco­larizare. Consiliul Naţional al Elevilor a transmis, în cursul zilei de ieri, scrisori deschise către grupurile par­lamentare din Parla­men­tul European, prin care a cerut să se alăture de­mer­sului prin care Ordo­nanţa de Urgenţă nr. 51/2019 să fie respinsă de parlamentarii din Româ­nia. De asemenea, struc­tura de reprezentare a tutu­ror elevilor din România a sesizat Comisia Euro­peană pentru a interveni în rezolvarea problemei privind transportul pentru elevi pe plan naţional. În acelaşi timp au sesizat şi OBESSU - The Organising Bureau of European School Students' Unions, structura de reprezentare a elevilor la nivel european, care şi-a arătat interesul pentru acest demers şi susţine public respingerea parlamentară a OUG 51, printr-o scrisoare des­chi­să. Ordonanţa de urgenţă care este în contradicţie cu un act normativ superior, anume Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Par­la­mentului European şi al Consiliului din 23 octom­brie 2007 privind ser­viciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, îi eliberea­ză pe transportatori de obligaţia de a subvenţiona transportul elevilor. În zilele ce urmează, reprezentanţii Consiliului Judeţean al Elevilor Sibiu vor pune presiune pe parlamentarii din judeţul Sibiu să respingă OUG 51/2019 şi să militeze, cot la cot cu elevii, pentru un sistem educaţional accesibil, echitabil şi calitativ. De asemenea, preşedintele structurii de reprezentare a elevilor din Sibiu, Suciu Şerban-Dumitru, declară: "Respingerea OUG 51/2019 nu este o alegere. Este o datorie. Într-o socie­tate democratică, echitatea este primordială şi aceas­tă echitate trebuie cultivată în mentalitatea fiecărui ce­tăţean. Cum? Prin edu­caţie. Şi ce face statul pen­tru educaţie? O îndepăr­tează de copii. Sesizăm o nedreptate şi facem apel către toţi parlamentarii, cu precădere către cei din Sibiu, să ne asculte. Mesa­jul nostru cât şi structura noastră susţin un sistem educaţional accesibil şi echitabil. Nu putem spune acelaşi lucru despre Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nului nr. 51/2019", spun reprezentanţii Consi­liului Judeţean al Elevilor Sibiu.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
SEVIS

E-pneu

PARCUL MEMORIAL  MULTICULTURA

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Muzeul Astra
codul postal
VISA MEDICA
Licitatie publica

accentmedia