Tribuna
Sevis
Biblioteca Astra informează: 22 august, repere în timp

22 august

1914 - BOTEZ, Alice (n. 22 aug. 1914, Slatina - d. 27 sept. 1985, Bucure`ti) – 100 de ani de la na`tere: prozatoare.
1959 - IOV, Dimitrie (n. 22 mart. 1888, Uricani, azi Nicolae Bălcescu - d. 22 aug. 1959, Aiud) – 55 de ani de la moarte: poet, prozator `i publicist.

Evenimente fără date precise de lună `i zi

1734 - NEUHAUSER, Franz Adam (cel Bătrân) (n. 1734, Viena - d. 27 apr. 1785, Sibiu) – 280 de ani de la na`tere: pictor vienez stabilit la Sibiu. A lucrat portrete `i miniaturi. Întemeietorul unei dinastii de pictori la Sibiu, cel mai talentat dintre fiii lui fiind Franz Neuhauser cel Tânăr.
1744 - MOGA, Vasile (n. 1744, Sebe` - d. 17 oct. 1845, Sibiu) – 270 de ani de la na`­tere: primul episcop român la Sibiu. După o perioadă de 35 de ani, cu întreruperi, în care scaunul episcopal al Transilvaniei (cu sediul la Sibiu) a fost ocupat de ierarhi de neam sârb, rămânând apoi vacant timp de 15 ani, este numit episcop „de nea­mul `i sângele nostru ro­mân, patriot de ara noastră” de către împărat - Vasile Moga, la 21 decembrie 1810. Provenea din Sebe` dintr-o familie de preoi cu tradiie, carte învăând la ~coala românească `i la Gimnaziul evanghelic-luteran din Se­be`, apoi la Liceul romano-catolic din Alba Iulia `i la cel catolic din Cluj. A fost hirotonit preot la Arad (1798). Numit episcop, a fost călugărit la Mă­năstirea sârbească Cru­`edol (1811), apoi hirotonit arhiereu la Carlovi în acela`i an, instalarea survenind la Cluj. A cerut sprijinul auto­rităilor `i s-a stabilit ca epis­cop la Sibiu. A păstorit 34 de ani în condiii ostile (i s-au impus 19 restricii, clerul ortodox fiind numit de împă­rat `i deci supus `i în conti­nuare „tolerat”). ~i-a cum­părat cu greu o casă în Sibiu, locuind un timp cu chirie în casa unui sas. Încă de la început au existat neîn­elegeri cu Gheorghe Lazăr, atunci întors de la Viena, fapt ce l-a determinat pe acesta să părăsească Sibiul în 1815. Moga îl nume`te atunci pe Moise Fulea (căsătorit cu nepoata sa) profesor la `coala teologică `i director al „~coalelor naionale neu­nite”, în paralel fiind profesor `i nepotul lui, Ioan Moga. A acordat peste 80 de burse tinerilor ortodoc`i români, între care s-au numărat pe lângă Ioan Moga `i Moise Fulea, `i Ioan Hannia, Sava Popovici Barcianu, Iacob Bologa, Petru Dobra, Ilie Măcelariu etc. A trimis circulare la `colile poporale române`ti pentru predarea de cuno`tine religioase (nume­roase pastorale), tipărind cări religioase `i reeditând câteva semnate de Petru Maior, Samuil Micu etc. A sfinit multe biserici, încercând să obină din partea Curii Imperiale de la Viena anumite drepturi pe seama naiunii române `i a clerului ortodox. Succesorul său a fost Mitropolitul Andrei ~aguna. A fost îngropat în cimitirul Bisericii din Groapă, din Sibiu.comentarii
1 comentarii

Evenimente fără date precise de lună și zi
1734 NEUHAUSER, Franz Adam (cel Bătr
Irina
22.08.2014 16:10
Din aceeasi categorie
O istorie ragasita

sibiu-turism

Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Anunturi Tribuna

EVENIMENT TV

Vacanta Eurotrip
info
PORTAL MEDICAL
Licitatie publica

accentmedia