Tribuna
Sevis
Colocviul internaţional „Lucian Blaga” revine la „Litere”

La Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, se desfăşoară, în peri­oa­da 30 octombrie - 1 no­iembrie 2014, o manifes­tare ştiinţifică de am­ploa­re, Colocviul Internaţional Studenţesc „Lucian Bla­ga”. Organizat de Depar­tamentul de Studii Roma­nice  şi Centrul de Cerce­tări Filologice şi Intercul­turale, colocviul a reuşit să se impună în conştiinţa mediului academic, alături de alte manifestări similare din domeniul filo­logiei – Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Emi­nescu” de la Iaşi sau Co­locviul Naţional Univer­sitar de Literatură Ro­mână Contemporană de la Braşov. În anul 2014 are loc ediţia a II-a (XVI), la care participă studenţi şi profesori din universităţile româneşti (Bucureşti, Ti­mişoara, Iaşi, Cluj-Na­poca, Craiova, Braşov, Sibiu) şi din străinătate: poeţi din Franţa, Spania, SUA, Mexic şi traducători din Franţa, Grecia, India.
Tema colocviului este "Lucian Blaga în contextul literar interbelic". Vineri, 31 octombrie 2014, la ora 9.30, în Aula “Avram Iancu” a Facultăţii de Litere şi Arte, prof.univ.dr. Nicolae Mecu, de la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, va susţine con­ferinţa cu tema "Lucian Blaga şi fenomenul reli­gios" . Comunicările ştiin­ţifice şi dezbaterile se vor derula în cinci secţiuni, cărora li se adaugă o sec­ţiune de traduceri ale scrierilor blagiene în lim­bile: engleză, franceză, germană, italiană, neo­greacă şi hindi (cu tra­ducători din Franţa, Gre­cia şi India), precum şi un concurs de creaţie literară. La acesta din urmă iau parte poeţi din România, dar şi din Franţa, Spania, SUA şi Mexic.
Sâmbătă, 1 noiembrie, programul colocviului se va desfăşura în oraşul Să­lişte. Participanţii la se­siunea de comunicări vor asista la lansarea volu­mului XV al publicaţiei Caietele„Lucian Blaga” şi la lectura publică de poezie susţinută de lau­reaţii concursului de crea­ţie literară şi de câţiva ti­neri poeţi sibieni: Radu Vancu, Rita Chirian, Sân­ziana Şipoş, Andrei Con­stantin Şerban. Se în­cheie, astfel, un exerciţiu de memorie culturală şi de identificare cu valorile autentice ale spiritualităţii româneşti, posibil prin efortul comunităţii acade­mice sibiene de a-i sprijini pe tinerii cercetători în con­struirea unor proiecte ştiinţifice viabile.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia