Tribuna
Consiliul Judeţean are strategie de dezvoltare a serviciilor sociale
Consiliul Judeţean are strategie de dezvoltare a serviciilor sociale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu a elaborat Strategia Judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung, respectiv pentru perioada 2013-2017-2020.
Strategia a fost dezbătută şi avizată de Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială şi apărobată în ultima şedinţă a CJ.
 „Prin elaborarea acestei strategii ne-am propus dezvoltarea unui sistem funcţional de servicii la nivel judeţean care să sprijine persoanele vulnerabile să depăşească situaţiile de dificultate, să prevină şi să combată riscul de excluziune socială, să crească nivelul de trai şi să promoveze incluziunea socială a acestora”, a declarat Ioan Cindrea, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu.
Elaborarea strategiei s-a realizat în perioada octombrie 2012 - ianuarie 2013, în urma consultării furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi, prin solicitări de informaţii privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile existente şi serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate. De asemenea, au fost organizate trei întâlniri cu reprezentanţii furnizorilor publici şi privaţi acreditaţi, iar draftul strategiei a fost publicat pe site-ul DGASPC şi pe cel al Consiliului Judeţean pentru consultare şi eventuale sugestii şi completări.
Pe baza analizei realizate, atât pe categorii de beneficiari cât şi pe serviciile sociale acreditate la nivelul judeţului Sibiu, s-au conturat următoarele obiective generale, clasificate pe tipuri de beneficiari.
"Astfel, pentru Copii, tineri şi familie se doreşte asigurarea îngrijirii, creşterii, formării, dezvoltării şi educării copiilor în cadrul propriilor familii, prin prevenirea separării copiilor de familie şi prin asigurarea de servicii de suport şi îngrijire adaptate nevoilor copiilor cu dizabilităţi. De asemenea, se urmăreşte îmbunătăţirea reţelei de servicii sociale pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi. Acest obiectiv se poate realiza prin creşterea calităţii vieţii beneficiarilor din centrele de plasament aflate în subordinea DGASPC Sibiu şi prin întinerirea reţelei de asistenţă maternală. În paralel, se are în vedere dezvoltarea de servicii sociale având drept scop prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială prin reducerea numărului de persoane şi familii fără venituri sau cu venituri reduse. Acest demers îşi propune reducerea numărului de persoane care trăiesc în stradă şi dezvoltarea reţelei de unităţi de asistenţă medico-socială la nivelul judeţului. Totodată, trebuie dezvoltate serviciile sociale destinate victimelor violenţei în familie, care să conducă la creşterea gradului de siguranţă a victimelor violenţei în familie, prin înfiinţarea unui centru de primire în regim de urgenţă sau prin modernizarea şi dotarea celor existente. Tot în acest sens, trebuie avută în vedere scăderea numărului victimelor violenţei în familie prin asigurarea de servicii de prevenire – centre de consiliere pentru victimele violenţei în familie", se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Sibiu.
Pentru Persoanele adulte cu dizabilităţi obiectivele urmărite vizează îmbunătăţirea reţelei de servicii sociale destinate acestora. În primul rând se doreşte prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea de servicii specifice, dar şi dezvoltarea de noi servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi în judeţul Sibiu. În plus, strategia analizează şi creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Pentru categoria Persoanelor vârstnice din judeţul Sibiu, se urmăreşte creşterea calităţii vieţii, prin prevenirea instituţionalizării şi prin dezvoltarea de servicii rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice deservite de un personal bine format.

De asemenea, pentru acoperirea permanentă a nevoilor zonale de servicii sociale trebuie creat un sistem de structuri partenere reale şi active cu societatea civilă (Consiliul Judeţean, DGASPC, autorităţi publice locale, ONG-uri şi alte instituţii interesate). Acest sistem poate funcţiona prin cofinanţarea serviciilor sociale de interes judeţean furnizate de ONG acreditate de la bugetul judeţean şi prin subvenţionarea unor servicii sociale de interes local furnizate de ONG acreditate de la bugetul local.

Dezvoltarea de parteneriate public-public şi/sau public-privat pentru dezvoltarea de grupuri de ajutor reciproc pentru persoanele dependente (alcool, droguri, alte substanţe şi dezvoltarea de centre de voluntariat la nivelul judeţului care să vină în sprijinul comunităţilor locale în furnizarea de servicii sociale adecvate nevoilor identificate sunt între priorităţile în acest domeniu.
comentarii
1 comentarii

hau hau de sus pina jos la asta va pricepeti cel mai bine am pensie 400 roni mia venit taxele 300 gazu 80 electricitatea 11 roni salubritatea telefonu 24 la ce trbuie s-a renunt s-a pot supravietui si asta nu e totu multumesc partid iubit [USL ] mati scos din criza aia mare si am intrat intruna si mai mare
asistat
11.03.2013 08:47
Din aceeasi categorie
Pistele pentru biciclete

Medialcare24

Targul de Craciun

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA