Tribuna
Sevis
Comunicat de presă
Comunicat de presă

La data de 14.05.2021 a avut loc Adunarea generală a C.C.I.A. Sibiu urmată de con­vocarea şedinţei Extraor­dinare a Colegiului de Conducere al Camerei în data de 27.05.2021.

În urma acestor două şe­dinţe şi a voturilor exprimate, am preluat interimar, con­form statutului, Preşedinţia Camerei de Comerţ, Indus­trie şi Agricultură a Judeţului Sibiu.

Vă asigur pe această cale de faptul că voi propune Colegiului de Conducere să facem o prioritate din spriji­nirea companiilor judeţului Sibiu şi îmi doresc, atâta timp cât deţin această poziţie onorantă, o bună colaborare instituţională cu toţi repre­zentanţii autorităţilor jude­ţului numiţi sau aleşi, aşa cum este normal şi firesc.

De asemenea efortul nos­tru îmi doresc să se cana­lizeze către viitorul orga­nizaţiei, către găsirea unei soluţii pentru locaţia noului sediu al C.C.I.A. Sibiu şi diverse acţiuni specifice care se încadrează în obligaţiile statutare ale Camerei.

Vă asigur că activităţile Ca­merei de Comerţ, Indus­trie şi Agricultură se des­făşoară în continuare în mod statutar şi obişnuit.

Mai multe informaţii se găsesc pe site-ul camerei, procesele verbale de şedinta fiind disponibile la adresa:

http://infosibiu.eu/wp-content/uploads/2021/05/proces_verbal_AGA.pdf

http://infosibiu.eu/wp-content/uploads/2021/06/02-Proces-verbal-colegiu-27-mai-2021.pdf

Cu stimă,

Vicepreşedinte în exerciţiu,

Preşedinte interimar al C.C.I.A. Sibiu, Ec. Octavian Isailă

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia