Tribuna
Avrig
Chinezii sunt interesaţi de Programul "Energie Locală”
Dan FRÂNCU
1569 vizualizari
Chinezii sunt interesaţi de Programul

În zilele de 13 şi 14 mai, oraşul Avrig a primit vizita unor oaspeţi din Republica Populară Chineză.
Jianzu Wang şi He Jingang, consilier tehnico- ştiinţific, respectiv secretar adjunct în cadrul ambasadei Chinei la Bucureşti, au efectuat vizita la Avrig la invitaţia primarului Arnold Gunter Klingeis, scopul acestei acţiuni fiind prezentarea strategiei propuse de condu­cerea administrativă a oraşului în cadrul Programului "ENER­GIE LOCALĂ - Contribuţia lo­cală pentru combaterea schim­bărilor climatice - Model integrat pentru comunităţi eficient ener­getice, prin valorificarea resur­selor de energie regenerabilă”, precum şi evaluarea preli­minară a posibilelor modalităţi de colaborare în acest dome­niu, pentru perioada următoare. 
În urma întâlnirilor şi discu­ţiilor purtate cu oaspeţii chinezi, conducerea administraţiei loca­le avrigene intenţionează să atragă parteneri din ţara asiatică interesaţi de acest gen de proiecte şi programe. Prin­tre posibilele proiecte de viitor, despre care s-a discu­tat cu acest prilej, au fost şi cele refe­ritoare la reali­zarea unei cen­trale electrice hibrid tip bio-reactor în Pro­gramul de Coope­rare Bilate­ral[  Ro­mânia - China în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, dezvolta­rea unui parteneriat în dome­niul ener­giei regene­rabile, prin înfrăţirea oraşului Avrig cu un oraş din China care doreşte să implementeze programul “ENERGIE LO­CALĂ”, reali­zarea la Avrig a unui centru expoziţional în cadrul căruia partenerii interesaţi de progra­mul avrigean vor pre­zenta diverse produse şi teh­nologii din domeniul energiilor rege­nerabile produse în China etc
Detaliile viitoarei colaborări dintre oraşul Avrig şi partenerii chinezi vor fi stabilite printr-un protocol, ce va fi semnat peste câteva săptămâni.
Programul pregătit de gazde pentru importanţii oaspeţi a mai cuprins şi vizitarea unor instituţii de învăţământ din oraş, întâlniri cu oameni de afaceri locali, vizi­tarea oraşului şi a împreju­ri­milor acestuia, întâlnire cu repre­zen­tanţi ai conducerii judeţului etc.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia