Tribuna
PNL
Avrig: Proiectul "Practici europene în vederea reducerii abandonului şi a integrării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale” a ajuns la final
Dan FRÂNCU
882 vizualizari
Avrig: Proiectul
Din anul şcolar 2018/ 2019, Şcoala Gimnazială Avrig este implicată într-un important proiect european, de a cărui implementare se leagă speranţe pentru ameliorarea unor probleme complexe şi deosebit de sensibile cu care se confruntă.

 

Titlul proiectului este “Prac­tici europene în vederea reducerii abandonului şi a integrării elevilor cu cerinţe edu­caţionale speciale“ (nu­măr de referinţă 018-1-RO01-KA101-047590, Proiecte de mobilitate în domeniul edu­caţiei şcolare), iar instituţia de învăţământ avrigeană a beneficiat de un grant în valoare de 14.070 euro.

Proiectul are o durată de 2 ani, iar perioada de desfă­şurare
a activităţilor a început în
1 septembrie 2018 şi se încheie la 31 august 2020.

În urma selecţiei desfă­şurate la nivelul şcolii, au fost alese 6 cadre didactice: trei din învăţământul primar, una din învăţământul gimnazial, un director şi un director adjunct, acestea îndeplinind criteriile stabilite în procesul de selecţie (sunt dornice să predea ele­vilor într-o manieră inovativă, în vederea creşterii motivaţiei acestora pentru învăţare,
să-şi dezvolte competenţele lingvistice, precum şi să dise­mineze informaţiile dobândite pentru a ajuta şi alte cadre didactice să beneficieze de aceste mobilităţi şi să participe la proiecte de tipul KA 2).

În cadrul proiectului s-au desfăşurat două mobilităţi, ce s-au suprapus foarte bine cu nevoile şcolii, acestea oferind cadrelor didactice implicate posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare pre­dă­rii inovative şi creative la clasă, pentru atragerea co­piilor către şcoală, precum şi crearea unui mediu de învăţare în care fiecare elev să fie tratat astfel încât să se dezvolte la maximum de potenţial, chiar dacă are dificultăţi de învăţare.

Prima mobilitate din acest proiect european a fost în Praga (Cehia) şi a cuprins cursul “Identifying Barriers to Learning– A Special Educa­tional Needs (SEN) Master­class Course”.  Acţiunea s-a derulat în anul 2018.

Cea de-a doua mobilitate a fost în Norvegia (19.08 – 26.08.2019) şi a cuprins al doilea curs din cadrul proiectului - “How an effective classroom management can lead to students’ academic performances increase, to early school leaving decrease and to a positive commu­nication environment” (Norve­gia). Cursul a fost organizat sub egida organizaţiei Eruditus Language School, reprezentată de doamna Felicia Dimulescu, si a totalizat 42 de ore.

Obiectivele principale ale acestor cursuri au fost de a dezvolta abilităţile de comu­nicare cu elevii care provin din familii din medii defavorizate, însuşirea unor strategii didactice aplicabile atât activităţilor curriculare cât şi celor extracurriculare, menite să crească motivaţia pentru învăţare a elevilor prin partici­parea la ore, scăderea absenteismului şi a riscului de abandon şcolar prematur, exersarea unor metode şi procedee pentru a facilita integrarea lor în colectivul clasei, îmbogăţirea ofertei educaţionale a şcolii cu o nouă materie opţională la ciclul primar (“Chiar dacă sunt diferit, ştiu să scriu şi să citesc!”), introducerea unui program de Peer Mentoring, în care un elev din ciclul gimnazial va avea rolul de mentor al unui elev din ciclul primar etc.

Sesiunile de lucru au con­ţinut aspecte teoretice despre: relaţiile profesor - elev, stra­tegiile didactice folosite în vederea combaterii compor­ta­mentelor negative, tehnici de management educaţional, stiluri de predare, intervenţiile profesorului din cadrul actului educaţional: recompense versus pedepse, platforma web 2.0, sistemul educaţional norvegian, învăţarea interac­tivă prin folosirea internetului. În cadrul cursurilor, cadrele didactice participante au vizionat şi discutat pe baza unor filme documentare şi videoclipuri educaţionale, au intrat în pielea elevilor şi a profesorilor în cadrul unor jocuri de rol, au vizitat muzee unde au aplicat metoda “vână­toarea de comori”, au învăţat de la ceilalţi profesori din alte ţări, prin schimb de experienţă şi exemple de bună practică şi şi-au exersat competenţele de limbă engleză.

Formatorii au promovat stra­te­gii matematice moder­ne, interactive, bazate pe stimularea gândirii critice, activitatea practică, implicând activ participanţii în predare şi oferind multe exemple.

Planul de diseminare constă în promovarea proiec­tului la nivel local, judeţean şi naţional. Beneficiarii mobi­lităţilor sunt direcţi si indirecţi, iar competenţele acumulate în cadrul proiectului vor im­pul­siona profesorii să se implice în alte proiecte Erasmus+ şi să comunice într-o manieră mai eficientă cu colegii şi cu viitori parteneri europeni.

Impactul pozitiv al acestui proiect asupra participanţilor se reflectă în dezvoltarea individuală a fiecărui partici­pant, din punct de vedere profesional şi social, aspect ce influenţează pozitiv activi­tatea instituţiei aplicante. În cadrul acestui proiect, cadrele didactice au avut posibilitatea de a face schimb de expe­rienţă internaţională şi de a coopera cu profesori din alte instituţii europene, din ţări pre­cum Cehia, Cipru, Bul­garia, Spania, Norvegia.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
qhouse sibiu

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

Comunicat lansare „Inovare prin informatizare la nivelul Consiliului Judetean Sibiu

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia