Tribuna
84.000 de puieţi pentru pădurile Săliştei
Ioan VIDRIGHIN
1208 vizualizari

Pentru şeful Ocolului Silvic Privat "Valea Frumoasei" Sălişte, ing. Dorel Fechete, activitatea de regenerare a pădurilor (incluzând aici atât regenerarea naturală, cât şi împăduririle), reprezintă o prioritate şi, în acelaşi timp, principala modalitate prin care silvicultorii acestui ocol contribuie, an de an, la dimi­nuarea pericolelor la adresa pădurii.
"Practic, în campania 2011 - afirmă ing. Dorel Fechete - am plantat 21,9 hectare. Dintre acestea, 13,7 hectare repre­zintă împăduriri inte­grale în fondul forestier al ocolului. Pe această supra­faţă au fost plantaţi 53.900 puieţi forestieri din specia molid şi 700 puieţi din specia larice. Alţi 6.000 de puieţi din specia molid au fost plantaţi în afara fondului forestier, tot prin lucrări de împăduriri integrale. De ase­menea, pe o suprafaţă de 6,8 hectare (4 ha în fond forestier şi 2,8 ha în afara fondului forestier) am realizat lucrări de completări în golurile rămase din anii anteriori. În total, au fost plantaţi 29.300 puieţi fores­tieri din speciile molid, larice, gorun şi salcâm".
Cea mai mare suprafaţă împădurită se află în zona Aciliu. Situată în afara fondului forestier, aceasta se întinde pe 4 hectare, pe care au fost puse 16.000 de mlădiţe din specia salcâm.
Cu muncă voluntară, reali­zată de către membrii Asocia­ţiei Administratorilor de Păduri Private din România, ai Ocolu­lui Silvic Privat "Valea Fru­moasei" Sălişte şi ai Asociaţiei Geea’s  Green Heart, în cadrul acţiunilor dedicate Anului Internaţional al Pădurii - 2011, au mai fost plantaţi încă 6.500 puieţi, în districtul Valea Frumoasei, adaugă şeful de ocol ing. Dorel Fechete, care este şi preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Păduri Private din România.
Cum la un hectar se plan­tează circa 4.000 de puieţi, rezultă că în 2011, în fondul forestier al Ocolului Silvic Privat "Valea Frumoasei" Sălişte au fost plantaţi 84.000 de puieţi forestieri, care vor spori zestrea pădurilor Săliştei.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

Grant pentru capital de lucru TURTHA & SAVOURY SRL

Comunicat_de_Presa_Fagus ROM

Comunicat_de_Presa_ELLIXIRZ BAR

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia