Tribuna
Avrig. Mai puţini asistenţi personali în organigrama primăriei
Avrig. Mai puţini asistenţi personali în organigrama primăriei
Organigrama Primăriei Avrig va cuprinde în acest an şi cele 50 de posturi ale asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav, cu domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului. Numărul posturilor de asistenţi personali, deja în activitate sau care pot fi încadraţi cu contract individual de muncă în acest an, a fost aprobat de membrii Consiliului Local Avrig în cadrul şedinţei ordinare din luna ianuarie.

Conform aceleiaşi hotărâri, numărul de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav poate fi suplimentat, cu aprobarea legislativului local avrigean, după analizarea cererilor, la propunerea Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Avrig.
Asistenţii personali pentru persoanele cu handicap grav reprezintă categoria de angajaţi cea mai numeroasă din întreaga organigramă a Primăriei oraşului Avrig. Comparativ cu anul 2019, numărul total aprobat pentru aceste posturi este în scădere (mai mic cu cinci). În data de 10 februarie, la Primăria oraşului Avrig erau angajaţi şi 42 de persoane în postul de asistent personal pentru persoană cu handicap grav.
Hotărârea Consiliului Local Avrig a fost adoptată cu respectarea prevederilor Legii nr. 292/2011 privind  asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.  427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.
D.F.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia