Tribuna
NE SCRIU CITITORII
Autobusul-holocaust

De obicei, fac jogging. Dar azi am luat autobuzul ca sã ajung mai încet, ºtiam cã întârzie „din cauza lucrãrilor”, cum dãduse cineva o corectã informare cetãþeneascã. Aºa cã m-am aºezat confortabil pe un loc, la stânga. Scaunul ardea, iar încãlþãrile parcã îmi luaserã foc. Pun mâna pe caloriferul ce trece lateral, pe sub scaune. Încins la maxim. Mã scol ºi îmi gãsesc alt loc, tot la geam, dar pe dreapta, mai în faþã. ªi aici scaunul are fierbinþeli, deºi temperatura aerului de-afarã atinge, în mod cu totul natural, aproape 25 de grade Celsius „în termometre”, cum se anunþã elegant, de la Bucureºti. ªi caloriferul de pe partea asta duduie de te ia cu transpiraþii. Mã vede un alt cetãþean cãlãtor, Gheorghe POPÂNDÃU, cum îl pipãi, cu broboane pe frunte, ºi ridicã glasul: -Da’ nu te mai nãcãji, domniºoarã, cã ãºtia ne dau foc cu zile, ce nu þi-i clar? Se ridicã ºi Ioan POPÂNDÃU, tot cu glasul: -D’apãi toamna nu-i cald ca vara, chiar cã-i numa’ octombrie, da’ ia uite ce cãlduri ne dã Dumnezeu, ºi ei ard mangalu’ degeaba! Încerc ºi eu o corecþie, timidã: -Nu mangalul, motorina! Gheorghe POPÂNDÃU ridicã iar vocea: -Care motorinã o iau de la gura cefereului, nu ºtiu dacã de la marfã, sau de la cãlãtori... Sare ºi Ioan POPÂNDÃU, ca un frate mai mic ce ºi pare: -Cã parcã mai conteazã. Chestia e cã vor sã explodeze populaþia, de aia îºi bat joc de noi ºi ne fierb pe cãldurile astea, în autobuz! Nu mã pot abþine ºi zic: -Parcã spunea cineva cã aºa sunt autocarele astea de oraº, primite cadou de la neamurile mai bogate, cã nu merg fãrã sã porneascã automat ºi sobele, cum sã le mai zic..., încãlzirea globalã pe autobuz!? GHEORGHE se ridicã de-a dreptul în picioare, strigând: -Cadou, pe dracu’! Domniºoarã dragã, asta-i pomanã de neam prost, cum sã dai cadou un lucru stricat? Se ridicã ºi IOAN, vociferând cu claritate: -D’apãi noi ne-am bucurat ca nãrozii, cã uite ce am primit, ºi acuma ardem de vii în autobuzele astea care perpelesc motorina de tot, dacã tot e scumpã ºi noi sãraci de ne doare, ne coacem ca pita-n cuptor! Adevãrul e cã treaba se repetã de câþiva ani buni, în fiecare varã ºi toamnã „indianã”, caldã ca asta în care ne aflãm, arde motorina în caloriferul încins al autobuzului, ca focul Gheenei. Se apropie staþia unde am de gând sã ajung ca beduina rãscoaptã la oazã, în deºert, cãldura devenise de-a dreptul insuportabilã, iar Gheorghe ºi Ioan, fraþii Popândãu într-un cuvânt, prea de tot le ziceau cu foc. Din autobuzul cu defect de fabricaþie ireparabilã (SB-06-LKT), vreau sã zic ireparabil, pardon, cã m-am opãrit toatã, rãsuflu uºuratã ºi cobor ca din zeppelinul incendiat la New Jersey în 1937. Nu de pe Graf Zeppelin vaporul clasa Bismarck ce scuipa foc pe nãri ca un zmeu în al doilea rãzboi mondial, ca de pe Hindenburg vehiculul uluitor de aerian, ºi de transportat cãlãtori, în cazul de faþã, pe roþi. Am un troler de mâncare cu mine, mã ajutã un alt frate Popândãu sã-l dau jos, el zice cã ar lucra „în presã”, de mã ia ºi mai cu cãlduri (cine nu-i cunoaºte pe ãºtia de pun „presa” pe tine!), ºi voi aºtepta în parc, pe-o bancã de-asta recondiþionatã la standarde europene, vremuri mai respirabile pentru cãlãtorii cu autobusul. Desigur, fraþii Popândãu (aºtia doi, ridicaþii cu vocea în pustiu: Gheorghe ºi apoi Ioan) poartã, sãracii de ei, nume conspirative, pentru a fi protejaþi cum le-ai acoperi faþa cu o bandã întunecoasã, pe fotografie, sã nu le compromiþi viitorul ºi sã nu te dea în judecatã pentru publicitate gratuitã. Iar eu, femeie sfioasã dar încinsã la greu în autobuz, (ca sã nu zic auto-a-buzatã în ultimul hal) mã iscãlesc tot pentru conformitate, Lionela MARMOTEANU.comentarii
1 comentarii

greu de citit,multe litere aiurea.Asta e Tribuna.Trebuie ghicit.
david
01.11.2013 10:03
Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia