Tribuna
Biblioteca ASTRA informează: repere în timp
Biblioteca ASTRA informează: repere în timp

21 februarie
Ziua Internaţională a Limbii Materne
1805    CIPARIU, Timotei (n. 21 febr. 1805, Pănade, Alba - d. 3 sept. 1887) – 215 ani de la naştere: erudit filolog şi istoric, paşoptist, canonic şi vicar greco-catolic. A pus bazele şi a condus „Organul Luminărei" (1847) cel dintâi ziar românesc tipărit cu litere latine,  „Învăţătorul Poporului" (1848) şi ,,Archivu pentru Filologie şi Istorie" (1867-1872) - cea dintâi revistă românească de filologie. Participant la Revoluţia Română de la 1848. Unul dintre întemeietorii filologiei româneşti; contribuţii în lingvistică. Rol marcant şi în dezvoltarea învăţământului românesc. Membru fondator (1866) şi vicepreşedinte al Societăţii Academice Române (1867-1872). Membru fondator, vicepreşedinte, preşedinte al Astrei (1877-1887) (Rusu, 2003, p. 193).
1865    BACALBAşA, Anton (n. 21 febr. 1865, Brăila - d. 1 oct. 1899) – 155 de ani de la naştere: ziarist, prozator şi traducător român (Stănciulescu, 2005, p. 101).
22 februarie
Ziua Internaţională a Cercetăşiei
1875    COROT, Jean-Baptiste Camille (n. 16 iul. 1796, Paris - d. 22 febr. 1875, Paris) - 145 de ani de la moarte: pictor francez (p. 294).
1900    BUÑUEL, Luis (n. 22 febr. 1900, Calanda - d. 29 iul. 1983, Mexic) – 120 de ani de la naştere:  regizor spaniol de film, unul dintre cei mai importanţi cineaşti ai lumii (Tristana, Farmecul discret al burgheziei) (Cristian, Rîpeanu, 1974, p. 73).
23 februarie
1685    HÄNDEL, Georg Friedrich (n. 23 febr. 1685, Halle, Germania - d. 14 apr. 1759, Londra) – 335 de ani de la naştere: compozitor, organist şi violonist. Stilul baroc târziu, pregătind apariţia clasicismului vienez. Opere („Xerxes”), oratorii („Messia”), concerte pentru orgă, concerti grossi, suite instrumentale („Muzica apelor”), sonate, cantate, lieduri (Bratin, 1966, p. 50-51).
1855    GAUSS, Carl Friedrich (n. 30 apr. 1777, Braunschweig - d. 23 febr. 1855, Göttingen) – 165 de ani de la moarte: matematician, fizician şi astronom german, profesor la Universitate şi director al Observatorului din Göttingen (Călin Popovici, Dicţionar de astronomie şi astronautică, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 159).
1945    TOLSTOI, Aleksei Nikolaevici (n. 10 ian. 1883, Pugaciov - d. 23 febr. 1945, Moscova) – 75 de ani de la moarte: scriitor rus. Proză satirică despre nobilimea decrepită („Oameni ciudaţi”, „Boierul şchiop”), romane istorice („Petru I”) sau de factură epopeică („Calvarul”), nuvelă autobiografică („Copilăria lui Nikita”), drame („Ivan cel Groaznic”), scrieri ştiinţifico-fantastice („Hiperboloidul inginerului Gagarin”) (Stănciulescu, 2005, p. 1397).
24 februarie
Dragobetele
1500    CAROL V (QUINTUL) (n. 24 febr. 1500 - d. 21 sept. 1558) – 520 de ani de la naştere: rege al Spaniei (1516-1556), împărat al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană (1516-1556) din dinastia de Habsburg. A reunit sub autoritatea lui teritorii vaste – Germania, mare parte a Peninsulei Italice, Spania cu posesiunile din America) (Stănciulescu, 2005,  p. 207).

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia