Continental
Tribuna
Biblioteca Astra informează: 14 şi 15 august, repere în timp

14 august
*1784 - HISSMAN, Michael (n. 25 sept. 1752, Sibiu - d. 14 aug. 1784, Göttingen) – 230 de ani de la moarte: filosof şi scriitor.
*1869 - BURLĂNESCU-ALIN, Nicolae (n. 14 aug. 1869, Burlani, judeţul Gorj - d. 20 sept. 1912, Bisericani, judeţul Neamţ) – 145 de ani de la naştere: poet şi dra­maturg.
*1904 - STOF, Gustav Felix (n. 14 aug. 1904, Făgăraş - d. 1 dec. 2001, Viena) – 110 ani de la naştere: inginer, cercetător.
*1904 - LUNGU, Cornel (n. 14 aug. 1904, Bistriţa - d. 19 febr. 1985, Sibiu) – 110 ani de la naştere: medic.
*1924 FEHN, Sverre (n. 14 aug. 1924, Kongsberg, Bus­kerud, Norvegia - d. 23 febr. 2009, Oslo) – 90 de ani de la naştere; 5 ani de la moarte: arhitect norvegian.
*1959 - DĂRĂSCU, Nico­lae (n. 18 febr. 1883, Giurgiu – d. 14 aug. 1959, Bucureşti) – 55 de ani de la moarte: pictor.
*1984 - LOVINESCU, Va­sile (n. 17 dec. 1905, Fălti­ceni - d. 14 aug. 1984, Fălti­ceni) – 30 de ani de la moar­te: eseist.
*1994 - CANETTI, Elias (n. 25 iul. 1905, Ruse, Bulgaria - d. 14 aug. 1994, Zürich) – 20 de ani de la moarte: scrii­tor, laureat al Premiului No­bel pentru Literatură (1981).
*2004 - MIŁOSZ, Czesław (n. 30 iun. 1911, Šeteniai, Li­tuania - d. 14 aug. 2004, Cra­covia, Polonia) – 10 ani de la moarte: poet şi romancier po­lonez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1980).
15 august
Adormirea Maicii Dom­nu­lui (Dezlegare la peşte, Sf. Maria Mare)
Ziua Marinei Române
*1274 - SORBON, Robert de (n. 9 oct. 1201 – d. 15 aug. 1274, Paris) – 740 de ani de la moarte: teolog, capelan şi duhovnic al regelui Ludovic al IX-lea, fondator al Cole­giului Sorbona (1253) din Paris.
*1714 - BRÂNCOVEANU, Con­stantin (n. 1654 - d. 15 aug. 1714) – 300 de ani de la moarte; 360 de ani de la naş­tere: boier dregător (1679 – 1688), Domn al |ării Româneşti (1688-1714). Ma­re agă, mare postelnic, mare spătar şi mare logofăt. A urcat pe tronul |ării Româ­neşti la moartea lui ~tefan Cantacuzino. A iniţiat o refor­mă militară, introducând „slu­jitorii pre judeţe”. A fost un energic susţinător al culturii şi artei. În timpul lui, în arhi­tec­tură se constituie şi se desăvârşeşte stilul care-i va purta numele, stil în care sunt înălţate edificii religioase sau civile la Bucureşti, Hurezi, Târgovişte, Mogoşoaia, Pot­logi, Govora, Făgăraş, Sâm­băta de Sus etc. A reuşit să men­ţină autonomia ţării, în­tre­ţinând relaţii diplomatice cu Poarta (care îl întărea în scaun prin politica pungilor cu aur, acordarea domniei pe viaţă survenind în 1699), cu Rusia şi cu capitalele euro­pene. Împăratul romano-ger­man Leopold i-a acordat titlul de principe al Impe­riu­lui. Suspectat de turci şi deni­grat de Cantacuzini, este dus cu întreaga familie la Istanbul şi executat împreună cu fiii lui şi cu sfetnicul Ianache Văcărescu, după ce a refuzat să accepte credinţa musul­mană ca o condiţie pentru a i se lăsa viaţa. Pentru jerfta lui pe altarul credinţei a fost ca­nonizat de Biserica Orto­doxă Română, fiind prăznuit la 16 august.
*1769 - NAPOLÉON BO­NA­PARTE (n. 15 aug. 1769, Ajaccio, Franţa - d. 5 mai 1821, Insula Sf. Elena) – 245 de ani de la naştere: general şi împărat francez (Napoleon I).
*1869 - MESTUGEAN, Victor Vartan (n. 15 aug. 1869, Bucureşti - d. 10 febr. 1942, Bucureşti) – 145 de ani de la naştere: publicist, prozator şi traducător.
*1894 - CHINEZU, Ion (n. 15 aug. 1894, Sântana de Mureş - d. 10 dec. 1966, Bucureşti) – 120 de ani de la naştere: critic literar şi istoric literar, publicist şi traducător.
*1909 - CIORĂNESCU-NENI­|ESCU, Ecaterina (n. 15 aug. 1909, Bucureşti - d. 23 ian. 2000, Bucureşti) – 105 ani de la naştere: chi­mistă, fi­zi­ciană, membră a Aca­demiei Române (1974).
*1919 - „ÎNVĂ|ĂTORUL”, pe­riodic apărut la Timişoara, apoi la Cluj, bilunar, între                1 sep­­tembrie 1919 şi 15 august 1936, fiind organul Aso­ciaţiei Învăţătorilor Români din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş – 95 de ani.
*1944 MĂRĂCINEANU, ~tefania (n. 18 iun. 1882 - d. 15 aug. 1944) – 70 de ani de la moarte: chimistă, fiziciană.
*1954 - LARSSON, Stieg-Erland Karl (n. 15 aug. 1954, Skelleftehamn - d. 9 nov. 2004, Stockholm) – 60 de ani de la naştere; 10 ani de la moarte: ziarist şi scriitor suedez.
*1954 TOMA, Alexandru (n. 11 febr. 1875, Urziceni - d. 15 aug. 1954, Bucureşti) – 60 de ani de la moarte: scriitor.

comentarii
1 comentarii

16 august
1949 MITCHELL, Margaret Munnerlyn (n. 8 nov. 1900, Atlanta, Georgia - d. 16 aug. 1949, Atlanta)
Irina
14.08.2014 21:37
Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia