FITS 2024
Tribuna
PROIECT INTERNAŢIONAL RADIO
Colegiul Tehnic Energetic Sibiu combate xenofobia şi rasismul
Colegiul Tehnic Energetic Sibiu combate xenofobia şi rasismul

Patru elevi şi patru cadre didactice de la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu au participat, în perioada 20-26 septembrie 2013, la o întâl­nire internaţională în cadrul Proiectului multilateral 12-PM-1187-SB-CZ: „Wir ge­hö­ren zusammen. Bekämpfe Xenophobie und Rassismus mit Radio!” (Suntem îm­preună. Combate xenofobia şi rasismul prin intermediul radioului!) la şcoala parte­neră Gimnazjum nr. 15 din Bytom, Polonia. La întâlnire, au participat elevi şi cadre didactice de la şcolile parte­nere europene: Islamische Fachschule für Soziale Bil­dung (Viena, Austria), Gim­nazjum nr. 15 Bytom (Po­lo­nia), Bundesgymnasium, Bun­desrealgymnasium, Bundesoberstufenrealgymnasium Oberpullendorf (Austria), Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravot­nická Plzeň (Cehia) şi TSŠ-SMSI Dante Alighieri Pola (Croaţia).
În cadrul întâlnirii de pro­iect au fost desfăşurate acti­vităţi din cadrul temei proiec­tului: imaginea minorităţilor, oglindită în textele cântecelor vechi şi moderne; rasism şi xenofobie în artă; imaginea străinului în artă; rolul băr­batului şi al femeii în vede­rea combaterii rasismului şi a xenofobiei; toleranţă şi înţelegere faţă de minori­tatea germană din Polonia; diseminarea rezultatelor activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, de fiecare şcoală parteneră; work­shopuri aplicative.
De asemenea, a fost or­ga­nizată o vizită de cunoaş­tere la lagărul de concen­trare şi exterminare Ausch­witz-Birkenau.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica