Tribuna
Au apărut modificări la înregistrarea actelor de căsătorie și deces
Vasile ANTIPA
1050 vizualizari
Au apărut modificări la înregistrarea actelor de căsătorie și deces

Din prima zi a acestei luni se aplică la nivelul municipiului Mediaș, pe toată perioada stării de urgenţă, măsuri cu caracter temporar, care vizează modalitatea de înregistrare a actelor de deces şi de căsătorie în registrele de stare civilă.

În ceea ce priveşte căsătoriile, noutatea este aceea că documentaţia de căsătorie nu se va mai depune de către viitorii soţi la ghişeul stării civile Mediaş, ci exclusiv pe adresa de e-mail spclep.medias@yahoo.com.

În acest sens, declaraţia de căsătorie va putea fi descărcată de pe site-ul www.primarimedias.ro/informatii publice/formulare si acte necesare/compartiment stare civila, va fi completată olograf de către soţi (fără a fi semnată) şi va fi transmisă pe adresa de mail anterior menţionată, împreună cu celelalte acte necesare încheierii căsătoriei.

Data depunerii declaraţiei de căsătorie este data la care se transmite electronic documentaţia către serviciul de stare civilă, de la această dată calculându-se cele 10 zile la expirarea cărora va avea loc oficierea efectivă a căsătoriei.

Declaraţia completată şi nesemnată va fi listată la nivelul serviciului de stare civilă şi va fi semnată de către viitorii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă, la momentul oficierii efective a căsătoriei, ocazie cu care care soţii vor prezenta şi originalele celorlalte acte necesare (acte de identitate, certificate de stare civilă, dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare, dacă este cazul, dovada achitării taxei).

Singurul moment în care soţii se vor prezenta în faţa ofiţerului stării civile este acela al oficierii căsătoriei, ceremonie care se va desfăşura cu stricta respectare a prevederilor legale referitoare la numărul maxim de participanţi, aflate în vigoare la momentul oficierii.

În ceea ce priveşte decesele, elementul principal de noutate este acela că declarantul decesului nu se va prezenta niciun moment la sediul stării civile în vederea declarării decesului şi ridicării certificatului de deces.

Medicul care întocmeşte certificatul constatator al decesului va trimite acest certificat, împreună cu o copie a actului de identitate al defunctului sau, în lipsa actului de identitate, dovada eliberată de instituţiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale persoanei decedate, prin intermediul serviciilor de poştă electronică securizate, către serviciul de stare civilă competent a înregistra decesul.

Ulterior primirii documentelor, la nivelul serviciului de stare civilă va fi înregistrat decesul şi se vor trimite, tot prin intermediul serviciilor de poştă electronică, adeverinţa de înhumare şi certificatul de deces întocmite medicului de la care s-a primit iniţial documentaţia, acesta din urmă înmânându-le declarantului decesului.

În termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, declarantul decesului are obligaţia de a transmite/preda serviciului de stare civilă competent originalul certificatului constatator al decesului, eliberat de medic şi al actului de identitate al defunctului, primind, în schimb, originalul certificatului de deces eliberat de starea civilă.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

Grant pentru capital de lucru TURTHA & SAVOURY SRL

Comunicat_de_Presa_Fagus ROM

Comunicat_de_Presa_ELLIXIRZ BAR

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia