Tribuna
PNL
Acţiuni privind supravegherea şi prevenirea bolilor transmisibile la păsări
Acţiuni privind supravegherea şi prevenirea bolilor transmisibile la păsări

Creşterea păsărilor, în general, este o preocupare importantă pentru un segment de populaţie, activitate care asigură crescătorului o sursă de hrană în gospodăria proprie, dar şi venituri substanţiale prin valorificarea de păsări vii sau ouă obţinute de la păsările existente în exploataţii nonprofesionale sau exploataţii comeciale cu sistem de  creştere ecologic sau industrial, transmite Colegiul Medicilor Veterinari Sibiu

Rentabilitatea creşterii păsărilor este condiţionată în primul rând de modul în care crescătorii respectă normele de bunăstare (adăpostire, furajare, adăpare, microclimat, exploatare) şi în mod deosebit a normelor de protecţie sanitară veterinară, respectiv asigurarea statusului de sănătate. Anual sunt stabilite programe judeţene, ca parte integrată a programelor naţionale, care cuprind măsuri specifice de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor transmisibile specifice păsărilor, precum şi asigurarea condiţiilor de igienă şi calitate a produselor provenite de la acestea, destinate consumului uman, pentru protejarea intereselor consumatorilor.             

 

Care sunt bolile tansmisibile la păsări

 

Dintre bolile transmisibile cu un înalt grad de periculozitate pentru efectivele de păsări domestice şi sălbatice, boli care generează pierderi economice importante datorită mortalităţii ridicate şi a restricţiilor privind mişcarea păsărilor vii şi a produselor provenite de la acestea, cele mai grave sunt  pseudopesta, gripa aviară, salmonelozele, dar şi alte boli infecţioase, boli produse de paraziţi, sau tehnopatii specifice păsărilor crescute în hale închise.

 

Pseudopesta aviară este o boala contagioasă cauzată de un virus care afectează majoritatea păsărilor de curte sau de crescatorie (găini, curcani, bibilici, fazani, prepeliţe, struţ, porumbei)  sau sălbatice (ciori, vrăbii, etc.). Contaminarea păsărilor se realizează prin nerespectarea măsurilor de profilaxie generală, a normelor de igienă şi microclimat, prin contact cu păsări domestice şi sălbatice bolnave, prin apă, furaje, sectreţii fecale, sau prin îmbrăcăminte umană contaminată.

Prevenirea şi supravegherea bolii se realizează prin vaccinarea pe flux tehnologic a păsărilor crescute în exploataţiile comerciale, vaccinarea în campanii organizate sau la solicitarea proprietarilor păsărilor din gospodăriile populaţiei, cu prioritate în zonele de protecţie a fermelor de profil. Alte măsură sunt administrarea corectă a medicaţiei specifice în funcţie de specie şi categorie de vârstă, supravegherea bolii prin efectuarea exanenelor de laborator din probele recoltate, efectuarea de controale periodice în exploataţiile comerciale şi la gospodăriile populaţiei.

 

Gripa aviară (Influenţa aviară) este o boală infecţioasă a păsărilor cauzată de mutaţia virusului gripal de tip A, subtipurile H5 şi H7. Boala a fost descoperită acum mai mult de 100 de ani în Italia şi s-a răspândit în întreaga lume, fiind predispuse la infecţie cu gripă aviară toate specile de păsări domestice şi sălbatice.

 

Pentru protejarea efectivelor de păsări receptive, acţiuniile de supraveghere a bolii se asigură prin stabilirea zonelor de risc pe culoarul râurilor, în localităţiile cu gospodării care au contact cu luciul de apă şi în jurul exploataţiilor comerciale cu păsări; supravegherea clinică a stării de sănătate a păsărilor domestice şi sălbatice din zonele ţintă; efectuarea de examene de laborator din probe recoltate de la păsările moarte afluite din zonele de supraveghere. Alte măsuri sunt supravegherea comerţului intracomunitar şi a importului cu păsări vii provenite din statele membre UE sau ţări terţe, stabilirea de măsuri pentru limitarea circulaţiei păsărilor de curte în perimetrele gospodăriilor populaţiei sau informarea şi instruirea fermierilor asupra condiţiilor de circulaţie a păsărilor în şi din exploataţiile comerciale.

 

Salmonelozele la păsări sunt boli infecto-contagioase produse de numeroase serotipuri de salmonele mobile (S. Enteritidis, S. typhimurium etc) care cauzează pierderi prin mortalitate, infecunditate şi scăderea producţiei de ouă la toate speciile de păsări domestice şi sălbatice (raţe, găini, curci, fazani, canari, porumbei, etc). Diagnosticul prezumtiv în salmoneloze se pune pe baza semnelor clinice şi a datelor epidemiologice şi se confirmă numai prin examene complexe de laborator. Carnea şi ouăle (mai ales cele de raţă) provenite de la păsările infectate cu salmonele mobile constituie un permanent pericol pentru sănătatea publică, putând să producă toxiinfecţii alimentare grave la om.

 

Programul de prevenire şi combatere a salmonelozelor la păsări este canalizat pe două direcţii, respectiv găini ouătoare şi pui de carne broiler, prin supravegherea clinică a efectivelor de de găini ouătoare şi a efectivelor de pui de carne crescute în  exploataţiile comerciale şi supravegherea prin examene bacteriologice efectuate în laboratorul de diagnostic acreditat, stabilite pe un procent de probe recoltate din cadavre de la păsări moarte şi fecale, comform programului stabilit prin programul anual;

 

Măsuri de prevenire a bolilor

 

Coordonarea şi implementarea eficientă a măsurilor stabilite prin programele specifice pentru fiecare boală a păsărilor se face la nivelul autorităţilor sanitare veterinare centrale şi locale, prin colaborarea permanentă cu crescătorii de păsări, organizaţi ca persoane fizice, juridice, sau în asociaţii de profil, prin intâlniri periodice cu caracter informaţional, pentru cunoaşterea legislaţiei şi a obligaţiilor ce le revin în implementarea măsurilor stabilite. Alte măsuri sunt supravegherea bolilor transmisibile prin prelevarea de probe pentru examene de laborator la efectivelor de păsări din exploataţiile comerciale şi exploataţiile individuale ale populaţiei, monitorizarea modului de implementare a normelor de biosecuritate în exploaţiile comerciale cu păsări, monitorizarea efectuării acţiunilor de dezinfecţii, dezinsecţii şi deratizări în adăposturile destinate pentru creşterea păsărilor, controlul calităţii, a surselor de aprovizionare şi a modului de administrare a  furajelor, a medicamentelor şi a furajelor medicamentate şi informarea medicului veterinar, arondat, privind suspiciuni sau semne clinice de boală de către deţinătorii de exploataţii cu păsări.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia