Tribuna
Sevis
Brandurile de Sibiu, din ce în ce mai apreciate
Ana Maria MĂTUŞOIU
1114 vizualizari
Mai mult decât în alţi ani, după interdicţia de import instituită de Rusia, merele din Polonia sunt o ameninţare pentru producătorii din România. Beneficiind de subvenţii din partea statului polon, producătorii de acolo îşi pot permite să exporte fructele la un preţ mai mic decât cel practicat de producătorii români. În aceste condiţii, singura armă ce le rămâne pomicultorilor români în lupta cu exportatorii polonezi de mere este calitatea.
Inginerul Nicolae Neam­ţiu, administratorul fermei Agricola Bergamelli de la Dobârca, ne lămureşte se­cretul succesului mărului românesc.

Care ar fi atuurile mă­rului românesc în faţa fruc­telor de import?
Nicolae Neamţiu: Aş dori să mă refer strict la zona Sibiului. După cum se ştie, Sibiul e o zonă în care creş­te un măr de ca­litate, un măr care se poa­te compara cu orice fruct si­milar importat, atât din punc­tul de vedere al proprie­tăţilor, cât şi al as­pectului. Nu vor­bim aici des­pre fructele din import tra­tate, care au un aspect îm­bietor, dar un con­ţinut nu tocmai sănătos. Gân­diţi-vă că în unele magazine găsim mere importate, cule­se a­cum doi – trei ani. Nu e tocmai în regulă. Revin însă la merele de la noi, din ju­deţul Sibiu. Avem fructele adunate sub brandul „Mărul de Sibiu”, produse de colegii noştri de la Horticola, Horti­sem şi alţii, fructe de foarte bună calitate, apreciate de consumatorii sibieni. În scurt timp vom introduce şi noi „Mă­rul de Dobârca”, un brand nou, tot de calitate. Me­rele noastre vor putea fi gă­site în unele supermar­keturi din Sibiu şi vrem ca oamenii să ştie că e vorba despre un fruct autohton, recoltat aici, în judeţul Sibiu.

Există o concurenţă între producătorii locali?
Nicolae Neamţiu: Aş spu­ne că există, mai degrabă, o colaborare. Gândiţi-vă că din producţia din Sibiu se livreaz[ şi în alte judeţe. Avem două branduri apre­ciate - „Mărul de Sibiu” şi „Mărul de Do­bârca”, plus alţi produ­cători mai mici. Dacă toţi consu­matorii s-ar orienta că­tre aceste mere, de calitate, am face faţă cu greu cererii, care e destul de mare. Nu vorbim despre un patriotism local gratuit, ci chiar despre cali­tate. Noi, producătorii locali, nu sun­tem concurenţi. Noi trebuie să convingem prin calitate, ceea ce fa­cem cu toţii. Nu con­cu­renţa dintre noi e pro­ble­ma, ci concu­renţa ne­loială făcută de impor­tatori, la care se a­daugă şi con­vingerea ero­nată a unor clienţi că fruc­tele de import, în speţă me­rele, ar fi mai bune decât cele de aici. Dar, trebuie să re­cunoaştem, de la un an la altul, lucrurile se schim­bă în bine, consumatorii de­vin mai receptivi şi înţe­leg că nu aspectul unui fruct e totul.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia