Tribuna
Conceptul vecinătății ”NATO URBAN" şi Comandamentul NATO de la Sibiu
Adrian POPESCU
1493 vizualizari
Conceptul vecinătății ”NATO URBAN

Apartenența la NATO, alături de Parteneriatul Strategic cu SUA, dar şi apartenența la UE reprezintă fundamentele politicii externe a României, reflectate în cadrul Strategiei Naționale de Apărare. Alianța Nord-Atlantică este garantul principal al securității României, relația transatlantică reprezentând liantul strategic care conferă coerență şi consistență acțiunilor NATO. În acest sens, România are în vedere consolidarea profilului țării noastre în NATO, atât prin contribuții conceptuale, cât şi operaționale. În acest sens cetățenii României au fost şi sunt implicați în activități participative care sunt racordate la măsurile de consolidare a prezenței aliate avansate pe flancul estic. Ca atare după campania ”#WeAreNATO” care a marcat împlinirea a 15 ani de la aderarea României la NATO şi 70 de ani de la înființarea Organizației Nord-Atlantice, a fost lansat la Sibiu un concept strategic social, economic şi politic numit ”NATO URBAN”, implementat de experți NATO, pe formatul tradiționalei vecinătăți din România, cu mențiunea că acum, vecinătatea este apdatată la actualitatea imediată, în jurul primului şi singurului Comandament NATO de trei stele din Est-ul Europei.

Formule de management sustenabile standardelor NATO

În contextul menționat Sibiul a fost gazda a două sesiuni de comunicări care au vizat securitatea regională, concept clădit pe suportul vecinătății/rețelei ”NATO URBAN". Cele două evenimente, găzduite de Primăria Sibiu, respectiv de ULBS au oferit calupuri informațional-formative susținute de: prof. Ph.D prof. Victor Aileni, expert NATO şi de Mădălina Neacşu, doctor în Informații şi Securitate Națională. Workshop-urile au avut la bază două considerente sinergice: pacea şi securitatea globală, fiind puse în discuție efectele directe ori adiacente provocate de prezumtivele disfuncționalități de pe platforma ecuației de stabilitate enunțate. Referenții au atras atenția -în sensul amintit- asupra riscurilor care decurg din expirarea ”Tratatului privind forțele nucleare intermediare” (INF), dar şi din perspectiva expirării ”Tratatului pentru Reducerea Armelor Nucleare Strategice” (New START). ”Prin expirarea pactelor / acordurilor invocate se pot genera perturbații necontrolabile în mediile economice, sociale şi politice ş.a.m.d. la nivel global”. Ca atare cei doi experți au subliniat rolul României de a fi ”furnizor de securitate regională pe flancul de Est al Europei”, dar şi rolul Sibiului din perspectiva operaționalizării primului şi singurului Comandament NATO de trei stele din Est-ul Europei - care va activa din 2021 în oraşul nostru. Au mai fost devoalați implicit paşii care trebuie parcurşi pentru a exista sustenabilitate în demersuri cu standardele NATO. Punctual au fost făcute referiri la procesul de administrare locală şi regională, la actul de management, dar şi la procesul educațional. Toate aspectele au fost abordate în cheia standardului pregătirii profesionale eligibile NATO.

Analiza diagnostică şi paradigma de securitate "NATO URBAN"

Din perspectiva fragilităților enumerate, expuse mai sus, Victor Aileni şi Mădălina Neacşu au adus în discuție şi ”necesitatea implementării unor strategii de prevenție care pot susține dinamica economică locală şi zonală”, aspecte care stau la baza ”managementului de securitate şi reziliență -NATO URBAN". Paradigma enunțată de cei doi reflectă noua dimensiune a ceea ce numim securitate urbană, context în care mediul universitar-academic împreună cu administrația publică locală şi mediul de afaceri urmează a se interconecta la Comandamentul NATO de la Sibiu. Nota bene: inclusiv la cultura de business american. Formula de implementare este simplă şi eficiență. Ne referim la procesul iLearning, de facto un proces continuu de asimilare în timp real (n.n. racordat la actualitatea curentă) asigurat prin transferul de cunoştințe, de verificare/evaluare, cu stimulări manageriale, cu scenarii şi studii de caz de afaceri. În urma acestor ”seminare de interconectare” participanții primesc o certificare NATO.

Reconfigurarea comunităților urbane

Sibiul în perspective imediate va avea un statut aparte în relație cu comunitățile urbane poziționate geografic în vecinătăți militare NATO. Aceste comunități/vecinătăți, la rândul lor -dincolo de cadrul de stabilitate, securitate şi reziliență urbană- au şansa unor noi oportunități de afaceri, dar şi oportunitatea de a beneficia de locuri de muncă în proximitatea urbană a bazelor militare. Un fapt este de reținut, anume că ”demersul de la Sibiu se înscrie în criteriile de înțelegere de sprijin tehnic şi administrativ specific NATO”. Dacă proiecțiile unor evenimente precum: „Sibiul prima capitală culturală a Europei din România” sau ”Sibiu Regiune Gastronomică Europeană”, sunt mici puseuri economice în comparație cu conceptul strategic ”Sibiu primul oraş NATO”, din punct de vedere al impactului diplomatic acest concept ar suporta comparație doar cu ”Summit-ul informal al şefilor de Stat şi Guvern din Uniunea Europeană de la Sibiu”, cu mențiunea că momentul acela este o filă de arhivă pe când ”NATO URBAN” are încă file necitite/neparcurse.

Primele reacții oficiale

La finele evenimentului am consemnat şi intervenții oficiale. Vicepreşedintele Consiliului Județean Sibiu, Constantin Luca aprecia următoarele: ”Temele au fost generoase, au fost inedite/noi pentru mulți dintre noi. Am convingerea că acest cadru aparte pentru Sibiu versus România, trebuie evaluat cu atenție. Sigur ... Sibiul va avea noi şi noi perspective, se va confrunta cu responsabilități dar şi problematici noi. Ele trebuie identificate, analizate şi soluționate. Comandamentul NATO de la Sibiu va fi o provocare şi pentru Consiliul Județean Sibiu, atât ca formă de comunicare cât şi de susținere. Viceprimarul Tiberiu Drăgan aprecia întrevederea ca fiind un preambul concludent pentru ce urmează. ”Cu siguranță Sibiul este o rezidență multiculturală şi multi-confesională armonios clădită, un oraş capabil să ducă trena performanței şi să se ridice la ştacheta comunităților model din lume. Da... Sibiul şi-a arătat potențialul în 2017 şi ulterior a demonstrat constanță şi sustenabilitate. Cu siguranță pentru noul orizont NATO trebuie să anticipăm evoluția oraşului, să racordăm oraşul de la previziuni şi analize la aplicații în timp real. Sunt încântat că pe acest trend al perspectivelor şi al performanței Sibiul are oferte sustenabile şi pentru mediul universitar, care a fost gazda unui dialog util despre ce este şi ce poate deveni comunitatea sibiană”,a mai spus viceprimarul Sibiului, un punct de vedere armonic cu recenta declarație publică a doamnei Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia