Tribuna
PNL
Aderarea la Schengen - susţinută la Comisia Româno - Germană
Sorana MAIER
787 vizualizari

Importanţa aderării Româ­niei la spaţiul Schengen a fost evidenţiată în cadrul discu­ţiilor celei de-a XVII-a sesiuni a Comisiei Guvernamentale Româno-Germane pentru Minoritatea Germană din România care a avut loc la Berlin în 2-3 aprilie. "Deputatul FDGR Ovidiu Ganţ a adresat şi cu această ocazie Republicii Federale Germania un apel să continue să susţină consecvent şi ferm aderarea cât mai curând posibil a României la spaţiul Schengen, acest aspect fiind inclus şi în Pro­to­colul Comisiei Guvernamen­tale", se arată într-un comu­nicat de presă. În cadrul sesiunii a fost actualizat stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în Pro­tocolul încheiat cu ocazia precedentei sesiuni a Comi­siei Mixte şi a fost agreată ini­ţierea unor noi proiecte din do­meniul învăţământului în lim­ba minorităţilor, al con­servării patrimoniului artistic şi cultu­ral, al asistenţei so­ciale pentru persoanele vârst­nice ş.a. Lucrările Comisiei au fost conduse de George Ciam­ba, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Ex­terne şi Hartmut Koschyk, împu­ternicit al guvernului federal german pentru pro­blemele imigranţilor de ori­gine ger­mană şi minorităţi naţionale în cadrul Minis­terului Federal de Interne, membru al Parlamentului federal. De­legaţia FDGR a fost condusă de deputatul Ovidiu Ganţ. Cei doi co-preşedinţi au sa­lutat faptul că minoritatea ger­mană din România, res­pectiv saşii şi şvabii emigraţi în Ger­mania constituie veri­ta­bile punţi de legătură între cele două state. Cei doi ofi­ciali au evidenţiat rolul deo­se­bit de important care revi­ne repre­zentantului minori­tă­ţii germa­ne în Parlamentul Ro­mâniei, Ovidiu Ganţ, res­pectiv au sa­lutat alegerea în Bundestag-ul german a pre­şedintelui A­so­ciaţiei Sa­şilor Transil­văneni, Bernd Fabri­tius.comentarii
1 comentarii

trabaca sefu cu aprobarile-i sas
pp
09.04.2014 12:39
Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

anunt de intentie consultanta

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia