Tribuna
25 tone de alimente confiscate
25 tone de alimente confiscate
* 27 de operatori alimentari din judeţ au fost amendaţi cu 24.200 lei într-o singură lună *
În cursul lunii martie, inspectorii DSVSA Sibiu au controlat 283 de obiective alimentare, între care: 7 unităţi care sacrifică animale, 28 carmangerii, 5 unităţi care proce­sează lapte, 28 brutării, 22 depozite alimentare, 27 unităţi de tip hiper şi supermarket, 57 magazine alimen­tare, 25 laboratoare de cofe­tărie, patiserie, 55 unităţi care procesează şi comer­ciali­zează produse alimen­tare de origine nonanimală (paste făi­noase, legume şi fructe, ciu­perci, băuturi), 19 pensi- u­ni agroturistice, 5 pieţe agro­alimentare şi 5 con­troa­le în trafic pe şoselele naţio­nale. Calitatea şi salubritatea materilor prime şi a produ­selor alimentare finite au fost verificate în cadrul labo­ratorului DSVSA Sibiu, prin efec­tuarea a 844 probe pen­tru examene microbiologice, 240 pro­be pentru examene fizico-chimice, 55 probe pentru determinarea para­metrilor calitativi pentru lap­tele crud materie primă, 240 probe de apă şi 80 pro­be pentru verificarea eficien­\ei dezinfecţiilor în unităţi din sec­torul alimentar. În timpul controalelor - afir­mă dr. Ioan Penţea, purtător de cuvânt al DSVSA Sibiu - au fost identificate unele deficienţe şi abateri de la nor­mele specifice, respec­tiv: recepţio­narea unor mate­rii prime fără docu­mente; spaţii de depozitare neigie­nizate co­respunzător; ali­men­te cu ele­mente de iden­tificare incomplete; ambalaje deteriorate, pre­cum şi trans­portul şi co­merciali­za­rea unor produse alimentare cu mijloace de transport neau­torizate, în locuri neauto­rizate, şi fără docu­mente specifice. S-au aplicat 27 amenzi, în valoare de 24.200 lei (la două supermar­ke­turi, două magazine alimentare, 3 la­bora­toare de patiserie, două bru­tării, 4 unităţi de tip fast-food, două pensiuni, un de­pozit de legume şi fruc­te, două fabrici cu pro­duse zaha­roase şi biscuiţi, 5 pro­ducători indi­viduali şi 4 comercianţi cu produse alimentare, în trafic). Alţi 18 operatori economici au fost avertizaţi. Prin personalul de speciali­tate, şi la solicitarea opera­torilor econo­mici, s-au retras de la comercia­liza­re, prin confiscare, 25,8 tone produ­se alimentare de origine ani­mală şi nonanimală (carne şi orga­ne, oase, produse lactate, peşte, carne şi organe de pui, produse de pani­fi­ca­ţie, legume şi fructe) în va­loa­re de 38.700 lei. Aceste pro­duse aveau termen de vala­bilitate expirat, erau depreciate organoleptic sau cu de­fecte tehno­logice. Ele au fost predate pentru neutra­lizare la unitatea Protan. (V. I.)
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Pistele pentru biciclete

Medialcare24

Targul de Craciun

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA