Tribuna
Ce este cefaleea
Ce este cefaleea

Acum 5000 de ani, în Mesopotamia, oamenii sufe­reau deja de cefalee şi astfel, ne putem gândi că de când omul există, el a cunoscut durerea de cap.
Cefaleea sau durerea de cap este un simptom foarte frecvent care poate surveni la orice vârstă şi care determină prezentarea la medic. Cau­zele sunt multiple, cel mai adesea benigne, însă anu­mite afecţiuni intracraniene se pot manifesta cu cefalee, ceea ce justifică realizarea unor investigaţii suplimen­tare.

La adult, cefaleea este clasificată astfel:

· cefalee primară (fără cau­ză evidenţiabilă): migre­na, cefaleea de tensiune, algia vasculară a feţei (”cluster headaches”). Aceste for­me sunt diagnosticate în urma interogatoriului şi exa­menului neurologic şi nu ne­cesită investigaţii suplimen­tare.
· cefalee secundară (aso­ciată unei cauze locale sau generale): cefalee post-traumatică, cefalee secun­dară unei patologii intracra­niene vasculare sau non-vas­culare, cefalee secun­dară unor tulburări toxice sau metabolice, cefalee secun­dară unui proces infecţios in­tracranian, cefalee asociată unei dureri la nivelul feţei (den­tare, sinusale, oculare sau auriculare) şi cefalee asociată unei boli psihiatrice.  Aceste forme necesită inves­tigaţii pentru identificarea cauzei.
· nevralgii craniene: ne­vral­gia de trigemen, nevral­gia asociată unei leziuni a nervului facial sau gloso­faringian.
Aceste variate cauze -neu­rologice şi non neuro­logice- explică dificultatea diagnos­ticului şi determină diversi­tatea consulturilor medicale.
Cele mai frecvente forme de cefalee în populaţia ge­nerală sunt migrena şi cefaleea de tensiune.
Migrena este o afecţiune frecventă; diagnosticul se stabileşte conform criteriilor Societăţii Internaţionale de Cefalee. Migrena debutează tipic în intervalul de vârstă 20-40 de ani, iar femeile sunt mult mai frecvent afectate comparativ cu bărbaţii. Cefa­leea are o localizare unilate­rală, se instalează progresiv şi poate dura p]nă la 72 de ore (în absenţa tratamen­tului). La aceste caracteristici se adaugă caracterul pulsa­til, intensitatea moderată-se­veră şi faptul că se acom­paniază de greaţă şi/sau senzaţie de vomă, fotofobie şi fonofobie. Cauza migrenei nu se cunoaşte la ora ac­tuală, dar ştim sigur că nu se datorează unei leziuni cere­brale, fapt confirmat de ima­gistica cerebrală ( CT, IRM).
Cefaleea de tensiune este o durere difuză, bilaterală, continuă, de tip presiune sau strângere, de intensitate u`oa­ră-moderată. Durerea se poate acompania de foto­fobie sau fonofobie, dar nu se însoţeşte de greaţă sau senzaţie de vomă. ~i în acest caz, diagnosticul se stabileşte conform criteriilor Societăţii Internaţionale de Cefalee.

Erori diagnostice posibile:

Datorită localizării durerii, pa­cienţii sunt adesea îndru­maţi către consult ORL sau oftalmologic.  Migrena şi ce­fa­­leea de tensiune sunt frec­vent confundate şi tratate ca durere de tip sinuzită, spon­diloză cervicală, colecistită, precum şi ca dureri dentare, dureri în articulaţia temporo-mandibulară, otită.
Aşadar, cunoaşterea crite­riilor diagnostice pentru cele mai frecvente forme de cefa­lee conduce la evitarea tra­tării inutile a pacienţilor în­deosebi pentru sinuzite sau rinite alergice.
În funcţie de aspectul du­rerii şi de examenul neurologic, se efectuează analize de sânge (pentru depistarea unei boli inflamatorii sau in­fecţioase), CT sau IRM cere­bral (pentru depistarea unei tumori, a unei hemoragii sau a unui infarct cerebral) sau punc­ţie lombară (în cazul unei suspiciuni de menin­gită).
În concluzie, neurologul joa­că un rol important în diag­nosticul cefaleei, pre­cum şi în stabilirea conduitei terapeutice. Eficacitatea tra­tamentului constă în identi­ficarea cu precizie a formei, ceea ce necesită într-o primă etapă de a distinge cefaleea primară, fără cauză identifi­cabilă, de cefaleea secun­dară ale cărei cauze sunt multi­ple şi al cărei tratament este cel al cauzei.

 Dr. AVRAM GABRIEL
  medic primar neurolog
doctor ^n `tiine medicalecomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

ADR CENTRU

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Licitatie publica

accentmedia