Continental
Tribuna
25 martie 2014: termen de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Laura BUCIU
892 vizualizari

Începând cu data de 1 ianuarie, contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor datorează, indiferent de celelalte categorii de venit pe care le realizează, impozitul pe venit în cotă de 16% şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cota de 5,5% din baza lunară de calcul. Baza lunară de calcul reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Potrivit Fiscului, baza de calcul lunară pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată asupra acestei categorii de venituri nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară (salariul de bază minim brut este de 850 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2014 şi va fi de 900 lei lunar începând cu data de 1 iulie 2014), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut (5X2.298 lei conform art. 16 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 340/2013, pentru anul 2014). În cazul depăşirii limitelor privind baza de calcul menţionată, contribuţia se calculează la nivelul acestora. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit şi cu titlu de contribuţii sociale de s[n[tate. Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie. Pentru termenul de 25 martie 2014, contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor trebuie să aibă în vedere obligaţiile menţionate. Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale atrage perceperea, începând cu ziua următoare scadenţei, până la stingerea obligaţiei de plată, a dobânzii de 0,03% pe zi de întârziere şi a penalităţii de 0,02% pe zi de întârziere. Informaţii privind modul de calcul al contribuţiei pot fi solicitate structurilor de asistenţă contribuabili din cadrul Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice Sibiu.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia