Tribuna
PNL
Apa - izvor de sanatate pentru noi si copiii nostri!
Andra MARINESCU
2136 vizualizari
Apa - izvor de sanatate pentru noi si copiii nostri!
* dialog în exclusivitate cu primarul comunei Rasinari, Bogdan Bucur *
- Domnule primar, când si cum a început povestea apei în Rãsinari?
- În anul 2007 o echipã de specialisti strãini a elaborat un Masterplan pentru apã potabilã si canalizare în judeþul Sibiu. Atunci s-au discutat si analizat cele douã variante: soluþia introducerii reþelelor de cãtre administraþia publicã localã sau o soluþie regionalã! Rãsinariul a adoptat prin Consiliului Local din acea vreme decizia de a face parte din Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã „Asociaþia Apa Sibiu”, iar în martie 2008  Consiliul Local Rãsinari a aprobat varianta de alimentare cu apã si canalizare propusã prin Masterplan. În paralel cu apro­ barea soluþiei de Masterplan se lucra si la un studiu de fezabilitate pentru alimentare cu apã din pârâul Steaza si canalizare dusã pânã la Sibiu. Astfel s-au plãtit de la bugetul local studii de circa 9 miliarde de lei, desi administraþia condusã de primarul Bãra a adoptat si însusit aderarea la Masterplanul Regional. Prin acea hotãrâre din 2007, noi am intrat într-o asociere legalã care a produs si produce efecte juridice si finan­ ciare. În iulie 2008 când am devenit primar am avut o întâlnire cu acesti specialisti si am pus în discuþie ambele variante de alimentare cu apã pentru Rãsinari. Concluzia a fost cã din punct de vedere tehnico-economic varianta propusã de Masterplan este mai bunã.
Existã persoane care susþin cã apele de pe teritoriul comunei sunt ale rãsinãrenilor, uitând cã resursele subsolului sunt administrate centralizat. Noi nu putem decide singuri ce se poate face pe un râu, neavând specialisti, iar sistemul de gospodãrire a apelor este unul naþional si orice investiþe are nevoie de studii de specialitate. În Mãrgi­ nimea Sibiului si în tot judeþul lucrãrile de apã si canalizare au fost finalizate în multe comune, totul centralizându-se la nivel regional pentru cã acele cheltuieli de întreþinere sã fie cât mai mici!
- Existã altã soluþie tehnologicã si financiarã de introducere a reþelelor de apã si canalizare?
- Cei care au lucrat în elaborarea proiectului pentru zona Sibiu au analizat cu atenþie toate variantele. Autoritãþile din Cristian si-au fãcut reþea proprie de apã si canal, dupã care au încercat exploatarea ei pe cont propriu, înfiinþând un birou specializat si au constatat cã  nu renteazã, costurile de întreþinere si reparaþii fiind prea mari! Asa cã au intrat si ei în Asocierea regionalã. Speciali`tii care au ^ntocmit Masterplanul Regional au analizat si au luat în calcul toate variantele posibile, inclusiv cele referitoare la staþii de tratare pentru captãrile din Rãsinari. În urma unei serioase Analize cost-beneficiu, am vãzut cã cea mai bunã soluþie este cea din proiectul pe fonduri europene.
- Prezentaþi-ne vã rugãm cele douã soluþii. Cum este varianta Masterplan?
- Varianta reprezentatã de Masterplan este cea mai bunã: valoarea fondurilor pentru Rãsinari este de aproximativ 8.000.000 de euro, sumã care rezolvã toate problemele legate de reþeaua de apã potabilã si canalizare pentru totdeauna. Cofinanþarea este pusã la dispoziþie de Apã Canal Sibiu si partea pe care o dã bugetul local al comunei Rãsinari este redusã la minimul posibil. Gestiunea serviciului de apã-canal va fi fãcutã de cãtre un operator licenþiat, în cazul nostru  SC Apã-Canal SA, care va gestiona un patrimoniu ce aparþine în continuare comunei Rãsinari. Gândind Analiza cost-beneficiu economic, SC Apã-Canal SA deserveste cel puþin 200.000 de locuitori din Sibiu, Fãgãras, Avrig, Cisnãdie, Rãsinari `i alte localitãþi, iar cheltuielile se împart pe acest numãr de locuitori. Dacã ne facem un operator propriu, cheltuielile de realizare si funcþionare se vor împãrþi la numai 5600 de locuitori ai Rãsinariului, situaþie în care chel­ tuielile si preþurile pentru populaþie vor fi mult mai mari pe metru cub de apã potabilã.
Iar contorizarea trebuie sã o vedem ca pe un mijloc prin care se face economie, adicã omul va plãti atâta cât consumã. Cetãþenii nu vor mai fi tentaþi sã facã risipã, ceea ce a produs mari probleme în trecut si anume cã în timp ce unii stropeau grãdinile, alþi cetãþeni nu aveau apã pentru a se putea spãla.
- Si cealaltã variantã?
- Cealaltã variantã posibilã era accesarea de fonduri în mod individual prin FEADR, Mãsura 322, dar suma maximã ce putea fi accesatã era de doar 2,5 milioane de Euro pe proiect. Proiectele sau mai bine zis, studiile de fezabilitate care „zac în primãrie”, asa cum s-a exprimat cineva într-un articol apãrut în presã, necesitã fonduri în valoare de 2.750.000 euro pentru apã potabil[ si  2.718.000 euro pentru reþele de canalizare, ceea ce în­ seam­ nã un cost total de 5.468.000 euro, adicã mai mult decât dublul sumei pe care o puteam accesa  pe M[sura 322. Mai mult decât atât, fãrã un operator de apã si canalizare licenþiat nu se acordã autorizaþia de funcþionare si nici finanþare, nimeni nu-þi dã bani dacã nu ai un serviciu înfiinþat, care sã demonstreze cã poate opera reþelele, staþiile de tratare si de epurare. În aceastã situaþie ajun­ geam la fel ca si comuna Tilisca: în implementarea proiectului pe Mãsura 322, ei au fost obligaþi prin Contractele de Finanþare semnate sã  adere la ADI  Asociaia de Apã Sibiu  pentru a putea sã încheie proiectul  în bune condiþii, în caz contrar ei ar fi trebuit sã dea banii ^napoi. În concluzie, implementarea proiectului pe fonduri europene este cea mai bunã soluþie tehnicã si economicã prin care comuna poate sã soluþioneze urgent problema poluãrii apelor si alimentarea cu apã potabilã a fiecãrei gospodãrii.
- Atunci de ce unii rãsinãreni sunt nemulþumiþi?
- Eu am discutat în perioada asta cu mulþi rãsinãreni si cred cã cei mai mulþi au înþeles cã si Rãsinariul  trebuie sã facã un pas spre civilizaþie si respectarea normelor de mediu si calitatea apei! Usa mea a fost deschisã în toþi acesti ani si am discutat, cred cu fiecare rãsinãrean problemele comunei. Noi nu avem un buget care sã ne permitã introducerea reþelelor de apã si canalizare fãrã sã apelãm la fonduri guvernamentale sau europene. Faptul cã, înainte de a fi eu primar, comuna a intrat în Asociaþia Regionalã de Apã a fost un fapt pozitiv si-l susþin, deoarece oricât am analiza situaþia de atunci, altã soluþie nu exista. Îi înþeleg pe cei care sunt nemulþumiþi de viitorul preþ al apei, mai mult faþ[ de cei 20 de lei de acum, vom avea apã potabilã si canalizare menajerã, nu apã brutã si poluarea apelelor. Civilizaþia costã peste tot în lume si pentru a putea discuta de dezvoltarea eco­ nomicã si durabilã a Rãsinariului trebuie sã plãtim si noi acest cost. Vreau sã cred cã nu existã interese politice care sã dezbine comuni­ tatea în Rãsinari! Am aflat cã existã „binevoitori” care agitã spiritele si care îndeamnã oamenii sã iasã în stradã pentru a opri lucrãrile. Este pãcat cã, la 7 ani de la integrarea în Uniunea Europeanã, oamenii mai pot fi manipulaþi, cã sunt persoane care, cu bunã stiinþã, încearcã sã îi pãcãleascã pe cetãþeni prin tot felul de minciuni si soluþii care nu au acoperire tehnicã si financiarã!
- Ce mesaj doriþi sã transmiteþi rãsinãrenilor?
- Mulþumesc rãsinãrenilor care au înþeles cã aceste investiþii sunt necesare si oportune. Nu le facem noi, le face ADI Asociaþia Apa Sibiu si Rãsinariul nu are decât de câstigat din aceastã asociere. Noi punem doar 2% din costurile de investiþie si nu existã alte variante de finanþare mai avantajoase de care sã ne folsim!Asa cum spunea si dl. Johannis “trebuie sã folosim aceste fonduri europene pentru reabilitarea reþelei de apã potabilã si canalizare în valoare de 8 miloane de euro acum pentru cã o altã ocazie nu se va ivi prea curând!” Personal, doresc ca toþi cei ce agitã spiritele în comunã sã înþeleagã faptul cã Rãsinariul pierde cel mai mult din imaginea de sat turistic cunoscut la nivel naþional si internaþional. Imaginea comunei are de suferit, protestele ne aratã ca o localitate care se opune la standardele minime de civilizaþie. Trebuie sã fim constienþi cã apa este izvor de sãnãtate pentru noi si copiii nostri. Cred cã este momentul ca toþi rãsinãrenii sã strângem rândurile si sã ne integrãm în rândul comunelor europene civilizate. Este important sã privim în urma noastrã sã vedem ce s-a realizat, sã ne gândim la ce urmeazã si ce mai avem de fãcut pentru ca Rãsinariul sã prospere, iar locuitorii sã aibã un trai decent.
Pentru cã suntem în Postul Sfintelor Sãrbãtori de Paste, am credinþa cã Dumnezeu ne va ajuta sã dep[sim si aceste momente prin care trece comunitatea noastra! Doamne ajutã!comentarii
11 comentarii

domnule primar nu vreti sa stati de vorba si cu primarul din saliste si sa-l face-ti sa inteleaga ca satul amnas nu are apa potabila si nici canalizare sau poate va muta-ti la saliste . un paste fericit si sa fiti mandreu ce ce ati relizat la rasinari. mult succes in continuare
mika
31.03.2014 10:49
Stiati ca domnul preot Streza face justitie, politica si blesteama in plin postul Pastelui in timpul slujbei duminicale de la
bisericile comunei Rasinari? E inadmisibil ca Inalt Preasfintia Sa, slujitorul Bisericii Ortodoxe Romane sa foloseasca asemenea limbaj, sa incite lumea la violenta verbala si sa blesteme familiile rasinarenilor cu implicatie catre copiii acestora. Mitropolia Sibiu ar trebui sa se sesizeze la asemenea manifestari murdare ale preotului Streza si sa-l atentioneze ca deja a inceput sa-si depaseasca atributiile de slujitor al bisericii. Ne dorim ca cetateni ai comunei Rasinari o abordare corecta a problemelor cotidiene in care acesta se implica in ultima vreme ,, cu bocancii si cu blesteme".
Rășinărenii
31.03.2014 13:27
un articol care pune punctul pe "I" si lamureste lucrurile!!!!
ina
31.03.2014 14:22
Nu vorbi in numele comunitatii k induci cititorii acestui articol in eroare, aici se discuta problema apei. Daca ai ceva personal cu Parintele Streza spune.i dansului in fata, asta daca ai curaj! Din cate vad nu ai, k de asta nu ti.ai dat numele
@Rasinarenii
31.03.2014 14:58
Parintele Streza este unul dintre putinii intelectuali din sat, este un om corect care spune lucrurilor pe nume. Adevarul va deranjeaza dragi "Rasinareni"!!!oamenii cu caracter si coloana vertebrala nu sunt apreciati!Doar cei care te pupa-n dos pe fata, si ti-o trag imediat cum te-ai intors!
pentru "Rasinarenii"
31.03.2014 15:08
Eu am curajul necesar pentru a-mi dezvălui identitatea,
Rășinărenii
31.03.2014 15:10
adevarul e ca pentru cei care sunt invatati de o viata sa-si arunce toaleta in raul comunal in fata casei, spre a 'imparti' cu toata vecinatatea, este un "BLESTEM" sa trebuiasca sa plateasca taxa pentru canalizare. E socant chiar. Si daca exita un om care zice lucrurilor pe nume, direct si in fata, exact cum doare cel mai tare, atunci acel om este Parintele Streza, care nu incita oamenii la dusmanie si cearta, ci incearca sa impace spiritele intr-o comunitate inculta si salbatica, pe alocuri. Traiesc si eu un ea. ... si nu e nevoie sa va semnati comentariul, oamenii fara caracter sunt recunoscuti de la o posta, dupa vorba, dupa port. Dar e perioada Postului, asa ca Dumnezeu sa ne ierte pentru rautatile ce le putem gandi si arunca pe gura, pentru care vom da seama. Sanatate multa sa va dea Dumnezeu.
rasinarean
31.03.2014 15:27
Bravo Domnule Primar, apa comunei trebuie sa fie potabila nu ca acum cu cacareze de oaie, borhane aruncate in captarile de apa, dejectii de la Arena Platos, capete de oi moarte, serpi, viermi si alte bacterii care nu se vad. Si mai ales sa avem canal, nu ca acum cu un rau pe care curge sange, rahat, borhot, peturi, caini morti, de faci hepatita cand esti pe langa el! Aceasta e comuna lui Cioran si Goga din secolul 21 si mileniul 3, era tehnologiei, pe care interesele politice(si mai ales financiare) le opresc sa ajunga si in Rasinari! Da dragi Rasinareni aceasta, din pacate, este realitatea crunta! Domnului Primar ii urez sa acceseze cat mai multe fonduri europene, CA SE POATE!, nu ca Bara (caracter zero)si alti preDECEDATI de innaintea lui
Daniel
31.03.2014 15:28
cand oamenii pesterilor au descoperit focul, in epoca de piatra, s-au speriat grozav la vederea acestui 'fenomen incandescent'. Probabil ca l-au refuzat in prima faza, pentru ca mai apoi sa vada avantajele si foloasele. La fel si cu apa si canalul rasinarenilor....a dat civilizatia peste ei si s-au speriat (desi stau la o aruncatura de bat de Sibiu, unde....ce sa vezi, exista apa si canal). Nu va speriati oameni buni, ca e de bine cu apa curata la robinet si canalizare. Copiii vor fi cei mai fericiti si mai sanatosi...poate or sa faca iar baie vara in rau, cum se facea acu' multi ani. Numai de bine
ema
31.03.2014 16:15
Rusine celor care se leaga de fetele bisericesti pentru a-si atinge scopul meschin!
dia
31.03.2014 19:34
Trebuie sa acceptam progresul. Este greu din punct de vedere financiar, stiu.
Solutia privind captarea apei din sursele existente la Rasinari este gresita deoarece daca ne-am uita un pic la raul care trece acum prin comuna observam ca este doar un paraias, pur si simplu a secat. Nu mai este acel rau mare pe care il vedeam in copilarie. Cu siguranta peste ani comuna o sa se extinda, consumul de apa o sa creasca dar raul va seca. Este bine sa traim in prezent dar este responsabil sa ne gandim la viitor.
Nu mai este ce a fost, nu mai sar pestii vara la cascada de la dispensar, au disparut si ei la fel cum a disparut si pescarul, au murit. Zgarcenia este cuvantul zilei la Rasinari.
Si apropo de ape curate si zone ecologizate un singur lucru vreau sa stiu de la primarul Bucur Bogdan:
De ce nu sustine colectarea deseurilor menajere de catre toti locuitorii. Exista o firma, o evidenta si niste contracte. Se poate afla foarte usor cine are un contract incheiat si cine nu. Cei care nu au contracte unde isi depoziteaza gunoiul? In raurile comunei, la marginea padurilor si pe camp, acesta este raspunsul. Este macabru sa mergi la steaza sa iei apa sau sa te uiti in capatul satului sa admiri padurea de PET-uri si alte deseuri. Daca nu se adopta o hotarare de consiliu local pe aceasta tema inseamna ca promovati distrugerea mediului si de ce nu ii discriminati pe cei care platesc de ani buni gunoiul.
Daca tot faceti curatenie in "curte" faceti si pe la "poarta".
Rășinărenii
31.03.2014 23:37
Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Comunicat de presa final

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia