Tribuna
Jidvei
Centenarul Marii Uniri Alianţa românilor, slovacilor şi sârbilor împotriva oprimării maghiare
Centenarul Marii Uniri Alianţa românilor, slovacilor şi sârbilor împotriva oprimării maghiare
După Procesul Memorandului, în care conducătorii românilor au fost condamnaţi la temniţă, în 28 noiembrie 1894 a avut loc o mare adunare populară pentru a delibera continuarea luptei, naţiunea română fiind conştientă de drepturile sale politico-naţionale.

Aici s-a hotărât o înţelegere de acţiune cu celelalte naţionalităţi asuprite din imperiu şi convocarea unui congres al naţionalităţilor care, pe baza unui program, să lucreze pentru binele şi dezvoltarea naţională a fiecărui popor. Împrejurările erau favorabile pentru convocarea congresului, anume: ecoul pozitiv produs de Mişcarea Memorandistă în Europa, crearea unui curent de opinie favorabilă naţionalităţilor din Ungaria în ajunul şi în timpul Congresului interparlamentar de la Bruxelles din 13 august 1895 şi modul cum erau concepute ,,serbările mileniului regatului ungar”.

Întrunit la Budapesta în 10 august 1895, Congresul naţionalităţilor, ale cărui lucrări au fost conduse de Gh. Pop de Băseşti, Mihail Polit (sârb) şi Pavel Mudron (slovac), a fost aprobat şi susţinut cu toată puterea de naţionalităţi. S-a ajuns la concluzia-care constituie axa ptincipală a programului stabilit-că naţionalităţile îşi vor putea câştiga drepturile doar prin organizare şi solidaritate. Congresul a hotărât continuarea politicii pasive faţă de parlamentul din Budapesta, atâta vreme cât legea electorală va menţine discriminarea faţă de naţionalităţi, iar pentru informarea Vienei un memoriu comun având drept corolar revendicarea autonomiei naţionale.

Din alte hotărâri de mare însemnătate, spicuim:

-în Ungaria, faptului că naţiunea ungară era minoritară faţă de naţionalităţile nemaghiare, nu îşi poate aroga dreptul de a forma singură statul. Numai totalitatea popoarelor Ungariei au dreptul de a se identifica cu statul.

-întrucât guvernanţii unguri pregătesc prin fapte să nimicească condiţiunile de existenţă ale celorlalte popoare ale Ungariei şi Transilvaniei, care formează majoritatea ţării, românii, slovacii şi sârbii. Ca atare, aceste naţiuni încheie alianţă pentru a-şi apăra cu toate mjloacele legale naţionalitatea lor şi nădăjduiesc că din acelaşi interes la această alianţă se vor adăuga şi ruşii (rutenii) şi germanii din Ungaria. Autonomia naţională în cadrul arondării comitatelor ar fi baza firească .

-popoarelor nemaghiare din Ungaria, în teritoriul locuit de ele, să li se dea deplină libertate, astfel ca teritoriile lor autonome (comitate, oraşe municipale, comune), prin aplicarea limbii naţionale la autorităţile administrative şi judiciare, să li se dea caracterul naţionalităţii respective.

-românii, slovacii şi sârbii resping legea naţionalităţilor în vigoare, ea fiind adusă doar pentru a servi străinătăţii pretinsa toleranţă faţă de naţionalităţi în Ungaria. Această lege este cu totul iluzorie. Naţionalităţile stăruie să fie schimbată legea de naţionalităţi, în înţelesul principiilor autonomiei naţionale, statul fiind obligat să sprijine din mijoacele sale scopurile culturale ale diferitelor popoare din Ungaria

-alianţa naţionalităţilor doreşte introducerea sufragiului universal, direct şi secret, doreşte o arondare dreaptă a cercurilor electorale, pretinde încetarea abuzurilor administrative în timpul alegerilor ş.a.

-delegaţii românilor, slovacilor şi sârbilor au comunicat că au înfiinţat un comitet format din câte 4 membri  de fiecare naţiune şi care va protesta în toate ocaziile contra politicii de deznaţionalizare practicată de guvernanţii Ungariei.

În 1896 clasele dominante ungare au sărbătorit cu mult fast aniversarea unui mileniu de la descălecarea ungurilor în Panonia. Ele aveau intenţia să demonstreze Europei nu numai vechimea ungurilor, ci şi faptul că popoarele nemaghiare de sub coroana Sfântului ştefan sunt unite într-o naţiune politică ungară, deci că în Ungaria nu există o problemă naţională.

Comitetul executiv al Congresului naţionalităţilor, în numele românilor, slovacilor şi sârbilor din monarhie, a difuzat un manifest-protest în care se ridică vehement împotriva serbărilor mileniului, document publicat ,,Tribuna” sibiană. Considerând că aceste serbări sunt o falsă prezentată Europei ca o amăgire optică, cele 3 naţiuni ale Ungariei, românii, slovacii şi sârbii există şi în anul 1896 ca naţiuni vii, individuale, ca şi corpuri naţionale distincte care în veci nu-şi vor pierde personalitatea naţională  şi îşi exprimă voinţa hotărâtă de a exista aşa şi pe viitor.

Reprezentanţii celor 3 naţiuni declară că la aceste serbări exclusiv maghiare, ele nu vor participa în nici un fel , ci din contră, protestează solemn contra acestor înscenări înşelătoare.

Românii transilvăneni, Partidul Naţional Român şi cele două confesiuni au demascat încă o dată reacţionarismul Ungariei aristocrate, inegalitatea socială şi naţională ce domnea în acest stat pe care îl considerau, pe drept, ca nefiind al lor.

În Parlamentul Ungariei puţinii deputaţi români (cei care adoptaseră tactica activismului parlamentar), datorită legii electorale discriminatorii pentru Transilvania, făceau cunoscute prin interpelări şi comunicări făcute în dietă toate încălcările de lege comise de organele administrative şi jandarmeria ungară faţă de naţionalităţi şi în deosebi faţă de români. Această demascare a politicii de maghiarizare a fost dezbătută neîntrerupt în şedinţele dietei ungare în ciclurile legislative 1881-1884, 1884-1892, 1892-1896. Activitatea militantă a deputaţilor români va pregăti şi anunţa o nouă clasă politică, pe cale de afirmare, tânără,mai bine pregătită pentru lupta politică şi hotărâtă să folosească activ toate mijloacele legale pentru impunerea drepturilor inalienabile ale naţiunii române.

Se impune generaţia tânără a Partidului Naţional Român care, din 1905 va declanşa lupta activă a românilor transilvăneni pe toate tărâmurile vieţii publice. Este generaţia care va înfăptui Unirea Din 1918.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia