Continental
Tribuna
Până în 30 aprilie,
APIA primeşte cereri pentru subvenţia la ovine
Ioan VIDRIGHIN
1689 vizualizari

Centrul Judeţean APIA Sibiu informează crescătorii sibieni de ovine şi caprine că până la 30 aprilie 2013 pot depune cererea de plată aferentă anului 2013, în cadrul “Plăţilor naţionale directe complementare pentru sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine”. De acestă primă pe cap de animal pot beneficia toţi crescătorii de ovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.
Solicitanţii trebuie să depună cererea  aferentă fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA la Centrul Judeţean APIA Sibiu sau la centrul local pe a cărui rază teritorială se află înregistrată exploataţia de ovine / caprine.
„Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: efectivul din exploataţie este de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei; efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima este înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei;
 efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima este menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie  până la data de 3 august 2013; cererea este vizată de  asociaţiile crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă”, afirmă Teodor Haţegan, director executiv al Centrului Judeţean APIA Sibiu.

Precizare

Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care vizează cererile solicitanţilor primei pe cap de animal trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii: să fie funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;  să aibă cel puțin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 10 luni până la data depunerii documentelor la Centrul Judeţean APIA Sibiu; să fie afiliate la o federație a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel național.
Centrul Judeţean APIA Sibiu pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite.
La primirea acestora, fermierul trebuie să prezinte următoarele documente:copie după buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificatul de înregistrare; dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare (codul unic de identificare atribuit de către APIA în Registrul unic de identificare), dacă este cazul;  dovada contului bancar.
Cererile pot fi completate şi online individual sau prin operatorii SNIIA prin accesarea site-ului  www.apia.org.ro.
Controlul la ovine /caprine la faţa locului se desfăşoară în perioada  3 mai – 3 august 2013 la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia