Continental
Tribuna
"Basme din Banat. Lecturi şi reinterpretări urbane”, la Muzeul ASTRA
Liuba STARII
659 vizualizari
Astăzi, 30 octombrie, de la ora 14, la Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului va avea loc prezentarea rezul¬tatelor proiectului cultural "Bas¬me din Banat. Lecturi şi rein¬ter¬pretări urbane". Verni¬sajul expoziţiei şi lansarea volumu¬lui de basme se vor desf㬺ura la Pavilionul Mu¬zeal Multi¬cultural, sala "Auditorium".

În cadrul evenimentului sunt expuse peste 15 eseuri fotografice şi texte creative realizate de elevii de la şapte şcoli şi licee din Timişoara şi din Teregova (judeţul Ca­raş-Severin).

"Expoziţia şi volumul ilus­trează parcursul creativ al adolescenţilor implicaţi în proiect. 'Eroii de poveste' au participat la ateliere creative şi la o tabără urbană, unde cu aju­torul  etnologilor şi al al­tor specialişti locali au în­ţeles şi au trecut prin propriul filtru va­lorile de patrimoniu imaterial din regiunea Bana­tului. Proiectul 'Basme din Banat. Lecturi şi reinterpre­tări urbane' i-a încurajat pe aceşti elevi să redescopere timp de mai multe luni plă­cerea lecturii basmelor, în spe­cial a celor în grai bănă­ţean.Proiectul a pornit de la o serie de basme din Banat, culese în două            volume ( 'Bas­me din Banat. Lecturi postcanonice' a prof. dr. Otilia Hedeşan şi 'Banatul multi­cultural astăzi. Basme şi povestiri' a dr. Eliana Popeţi) şi s-a materializat cu impli­ca­rea a peste 70 de adoles­cenţi care au 'remixat' vechile basme bănăţene prin inter­mediul fotografiei şi a scrierii creative", spune Camelia Po­pescu, manager de proiect.

Proiectul "Basme din Ba­nat. Lecturi şi reinterpretări urbane" este realizat de Aso­ciaţia "Sinaptica" îm­preu­nă cu partenerii săi, A­sociaţia "Regia Artistică Timişo­rea­nă" şi "Univer­sita­­tea de Vest" din Timi­şoara şi este co-fi­nan­ţat de Adminis­traţia Fon­dului Cultural Na­ţional. Pe­rioada de derulare a proiec­tului: martie - noiem­brie 2018. Expoziţia poate fi vizi­tată zilnic, între orele 9-17, până duminică, 4 noiembrie. 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia