Tribuna
Festivalul Gradinilor
CONDUCERE NOUĂ LA FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A ANCMRR "ALEXANDRU IOAN CUZA"
CONDUCERE NOUĂ LA FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A ANCMRR
În ziua de 22 aprilie a.c., în prezenţa reprezentantului Asociaţiei Naţionale a ANCMRR "ALEXANDRU IOAN CUZA", Col.(rtr.) Nicolae Belgiu, s-a desfăşurat adunarea generală a membrilor asociaţiei pentru dare de seamă şi alegerea noii conduceri a filialei.

Activitatea s-a desfăşurat în Sala de Festivităţi a Cercului Militar Sibiu, cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de actuala pandemie, ca urmare a sprijinului deosebit acordat de şeful insti­tuţiei, dl. maior Marius Bucurenciu şi a d-lui Daniel Galan, cărora le mulţumim!

Cu această ocazie, Prim-vicepreşedintele filialei, Col. (rtr.) Prof.univ.dr. Alexandru Baboş, a prezentat raportul de activitate al Comitetului şi Biroului Perma­nent pe anul 2020 şi un proiect de plan de măsuri pentru anul 2021, care au fost aprobate în unanimitate.

Pentru alegerea noului Preşe­dinte al filialei, au fost depuse 3 candidaturi.

În urma votului liber exprimat, noul Preşedinte al filialei judeţene a fost ales Col. (rtr.) IOAN LĂPĂDAT. Calităţile care l-au recomandat şi pentru care a obţinut majoritatea voturilor de la participanţi sunt legate de întreaga carieră militară, care a culminat cu împuternicirea la comanda Institutului Militar de Artilerie şi Geodezie "IOAN VODĂ" pe funcţie de General maior. De asemenea, activitatea în cadrul asociaţiei în calitate de Prim-vicepreşedinte şi de Vicepre­şedinte a constituit un factor decisiv la acordarea votului pentru funcţia de Preşedinte. Tot cu această ocazie a fost ales Comi­tetul şi Biroul Permanent al filialei pe perioada 2021-2025. În funcţia de Prim-vicepreşedinte al aso­ciaţiei, membrii Biroului Perma­nent l-au ales pe Col.(rtr.) VASILE DUCA.

Noul Preşedinte al filialei le-a mulţumit camarazilor pentru încrederea acordată şi i-a asigurat că va continua linia predece­sorului său, privind respectarea şi promovarea intereselor mem­brilor organizaţiei.

Printre obiectivele propuse de actualul Preşedinte menţionăm: lansări de carte, excursii în ţară şi în străinătate, invitarea în cadrul filialei a unor personalităţi din domeniul culturii, istoriei, religiei şi continuarea editării şi tipăririi revistei Rezervistul Sibian.

O problemă care va preocupa noua conducere în perspectivă o va constitui colaborarea mai strânsă cu toţi comandanţii de instituţii şi unităţi din garnizoană. De asemenea, se va acţiona pentru o legătură mai strânsă cu organele administraţiei publice locale: Prefectura, Consiliul Judeţean, primării.

Ne vom implica şi în aspectele legate de asistenţa medicală, printr-o colaborare mai bună cu Spitalul Militar Sibiu, precum şi pentru facilitarea accesului la cazarea în locaţiile ce aparţin M.Ap.N. din diferite staţiuni.

Ne vom preocupa pentru atra­gerea de noi membri şi membri susţinători în cadrul filialei şi vom continua colaborarea cu filialele din judeţ ale MAI, SRI, veterani de război, Cultul Eroilor, Crucea Roşie şi pensionarilor civili.

O atenţie deosebită vom acorda relaţiei cu conducerea centrală a asociaţiei, colaborării cu celelalte filiale din ţară pentru promovarea drepturilor pensio­narilor militari şi creşterea prestigiului acestora în societate.

Acestea au fost principalele obiective exprimate de dl. Col. (rtr.) IOAN LĂPĂDAT, căruia îi dorim cât mai multe realizări!

Prim-vicepreşedinte
al Filialei Judeţene,
Col. (rtr.) Vasile DUCA

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Sevis - din Marginimea Sibiului

Somarest

Festivalul Gradinilor

venactiv

Comunicat de presa policrom

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
PORTAL MEDICAL
Postare anunturi
Licitatie publica

accentmedia