Continental
Tribuna
Colegiul Medicilor Veterinari a făcut bilanţul pentru 2016-2019
Colegiul Medicilor Veterinari a făcut bilanţul pentru 2016-2019
În evidenţa Colegiului Medicilor Veterinari, Filiala judeţului Sibiu se regăsesc 194 de medici veterinari, în activitate, din care 41 profesează în sectorul de stat, 43 gestionează circumscripţii sanitar-veterinare care au încheiat contract de concesiune sau de prestare de servicii cu D.S.V.S.A. Sibiu, 41 sunt titulari la unităţi medicale veterinare private şi 69 sunt angajaţi în unităţi medicale, unităţi economice sau în învăţământ.

În cadrul adunării generale, desfăşurate vineri, 13 septembrie, medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, au ales în spirit democratic noile structuri de conducere, respectiv pe dr. Marius Badea , în funcţia de preşedinte, pe dr. Gheorghiţă Duca şi dr. Ioan Ganea ca vicepreşedinţi şi pe dr. Ioan Viorel Penţea în funcţia de secretar şi alţi zece membri în componenţa Consiliului Judeţean al C.M.V. Sibiu. De asemenea, au fost alese Comisia Judeţeană de Deontologie şi Litigii, Comisia de Cenzori şi delegaţii pentru Congresul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România. Noua conducere a Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, prin serviciile veterinare din judeţ, îşi propune să acţioneze cu competenţă şi fermitate pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, să acţioneze prin mijloace profilactice sau de combatere, pentru apărarea sănătăţii animalelor şi pentru prevenirea şi transmiterea de boli de la animale la om, contribuind astfel la apărarea sănătăţii publice precum şi în protejarea mediului şi în realizarea altor priorităţi actuale şi de viitor.
"Se impune, acum mai mult ca niciodată, pentru ca profesia noastră să-şi realizeze ţinta finală, apărarea sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice, să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre", spune dr. Ioan Viorel Penţea, secretar  al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu.
Medicii veterinari în activitate sunt organizaţi în 46 cabinete medicale veterinare şi patru puncte de lucru, care acoperă activitatea a 54 circumscripţii sanitar-veterinare concesionate, în 27 cabinete medicale de asistenţă private, zece cabinete medicale de consultanţă şi 27 de unităţi farmaceutice, care au ca titulari medici veterinari cu liberă practică.
Personalul sanitar veterinar din judeţul Sibiu, în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti, animale existente în zona silvatică, etc). De asemenea, sunt supravegheate pe traseul lanţului de siguranţă alimentară, obiectivele autorizate/ înregistrate sanitar veterinar care cuprind unităţi de procesare materii prime de origine animală şi vegetală, depozite alimentare, unităţi de comercializare, unităţi de alimentaţie publică, cantine şcolare şi sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unităţi specifice, de procesare şi comercializare produse de origine animală şi non animală, precum şi producători individuali, înregistraţi, care valorifică producţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, produse vegetale, precum şi alte unităţi cu profil zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu.

Managementul strategic şi gestiunea unităţilor sanitare

În mandatul 2016 - 2019, conducerea Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, prin structurile alese, biroul executiv şi consiliul judeţean, s-a preocupat pentru monitorizarea şi implementarea obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce îi revin în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Veterinari şi a statutului medicului veterinar urmărind implementarea bunelor practici din domeniul managementului strategic şi de gestiune a unităţilor sanitare veterinare, a resurselor umane şi financiare prin monitorizare, motivare, formare şi evaluare activităţi care             s-au realizat prin: asigurarea serviciului permanent, la sediul colegiului prin secretarul consiliului judeţean şi pentru gestionarea segmentului financiar prin expert contabil; gestionarea corectă a veniturilor şi a cheltuielilor, urmărirea încasărilor de  taxe şi cotizaţii obligatorii şi utilizarea fondurilor pentru buna funcţionare a activităţii colegiului; înscrierea a 22 medici veterinari ca noi membri ai filialei noastre, radierea din evidenţele noastre a 16 membri prin pensionare sau transfer la alte filiale, evaluarea şi înregistrarea în R.U.M.V. a 32 de unităţi medicale veterinare din care opt unităţi farmaceutice; dezbaterea în cadrul a şase şedinţe ale Consiliului Naţional şi în cadrul a şapte şedinţe de Consiliu judeţean al C.M.V. Sibiu, a problematicii curente şi de perspectivă selectată din activitatea profesională sau ca urmare a sesizărilor şi propunerilor transmise din teritoriu; perfecţionarea şi dotarea cu logistica necesară, care să permită o mai bună rezolvare a atribuţiilor specifice, distribuirea către unităţile medicale veterinare a setului de registre, imprimate şi documente oficiale, pentru a se asigura o evidenţă specifică a activităţii, uniformă şi în spiritul legii; preocupare pentru asigurarea unui loc de muncă pentru tinerii absolvenţi sau colegi care au necesitat acest lucru; implicare privind creşterea responsabilităţii membrilor C.M.V. faţă de drepturile şi obligaţiile ce le revin, conform legislaţiei de organizare şi exercitare a profesiei de medic veterinar; implementarea unei abordări eficiente în privinţa comunicării directe sau în mass-media locală şi centrală, prin transmiterea şi punerea la dispoziţia medicilor veterinari a informaţiilor de interes general şi profesional, a actelor normative componente a legislaţiei specifice, a programelor şi strategiilor propuse de autoritatea veterinară.

93 de participanţi

În plus, s-a urmărit realizarea programului de perfecţionare profesională prin organizarea a opt seminarii cu 93 de participanţi sau prin participare individuală la instruiri, specializări, simpozioane şi conferinţe, organizate la nivel naţional şi local, pentru ca medicul veterinar să se poziţioneze în continuare ca rol de frunte în toate domeniile în care acţionează, să prezinte un tot mai mare interes pentru dezvoltarea social economică. Au fost realizate coordonarea şi monitorizarea privind implicarea medicilor veterinari pentru supravegherea, prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, prin efectuarea acţiunilor de supraveghere, operaţiuni de vaccinare preventivă, operaţiuni de tratamente antiparazitare şi examene de laborator. Conducerea C.M.V. Sibiu a avut permanent comunicare şi colaborare cu Instituţia Prefectului, cu Consiliul Judeţean Sibiu, cu D.S.V.S.A. Sibiu, D.A.J Sibiu, I.P.J Sibiu, I.S.U. Sibiu, D.S.P Sibiu, A.J.V.P Sibiu, C.P.C Sibiu, cu Asociaţia Medicilor veterinari, cu alte autorităţi locale, asociaţii profesionale şi alte organizaţii civice.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia