Tribuna
Aproape 120.000 euro pentru 6 instituţii de învăţământ
Aproape 120.000 euro pentru 6 instituţii de învăţământ
Banii vor permite dezvol­tarea profesională a perso­nalului de specialitate din cele şase instituţii şi au fost obţinuţi în cadrul concursului de proiecte Erasmus +.
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copşa Mică, Cole­giul Naional „Gheorghe Lazăr”, Grădi­niţa Learn & Play, Centrul de Educaţie Incluzivă nr. 1- din Sibiu, Centrul de Educaţie Incluzivă din Turnu Roşu şi şcoala Generală din Cârţa sunt cele şase instituţii de învăţământ din judeţ care au reuşit, în cadrul concursului de proiecte Erasmus +, să obţină finanţare nerambursa­bilă pentru dezvoltarea profesio­nală a angajaţilor.Cei mai mul­ţi bani, 28.090 euro, vor ajunge la liceul din Copşa Mică, al cărui proiect este axat pe  abordarea europeană a predării, văzută ca o garanţie a calităţii şi succesului profe­sional.  25.710 euro au fost ob­ţinuţi de Colegiul Naional „Ghe­or­ghe Lazăr” care va derula proiectul RITM- Repere Inter- şi Trans­disciplinare Moderne. ~coala din Cârţa obţine 20.920 euro pentru proiectul Profesori mai buni pentru un viitor mai bun. Două centre pentru educaţie specială se află, de aseme­nea, pe lista câştigătorilor: Centrul nr. 1 din Sibiu va primi 19.190 euro pentru un proiect menit să ne arate că School is cool!, iar cel din Turnu Roşu -15.510 euro pentru îmbună­tăţirea competenţelor profe­sionale din învăţământul special şi special integrat. Singura unitate de învă­ţământ particulară declarată câştigă­toare este Grădiniţa Learn & Play, acolo unde cu 10.515 euro se va dezvolta un proiect axat pe ^nvăţarea deghizată în distracţie. Această linie de finanţare Erasmus + permite dezvoltarea profesio­nală a personalului din unită­ţile de învăţământ prin parti­ciparea la activităţi relevante ce au loc în altă ţară decât ţara de origine. Programul este des­chis pentru profesori, di­rectori, bibliotecari din do­me­niul şcolar (pre-primar, primar, secundar) din instit­uţiile sta­telor membre parti­cipante la program. În total, la ultimul apel, pe această linie au fost depuse peste 530 de proiecte de către unităţi de învăţământ din toată ţara, iar 58 au fost declarate câşti­gătoare.
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Q House

Comunicat de presa

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Magazin
Licitatie publica

ACCENT MEDIA